Karhulan lukio ja Kotkan lyseon lukio säilytettävä omina yksiköin

On ollut puheita, että Karhulan lukion opiskelijat tulisivat siirtymään nopeassakin tahdissa Lyseon lukion tiloihin. Haluamme säilyttää molemmilla lukiolla omat yksiköt. Näin ryhmäkoot eivät pääse paisumaan ja ehkäistään siitä aiheutuvaa oppimistulosten heikentymistä. Lisäksi ryhmäytyminen ja yhteihengen luominen on vaikeampaa isoissa yksiköissä. Molempien lukioiden säilyttäminen takaisi myös inhimillisemmät koulumatkat. Kotkan reuna-alueilta on julkinen iikenne harventunut huomattavasti eikä nuorten kulkeminen linja-autolla ole joustavaa.

Myöskin Karhulan autioitumista estettäisiin, kun Karhulassa säilyisi lukio ja nuoret. Nuoret käyttävät myöskin paljon karhulassa sijaitsevien yritysten palveluja ja tukevat näin liiketoimintaa Karhulan suunnalla.

Syitä tähän on esitetty mm. Kotkan syntyvyyden väheneminen. Todellisuudessa syntyvyys on vähentynyt huomattavasti vain viimeisenä kolmena-neljänä vuonna, eli nuorison määrän väheneminen ei ole vielä ajankohtaista. On myös mahdollista, että Kotkassa lapsiperheiden määrä seuraavan 10 vuoden aikana nousee kasvuun, joten tämän kaltaisia hätiköityjä päätöksiä ei kannattaisi tehdä.

Toivomme, että tulevaisuudessakin Kotkassa on lukioita muuallakin kuin keskustan tuntumassa.

 

 


Erika ja Kati Heinonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Erika ja Kati Heinonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…