RUDUS Lempäälän Sääksjärven kiviaineksen otto

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista RUDUS Lempäälän Sääksjärven kiviaineksen otto.

Jaakko Pitkänen
Pirkkala

#1

11.07.2010 15:41

Tämä adressi liittyy hankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmaan. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus, jonka toimesta kerätään mielipiteitä 27.8.2010 mennessä. Hankkeesta vastaa Rudus Oy ja YVA-konsulttina toimii Sito Oy.

http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/pirkanmaanely/Ymparistonsuojelu/YVA/Vireill%C3%A4/luonnonvarat/Sivut/RudusOynLempaalanSaaksjarvenkiviainestenottojakiviainesjatteenkasittely.aspx

Kaikkien kansalaisten tiedot ja mielipiteet ovat tärkeitä.

Jaakko Pitkänen

#2 Re:

12.07.2010 01:44

#1: Jaakko Pitkänen -

Olen sitä mieltä, että näin valtavia hankkeita, pitää suunnitella alusta alkaen yhteistyössä julkisen toiminnan kanssa. Oletan, että yritystoiminta hakee tulosta toiminnalleen.

Pertti Nättilä
Vieras

#3

13.07.2010 10:01

Kyllä

Päivi Kupana
Vieras

#4 Ehdottomasti ei!

15.07.2010 08:41

Sipilän alueella asuvana olen ehdottomasti hanketta vastaan. Raskaan kaluston ralli olisi vaaraksi lapsille heidän harrastus- ja koulumatkoillaan. Lisäksi pöly- ja metelihaitat alueen asukkaille ovat liian isot. Puhumattakaan ympäristövaikutuksista. Birgitan polku Sääksjärvellä on kovassa käytössä ympäri vuoden ja sen merkitys häviäisi. Myös alueen asukkaat käyttävät kyseistä polkua aktiivisesti kuin myös koululaiset läheltä ja kaukaa.

Itse kun kuulin ensimmäistä kertaa hankkeesta, luulin sitä aprillipilaksi. Eihän kukaan selväjärkinen voi tosissaan ko. hanketta ehdottaa/vetää asutusalueen viereen?!

 

Vieras
Vieras

#5 Re:

15.07.2010 19:27

Nättilä: Voitko perustella miksi vastaat kyllä? Asutko hankkeen vaikutusalueella?


Vieras

#6 Hankkeessa on mukana, uskomatonta kyllä, Lempäälän seurakunta!

21.07.2010 12:50

YVA-ohjelmasta käy ilmi, että louhoksen omistajat ovat 2 yksityishenkilöä, UPM ja Lempäälän srk.

Lempäälän seurakunnan toiminta-ajatuksena "on toimia niin, että sen suurin aarre, sanoma Kristuksesta, tavoittaa seurakuntalaisen ja tuo turvan ja toivon arkeen."

Näinkö se tosiaan toteutuu suunnittelemalla totaalituhoa seurakuntalaistensa asutuksen viereen ja tuhoamalla luontoa?

Hyvin kyseenalaista touhua! Olisiko aika erota kirkosta tai vedota Lempäälän seurakuntaan, että vetäytyisi hankkeesta? Tai sekä että.

kaksinaamaisuutta pah..parhaimmillaan!
Vieras

#7 Re: Hankkeessa on mukana, uskomatonta kyllä, Lempäälän seurakunta!

22.07.2010 12:23

#6: - Hankkeessa on mukana, uskomatonta kyllä, Lempäälän seurakunta!

Lempäälän seurakunta on aikoinaan onnistunut myymään perimmäisen arvokkaan luonnonsuojelualueen valtiolle 500 000 markalla. Lisäksi kyseisen instanssin arvomaailmaan kuului hakea kaavamuutosta kortejärven ja kyynäröjärven alueille, muuttaen SL-merkintä MT-merkinnäksi, eli normaaliksi metsätalousmaaksi...miksiköhän?! Pudotetaan alueiden valtakunnallisestikin tunnustetut luontoarvot, jonka jälkeen jatkojalostus käyntiin(myynti,raha), on taktiikkana härski ja luotaantyöntävä, mutta toisaalta kertoo kyseisen "talon" arvomaailmasta paljon! Muistakaa, että nyt meinataan tuhota lähialueiden viimeiset arvokkaat metsäsaarekkeet peruuttamattomasti!
Tuulikki Tanttu
Vieras

#8 Rudus Oy:n louhoshanke

28.07.2010 20:01

Haluan pysyä anonyyminä.

