Karpaattientien jalkakäytävä

Karpaattientieltä puuttuu jalkakäytävä. Tie on turvaton jalankulkijoille, varsinkin lapsille. Karpaattientie on monen lapsen koulutie ja lisäksi tietä kuljetaan esim. Atlastien leikkipaikalle.

Karpaattientien erityisen turvaton osuus on Levonojantien ja Kuuratien välillä, jossa autoliikennettä on eniten. Osuudella on myös tasa-arvoisia risteyksiä (Altaintie, Törmätie ja Tasankopolku), joiden turvalliseen ylittämiseen ei ole suojatietä. Karpaattientiellä on syntynyt monia vaaratilanteita myös Levonojantien ja Kuuratien tasa-arvoisissa risteyksissä, joihin ajetaan kovaa.

Esitämme, että Karpaattientielle rakennetaan jalkakäytävä, jotta erityisesti lasten liikkuminen tiellä olisi turvallisempaa.

Nimiä kerätään adressiin 15.09.2020 saakka.