Keravan asunnottomien ensisuojan on pysyttävä auki

Asunnottomien hätämajoitus on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kovinta ydintä. Kunnilla on velvoite järjestää hätämajoitus ja suojaan on oltava riittävän yksinkertaista hakeutua.

Ensisuojien on todettu vähentävän asunnottomien kuolleisuutta, päihteiden käyttöä ja asunnottomuutta. 

Keravan ensisuojan toiminta käynnistyi helmikuussa 2018. Sopimuskausi ensisuojapalvelun hankinnasta on tällä hetkellä määräaikainen ja päättyy 30.5.2018.

Keravan ensisuojan merkitystä todistaa myös se, että ensisuojaan on ollut iltaisin jonossa enemmän tulijoita, kuin siellä olisi paikkoja.

Vastausluonnoksessa asiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen on ehdotettu, että jatkossa Keravan kaupunki tarjoaisi asunnottomien ensisuojapalvelua syksystä 2018 alkaen toistaiseksi niin, että ensisuoja on avoinna vuosittain 1.10. – 31.5.

On tärkeää, että ensisuojan toiminta jatkuu myös 31.5. jälkeen. Asunnottomuus ei katoa kesälläkään, eikä katu tai puisto ole turvallinen yöpymispaikka suojaa vailla oleville ihmisille. 

Me adressin allekirjoittaneet vetoamme Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan, että se toukokuun kokouksessaan päättäisi turvata ensisuojan toiminnan jatkumisen myös kesän aikana.