Maahanmuuttolainsäädännöstä järjestettävä kansanäänestys

Koska valtapoliitikkojen ja kansan enemmistön näkemykset maahanmuuttopolitiikan linjasta eroavat niin paljon toisistaan, pitää asiasta järjestää kansanäänestys seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä.

Äänestyksessä tulee olla seuraavat kaksi vaihtoehtoa, joista äänestäjä halutessaan voi valita omansa.

1. Kannatan Suomen nykyistä maahanmuuttolainsäädäntöä.

2. Kannatan maahanmuuttolainsäädäntöä, joka nykyistä lainsäädäntöä merkittävästi enemmän painottaa työn, opiskelun tai parisuhteen kautta tapahtuvaa maahanmuuttoa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille.

(Kohta 2 tarkoittaa, että maahanmuuttolakeja tiukennetaan siten, että väärinkäytöksiä ja tuhlausta vähennetään merkittävästi sekä maahanmuutosta syntyvää rikollisuutta torjutaan.)

Tämän adressin järjestää Suomen Konservatiivit, joka on perusteilla oleva puolue. Konservatiivit ovat huolissaan nykyisen maahanmuuttopolitiikan aiheuttamista ongelmista Suomelle pitkällä aikavälillä. Tulevaisuudessa suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja siksi maamme huoltosuhde muuttuu vaikeaksi. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa turvaamaan hyvinvointipalvelut.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka on mielestämme tuomittu epäonnistumaan, asian voi todeta esimerkiksi Ruotsissa, jossa on jo suuria maahanmuuttajayhteisöjä, jotka eivät ole sopeutuneet pohjoismaisen hyvinvointivaltioon vaan ovat selkeä uhka kantaväestön turvallisuudelle.

Myös Saksassa ja Ranskassa on erittäin huonoja kokemuksia kun maahanmuuttopolitiikka on ollut yhtä liberaalia kuin Suomessa on nyt.

Suomi on yksi 15 maasta maailmassa, joka vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Vuosittainen pakolaiskiintiö on noin 700 henkeä, jotka haastatellaan lähtömaassa/pakolaisleirillä poliisin toimesta ja heille myönnetään YK:n pakolaisstatus. Tämä pakolaiskiintiön mukainen maahanmuutto ei hallittuna tuo ongelmia tulevaisuudessa, vaikka ihmisiä tulisi tässäkin tapauksessa pyrkiä auttamaan heidän kotimaassaan esimerkiksi kehitysapu- ja rauhanturvaoperaatioiden toimesta.

Paras tapa auttaa on kohdistaa apu kriisialueelle. Pienten ihmisryhmien siirtäminen Suomeen ei ole järkevää, koska samalla rahamäärällä voitaisiin auttaa moninkertaista määrää ihmisiä esimerkiksi toimittamalla ruokaa ja lääkkeitä.

Talouden ja turvallisuuden kannalta ongelma tulevaisuudessa tulee olemaan kasvava niin sanottu "humanitäärinen maahanmuutto", joka kumpuaa parempaa elintasoa etsivistä ihmisistä, joiden kulttuuritausta poikkeaa länsimaisesta huomattavasti. Tässä ryhmässä on liikaa ihmisiä, jotka eivät halua kunnioittaa pohjoismaisia tapoja, eivätkä halua hyväksyä meidän lakeja ja perinteitä.

Etenkin luku- ja kirjoitustaidoton maahanmuuttaja on hyvin vaikeasti integroitavissa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Ruotsissa tämä ei ole onnistunut edes rahallisia tukia ja tukipalveluja antamalla, koska maahanmuuttaja ei välttämättä ole oman vahvan kulttuurisidoksensa takia motivoitunut oppimaan paikallista kieltä ja/tai rahallisten kannustinloukkujen takia kiinnostunut työllistymään.

Tätä jälkimmäistä "turvapaikkaturismin" tyylistä maahanmuuttoa Suomen Konservatiivit -puolue vastustaa jyrkästi ja juuri tämä tarkoittaa adressin 2. vaihtoehdon mukaista tiukennettua maahanmuuttopolitiikkaa.

Alhaisen elintason maiden sivistyspalveluja ja omaa ruokatuotantoa tulisi entistä enemmän kehittää kehitysapuvaroista, jotta nekin oppisivat luomaan oman hyvinvointivaltionsa.

Konservatiivit eivät hyväksy minkäänlaista rasismia, eikä tämä adressi ole tarkoitettu mitään kansanryhmää vastaan. Adressiin voivat osallistua kaikki Suomen kansalaiset riippumatta siitä kumpaa vaihtoehtoa kannattavat.

Myöskään tavallista turismia ei ole tarkoitus rajoittaa vaan adressilla vaaditaan kansanäänestystä maahanmuuttolainsäädännöstä, joka mahdollistaa pysyvän asumisen Suomessa.

Järjestäjän verkkosivut: www.suomenkonservatiivit.fi

Veikko Vallin, Janne Suuronen, Taina Lintula, Jyrki Mäkelä (Suomen Konservatiivit)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Veikko Vallin, Janne Suuronen, Taina Lintula, Jyrki Mäkelä (Suomen Konservatiivit) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?