Kelan johtavan ylilääkärin tulee olla puolueeton.

Kela julkaisi 12.8.2019 tiedotteen jossa ilmoitettiin, että lääketieteen tohtori ja neurologian erikoislääkäri Janne Leinonen on valittu Kelan johtavaksi ylikääkäriksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2019.

Koska Kelan tehtävä on määrätty Perustuslain 19§ seuraavasti:

"Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella." 

Janne Leinosen tehtäviin Kelassa tulee kuulumaan vastata  toimeenpanemien sosiaaliturvaetuuksien vakuutuslääketieteellisestä linjasta ja asiantuntijalääkärityöstä. Hän myös johtaa asiantuntijoista koostuvaa vakuutuslääketieteellistä yksikköä. 

Mielestäni Janne Leinonen ei voi toimia kyseisessä virassa, koska hän on lukuisten lausuntojen ja esiintymisien perusteella puolueellinen ja näin rikkoo Perustuslain 6§ sekä näin vaarantaa puolueellisuudellaan Perustuslain 19§ tarkoittaman oikeudenmukaisen perustoimeentulon. 

Janne Leinonen on myös Suomen vakuutuslääkäri yhdistyksen puheenjohtaja ja pystyy vaikuttamaan voimakkaasti esimerkiksi käypä hoito-suositusten työryhmien kokoonpanoihin, kuten aivovamma KH sekä homesairaus KH. 

Allekirjoituksellani vaadin Kelaa kumoamaan päätöksen Janne Leinosen valinnasta ja aloittamaan uuden hakuprosessin puolueettoman johtavan ylilääkärin löytämiseksi.

Nico Ojala

puheenjohtaja

Potilas- ja sosiaaliapu ry

nico.ojala@potilasjasosiaaliapu.fi


Nico Ojala / Potilas- ja sosiaaliapu ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Nico Ojala / Potilas- ja sosiaaliapu ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…