En sponsoroi mitään.

Matti Pirhonen
Pirkkala

#9 Louhintaa rakennettaville alueille eikä viimeisiin erämaihin

03.08.2010 20:33

abcdef

Sääksjärven louhoshanke on laajuudeltaan erittäin merkittävä verraten moneen muuhun tällä hetkellä suunnitteilla olevaan. Louhintamäärä voi laajimmillaan olla 7...15-kertainen tavanomaisiin noin 1...2 milj. m3 kohteisiin verrattuna.

Syyt, miksi erityisesti Sääksjärven kohde pitäisi jättää toteuttamatta, voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

Ensiksikin seutukunnallisia kaavoituksia ei ole vielä loppuunsaatettu. Mikäli hanke toteutuisi, se tulisi keskelle viimeistä yhtenäistä erämaa-aluetta ja jakaisi liikennöinnin myötävaikutuksella alueen kahteen osaan. Viherkäytävä Pirkkalaan olisi vaarassa katketa. Hanke edistäisi kiisteltyjen suurhankkeiden kuten logistiikkakeskuksen, Puskiainen - Linnakallio moottoritieväylän ja oikoradan suunnittelua. Valtakunnallisetkin suunnitteluohjeet puoltaisivat ensisijaisesti entisten väylien laajentamista. Näin ollen olisi odotettava, että erityisesti Pirkanmaan 2.vaihemaakuntakaava (logistiikka ja liikenne) tulisi ensin valmiiksi.

Toinen merkittävä haitta on ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavat syyt. On näet ilmiselvää, että korkeaa ylänköä louhittaessa melua ja pölyä riittää Sääksjärvelle ja jopa Toivioon asti, vaikka suojaukset olisivat tehokkaat. Geologisia karttoja silmäillessä voi todeta, että arseenia esiintyy alueella. Moreenin poisto ja louhinta 70 hehtaarin alalta ei voi olla vaikuttamatta veden virtauksiin Sääksjärven alueella. Jatkuva liikenne tuo turvallisuus- ja saasteongelmat paikallisille asukkaille. Erityisen vaarallista on pölyn ja kalliohalkeamien kautta leviävä arseeni. Arseenin esiintyminen vaatii laajoja tutkimuksia, johon muutama koereikä ei riitä.

Kolmas merkittävä asia on adressin esittelysivulla kuvatut luontoon ja virkistyskäyttöön vaikuttavat seikat. Mikäli hanke toteutuu muiden suurhankkeiden kanssa, luonto- ja virkistysarvot menetetään ikuisiksi ajoiksi. Metsä uudistuu, mutta maaperää ja maisemaa ei saada enää ennalleen.

On tärkeää, että kiviainesta louhitaan lähietäisyydellä, missä rakennetaankin, kuljetuksen vähentämiseksi. On kuitenkin väärin, että louhinnalla on vaikutus suurhankkeiden syntyyn. Niinpä kiviainesvarat olisi ensin hyödynnettävä nykyisiltä rakennusalueilta mahdollisimman tarkkaan. Myös kierrätys on osaratkaisu, mikä tämän louhoshankkeen yhteydessä tosin hyvin on tuotu esiin. Uusi ehkä vaikeakin ajattelutapa louhosalueiden suunnittelussa olisi yhteistyö luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Näin ei tuhlattaisi voimavaroja merkittävien luontoarvoja omaavi- en alueiden heikentämiseen, vaan löydettäisiin yhteisymmärryk- sessä lähietäisyydeltä sopivia kiviaineksen louhinta- ja käsittelyalueita.

 

 

 

Jaakko Pitkänen
Pirkkala

#10 Jalat edellä puuhun

04.08.2010 12:20

Matti Pirhonen kirjoitti osuvasti kivenotosta: tunnistetaan teollisuuden kiventarve, mutta toimitaan järkevästi.

Tunnen Ruduksen toimintatapoja, jotka ovat käyneet ilmi toiminnan sertifikaateissa. Siksi tuonkin esille yhden kysymyksen, joka tökkii pahasti, kun kysymyksessä on fiksusti toimiva yritys.

