Karhen koulun puolesta!

Olemme Karhen koululaisten vanhempina saaneet tietoomme, että Ylöjärven kaupungin johtoporras on suunnitellut säästötoimenaan lopettaa Karhen koulun lähitulevaisuudessa, taloudellisilla perusteilla.

Karhen kylän asukkaina ja koululaisten vanhempina pyydämme tällä vetoomuksella kaupungin päättäjiltä, että Karhen koulu säilyy toimivana jatkossakin, eikä lopetussuunnitelmia viedä eteenpäin. Koulun lakkauttamiselle ei ole mitään taloudellisia perusteita.

Alla on listauksena koulun säästämisen puolesta puhuvat asiat ja kannanotot sekä liitteeksi vetoomukseen tulee koulutuslautakunnan koulutilatyöryhmän yhteenveto toukokuulta 2012 sekä toukokuussa tehty koulutilatarkastelu vv. 2013-2017, jotka myös puoltavat koulun säilyttämistä. Liitteet löytää sivulta: http://www2.ylojarvi.fi/Dynasty/kokous/KOKOUS-2108.HTM

 1. Koululaisten määrä on Karhen alueella nyt ja tulevaisuudessakin vakaa, n. 50 oppilasta. Syksyllä 2012 oppilaita on 53.
 2. Kunhan alueen kaavoitus saadaan kuntoon, asukkaita ja lapsiperheitä olisi tulossa alueelle lisää
 3. Koululaisten lisäksi koululla on toiminut esiopetusryhmä, jonka lapsimäärä on ollut yli 10 lasta (syksy 2011 = 11 lasta, syksy               2012 = 12 lasta)
 4. Lapset opiskelevat yhdysluokissa, jolloin kolme isoa luokkahuonetta ovat toimineet ja riittäneet hyvin. Yhdysluokissa opiskelu on rikkaus ja luo suvaitsevaisuuden ilmapiiriä
 5. Koulukiusaamista ei Karhen koululla ole ollut, johtuen koulun koosta sekä opetustavoista
 6. Koulun pihapiiri sekä ympäröivä luonto ja liikuntamahdollisuudet (pururata/hiihtolatu/kenttä/liikuntasali) ovat erittäin virikkeelliset ja hyvät
 7. Peruskorjausajatus koulurakennukselle on hieno, mutta ei varmastikaan välttämätön. Koulu on rakennuksena ’terve’ eli home- tai sisäilmaongelmia ei ole.
 8. Koulurakennuksen koko on sopiva nykyiselle oppilasmäärälle. Jos oppilasmäärä kasvaa, lisätiloja mahdollisesti tarvitaan.
 9. 1990-luvulla tehdyssä remontissa ja laajennuksessa päädyttiin säilyttämään rakennuksen kantavat seinät ja sisätilaratkaisut sellaisina kuin ne nykyäänkin ovat. Ihmettelemmekin, miksi koulu vaatisi nyt laajaa peruskorjausta tai modernisointia. Välttämättömät kunnostus- ja ylläpitotyöt rakennuksen osalle eivät maksa huimia summia eli taloudellisia perusteita koulun lakkauttamiselle ei tässä kohdin ole. Vuosittaisia huoltotöitä ja kunnostustoimenpiteitä vaaditaan kaikissa kunnan rakennuksissa tulevaisuudessakin
 10. Välttämättömät kunnostustyöt ovat mitä ilmeisimmin katon osittainen huoltokorjaus, ulkoverhouksen huoltomaalaus sekä mahdollisesti lämmityskattilan uusinta. Hyvällä kilpailutuksella nämä pystytään toteuttamaan varmasti alle 200 000 euron. Tällaiset kustannukset eivät ole peruste koulun lakkauttamiselle. Uusintaa vaativat oppilaskalusteet eivät myöskään maksa kohtuuttomasti.
 11. Jos lapset Karhelta siirrettäisiin toisiin kouluihin - Mutala, Takamaa, Vahanta, Viljakkala - koulukyydityskustannukset nousisivat välimatkojen kasvaessa eli tässäkään kohdin taloudellisia perusteita ei ole koulun lopettamiselle
 12. Edellä luetellut koulut (Mutala, Vahanta, Takamaa ja Viljakkala) ovat jo ääriään myöden täynnä ja liitteenä olevan koulutilatarkastelunkin mukaisesti eivät pysty vastaanottamaan edes oman alueensa kasvavaa oppilasmäärää luontevasti. Mihin siis Karhen lapset siirrettäisiin? Siirto vaatisi lisätilojen rakentamista yo. kouluihin. Tässäkään kohdin taloudellisia perusteita Karhen koulun lakkauttamiselle ei ole.

ALLEKIRJOITTAMALLA TÄMÄN ADRESSIN, HALUAN SÄILYTTÄÄ KARHEN KOULUN TOIMIVANA JA ELINVOIMAISENA!


Karhen koulun vanhemmat ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään