Kelan uusi linjaus vie vähävaraiset ulosottoon!

Tähän saakka Kelan perintäkeskus on voinut poikkeustilanteissa tehdä takaisinperinnästä osamaksusuunnitelman myös toimeentulotukea saavan asiakkaan kanssa. Nyt menettelystä on luovuttu.

– Jos asiakkaan mahdollisuus maksaa perintävelkaa perustuu toimeentulotuesta saatavaan tuloon tai asiakas on muuten vähävarainen, osamaksusuunnitelmaa ei voida tehdä. Kelan ei ole mahdollista tehdä maksujärjestelyjä, jotka vaarantaisivat asiakkaan toimeentulon, toteaa etuuspäällikkö Suvi Onninen Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosastolta.

Uuden ohjeen mukaan toimeentulotukea saava asiakas voi itse halutessaan maksaa takaisin perittävää velkaa myös osissa, mutta maksusuunnitelmaa velasta ei voi tehdä. Mahdollisten maksukehotusten jälkeen perintä siirtyy ulosottoon.

Asiakkaan kanssa ei myöskään voida sopia perittävän summan kuittaamisesta muista Kelan etuuksista, jos asiakas saa toimeentulotukea tai on muuten vähävarainen (tulot ovat alle toimeentulotuen perusosan) (Lähde: Etuuksien takaisinperintä yhtenäistyy vähävaraisilla asiakkailla.)

-----

Tämä uusi linjaus asettaa vähävaraiset eriarvoiseen asemaan. Kela perustelee uutta mallia sillä, että toimeentulotuen kuuluu kattaa pakollinen elämä, eikä sillä pidä joutua maksamaan velkoja. Kuitenkin toimeentulotuen perusosa kattaa esimerkiksi lehtitilaukset. Jokaisella vähävaraisella tulee olla oikeus itse päättää maksaako toimeentulotuestaan mahdollisesti lehtitilausta vai esimerkiksi takaisinperintää Kelaan.

Tähänastiset maksusuunnitelmat katkeaa jos asiakas on toimeentulotuella tai muuten vähävarainen. Käytännössä esimerkiksi opiskeleva äiti joka ei edes saa toimeentulotukea menettää mahdollisuuden jatkaa jo olemassaolevaa maksusuunnitelmaa vaikka olisi hoitanut velkaansa moitteettomasti vähistä rahoistaan. Uusi linjaus lisää maksuhäiriömerkintöjä ja näin nakertaa pohjaa vähävaraisten tulevaisuudelta. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa asunnon, vakuutusten sekä mahdollisesti myös työpaikan hankkimista. Lisäksi velkaantuminen lisääntyy ulosotosta tulevien kulujen vuoksi. Jokaisella on oikeus itse päättää riittääkö varat lyhentämään osamaksua vai ei! 

"Kelan ei ole mahdollista tehdä maksujärjestelyjä, jotka vaarantaisivat asiakkaan toimeentulon" (Suvi Onninen, Kela.fi). Uusi linjaus on nimenomaan maksujärjestely, joka vaarantaa vähävaraisten toimeentulon.

Vaadimme että uusi linjaus vedetään takaisin ja osamaksusuunnitelman voi tehdä oman harkinnan mukaan jatkossakin! Tähänkin asti osan takaisinperinnät ovat menneet ulosottoon maksukyvyn puutteessa, joten uusi linjaus ei tuo mitään edistystä tässä asiassa, se on vain uusi tapa nöyryyttää vähävaraisia. Jokaisella on oikeus sekä velvollisuus määritellä maksukykynsä itse.

Tämä asia viedään niin pitkälle kuin tarvitsee. Tavoite 50 000 nimeä.