Miksi julkinen toiminta ei voi ensin tehdä omia mm. infraa koskevia suunnitelmiaan valmiiksi, jonka jälkeen yritystoiminnalle annetaan tilaa? Alueellahan on meneillään 2. vaihemaakuntakaava, jossa ei vielä päätetä muusta kuin maankäytön varauksista.

Tässä tapauksessa tulee mieleen, että joskus yritystoiminta on lobbaamista, välistä vetämistä ja haaskalle tuloa. Kaikki mikä ei ole kiellettyä, on sallittua, jos imago sallii!

Jaakko Pitkänen
Pirkkala

#11 Jalat edellä puuhun ... jatkuu

09.08.2010 16:29

Olen saanut yhteydenottoja koskien Ruduksen toimintaa. Viittaan keskusteluun #10.

Sääksjärven kivenoton kohdalla Ruduksen suuri ongelma on ennen kaikkea eettinen. Toimintatavat ovat läpivalaisussa. Ihmisten arvomaailma muuttuu. Yritysten on muututtava jo pelkästään imagollisista syistä.

Tässä on linkki Ruduksen kotisivuille:

http://www.rudus.fi/fi/aineistot/sertifikaatit

Rudus toimii Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Vuodesta 1999 lähtien Rudus on kuulunut irlantilaiseen CRH plc -konserniin. CRH on listattu Dublinin, Lontoon ja New Yorkin (NYSE) pörsseissä.


Vieras

#12 Adressissa kerrottu riittävät syyt louhoksen kielteiseen päätökseen

15.08.2010 12:45

Jos tämä adressi ja muut valitukset eivät riitä, niin suosittelen valittamaan luonnonsuojeluliittoihin ja kansanedustajiin asti (tekevät maakunnissa vaalityötä) ja EU:hun asti jo pelkästään harvinaisen sukupuuttoonkin kuolevien eläinedustajien takia jälkipolville ja tärkeässä tehtävässä evoluution kannalta.

Onhan sitä muillekin asioille saatu ainakin jatko-aikaa EU:lta, miksei tähänkin.

Kaikki muut, jotka eivät ole minkäänlaisessa kontaktissa kyseiseen alueeseen muuten kuin louhoksen puolesta, voivat pitää mielipiteensä omana tietonaan.

Käyttäkää kaikkia mahdollsia kanavia esim. sosiaalinen media kuten Facebook on hyvä ja helppo paikka levittää tietoa hankkeesta ja tästä adressista.

 

Mielenkiintoista on myös se, että onkohan Lempäälän seurakunnan vahva vaikuttaja ja yksi Birgitan polun perustaja / ideoija mukana hankkeessa myönteisesti vai kielteisesti, luulisi pistävän hanttiin ja kovasti, jos ei halua kättensä töitä tuhottavan.

Iso vaikuttaja seurakunnassa kyseinen herra. Moni tuntee myös nimellä Maksi.

