Kaskisten puolesta, EI kuntaliitokselle Närpiön kanssa.

Meeminä.jpg

Kaskisten puolesta, EI kuntaliitokselle Närpiön kanssa.

Me allekirjoittaneet, emme hyväksy, kuntaliitossuunnitelmia Närpiön kanssa. 

Kaskisten ei tule tehdä kuntaliitosta.

Adressi luovutetaan Kaskisten päättäjille, ennen lopullista päätöstä kuntaliitoksesta.


För Kaskö, NEJ för kommunsammanslagningen med Närpes.

Vi undertecknade godkänner inte planer om kommunsammanslagningen med Närpes. 

Kaskö ska inte göra en kommunsammanslagning.

Adressen överlämnas till beslutsfattarna i Kaskö innan ett slutligt beslut om kommunsammanslagningen fattas.

Video, "Pari juttua kuntaliitoksesta. Kaskinen ja Närpes." (Lisätty 26.11.2017)  https://www.youtube.com/watch?v=qSup9PnpKa8

Göran Hongan laatima "yhdistymisselvitys" (Lisätty 7.6.2018)  https://www.narpes.fi/fi/news/2018/06/05/kaskinen-narpio-yhdistymisselvitys

Video, Kuntalaisinfo Kaskisissa 11.6.2018. (Lisätty 12.6.2018)                    https://www.youtube.com/watch?v=nMLlpm7LLis

Video, KV 14.6.2018 Pykälä 46, Päätös Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosselvityksen jatkamisesta. (Lisätty15.6.2018)  https://www.youtube.com/watch?v=PxzRRhFjXzE

Kuntaliitokset eivät tuoneet säästöjä mutta vaikuttivat palveluverkkoon. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), tiedote 18.10.2017. (Lisätty 26.6.2018)  https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntaliitokset-eivat-tuoneet-saastoja-mutta-vaikuttivat-palveluverkkoon

Video, Kuntalaistilaisuus 29.8.2019 Kaskisten ja Närpiön kuntaliitoksesta (Lisätty 3.11.2019)  https://www.youtube.com/watch?v=p0EWSIhcCDg


Kai Ylikoski, Kaskinen    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?