Markku Kuusjärvi
Vieras

#13 Re: Adressissa kerrottu riittävät syyt louhoksen kielteiseen päätökseen

16.08.2010 10:40

Teen heti alkuun selväksi kantani louhosasiaan ja se on kielteinen. Lempäälän seurakunta on käsitellyt asiaa taloudellisen jaoston kokouksissa ja mahdolliseasti kirkkoneuvostossa, joihin kumpaankaan en kuulu. Kuulun kirkkovaltuustoon. Katsotaan tuleeko louhosasia milloinkaan sinne asti. Seurakunta on vaatinut päätöksensä tekemisen pohjaksi hankkeen YVA-käsittelyn, jota ollaan käsittääkseni parhaillaan tekemässä. Lempäälän seurakunnan päätös louhoshankkeessa mukana olemisesta tehdään YVA-käsittelyn raportin analysoinnin jälkeen. Hiukan ongelmallista on se, että ko. alueen yksityiset maaomaistajat ovat tehneet asiasta jo aiesopimuksen Lohja Ruduksen kanssa. Lempäälän seurakunnan alueet ovat kapeita metsäsarkoja yksityisten maiden lomassa ja jos seurakunta ei lähde mukaan hankkeeseen maastoon jää pari jyrkkäreunaista ja keinotekoista "vuorta". Minun puolestani ne voivat sinne jäädä muistomerkeiksi rationaalisen ihmisen voitonpyynnistä, mutta ymmärrän toki, että se madaltaa kynnystä seurakunnan päättäjiltä päättää asiasta toisin. Asiaa käsitellään tietyllätavalla kokonaisuutena. Ehkä tässä takana on ollut Lohja Ruduksen tarkoitushakuinen neuvottelutaktiikka, jolla saadaan osa maanomistajista mukaan ja loput sitten kun alue on jo kokonaisuutena "menetetty". YVA-käsittely on seurakunnalta viisas veto, sillä se käsittelee aluetta kokonaisuutena. Louhosaluetta aiottiin toteuttaa myös Lempäälän ja Kangasalan rajalla ns. Lepokallion alueella. Lempäälän seurakunta vastusti asiaa heti alkuunsa ja taloudellisen jaoston pj. Timo Viitanen teki henkilökohtaisesti valituksen asiasta, joka (louhoshanke) sittemmin raukesi. Tämä tiedoksi kaikille, etenkin teille jotka epäilette toimiiko Lempäälän seurakunta toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Toimii. Tässäkin asiassa. Kuten alussa totesin henkilökohtaisesti vastustan hanketta. Kiviainesta on teollisuudelle vielä saatavaissa sellaisilta alueilta, jotka eivät tunkeudu asutuksen viereen, väliin ja keskelle. Tästä aiheutuu juuri niitä seuraumuksia, mitä adressin perusteluihin on ansiokkasti sisällytetty. Tuodessaan melu- ja ilmansaasteet asutusten lähelle yrityksellä takana on varmasti halu säästää kustannuksia, erittäinkin kuljetuskustannuksia. Vastakkain on materiaalinen ja immateriaalinen - yrityisen ja lähiasukkaan hyöty / haitta. Valitetettavasti yhteiskuntamme mittaa aina kaiken rahassa ja siksi tämänkaltaiset ahalla mittatessa Kun uusia suunnitelmia tehdään, niin esimerkiksi teollisuusalueiden sijoittaminen vanhoille louhosalueille olisi mielestäni viisasta. Jo louhittaessa voitaisiin miettiä tulevaa käyttöä, jolloin saavautettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä. Juuri näitä asioita valmistellaan maakuntakaavoissa ja sikäli on erikoista, että jotkut yritykset, tässä tapauksessa Lohja Rudus, eivät tyydy maakunnalliseen maankäytönsuunnitteluun, vaan pyrkii omaan irtiottoonsa. Ystävyydellä, rakentavasti Markku "Maxi" Kuusjärvi Birgitan polun "isä" Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuutettu 040-557 0409
Vieras
Vieras

#14 Re: Re: Adressissa kerrottu riittävät syyt louhoksen kielteiseen päätökseen

16.08.2010 21:52

#13: Markku Kuusjärvi - Re: Adressissa kerrottu riittävät syyt louhoksen kielteiseen päätökseen

Kiitos vastauksestasi Maxi, Birgitan polun isähahmo, perustaja, ideoija yms.

Uskoisin, että et odota, tuleeko asia kirkkovaltuustoon asti vaan lähdet asiaa itse penkomaan lisää ja otat asian esille kaikissa mahdollisissa instansseissa.

Käytäthän ja käyttäkäähän ihmiset suhteitanne.

Tälläisiäkin asioita pitää ajatella laajemmin ja pitemmältä aikaväliltä.

Esim. mitä luulette, sitten kun kyllästytte louhoksen tuomiin lukuisiin välillisiin ja välittömiin haittoihin, sitten kun yritätte myydä asuntoanne, niin uskotteko saavanne hyvän hinnan vielä tai peräti helppo myydä.

Asunnon arvo tippuu varmasti.

Sillein niin kuin rahaa ajatteleville ihmisille mietittäväksi.

 

Vieras
Vieras

#15 Re: Re: Re: Adressissa kerrottu riittävät syyt louhoksen kielteiseen päätökseen

17.08.2010 21:41

#14: Vieras - Re: Re: Adressissa kerrottu riittävät syyt louhoksen kielteiseen päätökseen

Jos Maxi toivottavasti vie asiaa omalta osaltaan eteenpäin, niin hän tarvitsee siihen laajan tuen meiltä kaikilta hyvät ihmiset. Tuki on nimenomaan se, että teemme oman vaikuttavan osamme asian eteen toimimalla lähettiläänä adressissa.

Vieras

#16 Re: Jalat edellä puuhun ... jatkuu

19.08.2010 08:37

#11: Jaakko Pitkänen - Jalat edellä puuhun ... jatkuu 

 Sen mitä olen omakotirakennushankkeen aikana ollut tekemisissä Lohja Ruduksen kanssa, ei heidän sertifikaateillaan ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Toiminta on kaksinaamaista ja  puhtaasti bisnesvetoista. Asiakkaita kohdellaan kusipäisesti, joten ei tässäkään tapauksessa Lohja tarkastele hankkeen toteuttamista humanistiselta kannalta. Sertifikaateja saa postimyynnistä ja kuten hyvin tiedämme - valvontaa ei ole!

Vain riittävän agressiivinen vastustus torppaa hankkeen!

Jaakko Pitkänen Pirkkala
Vieras

#17 Sertifikaatit ja arseeni

19.08.2010 10:30

#16 puhuu kovia sanoja. Monessa yrityksessä homma pelaa kuvailemallasi tavalla - postimyyntiä lukuun ottamatta. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät eivät takaa mitään. Yhtiö itse määrittelee, millä pelisäännöillä se toimii. Jos näillä pelisäännöillä yhtiö esim. Rudus osoittaa yhteiskuntavastuun ottamista ja asiakkaitakin vielä löytyy, niin OK.

Olen sitä mieltä, että tässä kohdassa Ruduksella on raja tullut vastaan. Irlantilaiseen CRH plc -konserniin kuuluva Rudus kokeilee kepillä jäätä: josko vaikka prosessin lopputuloksena saisi jonkinlaiset luvat hoidettua.

Yksi todella mielenkiintoinen, ihmisen kannalta pelottavakin asia Lempäälän ja Pirkkalan alueella on arseeni. Rudus laatimallaan ohjeistuksella tavoittelee kivenottoa alueella, jota yhtenä Suomen arseenipitoisimmista alueista on alettu tutkia: Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön; GTK 19.5.2009. Ote tutkimuksesta: Raportin viimeinen kappale s. 37.

"Maarakentamisen ja kallioperän louhimisen aiheuttamassa arseenin liukenemisessa ja liikkumisessa on vielä paljon selvittämättömiä tekijöitä. Yksi merkittävimmistä on aika; kuinka kauan arseenia lähtee liikkeelle kaivetuista ja läjitetyistä maakerroksista, onko kohteen arseeni helppoliukoista vai heikosti liukenevaa, miten maamassat tulisi läjittää ja varastoida, ettei arseeni pääse liikkumaan pinta- ja pohjavesiin ja lopulta järvialtaiden sedimentteihin, miten arseenin liikkuminen pölyn mukana voidaan estää, miten jo liikkeellelähteneen arseenin saa pysäytettyä ja stabiloitua. Arseeniriskin osalta on edelleen paljon kysymyksiä, joihin pyritään lähivuosien aikana saamaan vaustauksia arseenin riskinhallintaan keskittyvissä tutkimushankkeissa." Lainauksen lihavointi on allekirjoittaneen.


Vieras

#18 Että tälläistä

22.08.2010 21:00

Sääksjärventien perälle ollaan kaavoittamassa myös lisää asuinaluetta, joten nyt kun ihmiset laittaisivat sanaa leviämään ja sitä myötä mahdolliset tulevat ostajat antavat julki, että eivät ostakaan asuntoa siltä tulevalta asuinalueelta. Voisi tällöin alkaa joku jossain kaavoituselimissä ja rakennusyhtiössä vaatimaan louhoksen vastustusta myös. Juuri siitä nimenomaisesta syystä, koska kuka sitä nyt LOUHOKSEN viereen haluaa muuttaa ja vieläpä 30 vuodeksi.

Mitenköhän kaikkinensa Sääksjärventien asukasyhdistyksen kuuntelu/mielipide tilaisuus meni 22.8.2010??

Valitettavasti en päässyt itse paikalle kuulemaan.

 


Vieras

#19 Rekkarallia ja kivipölyä

23.08.2010 09:46

En voi käsittää miten joku kunta voi olla niin tyhmä, että antaa vihreätä valoa tälläiselle hankkeelle. Tuhota nyt ainutlaatuiset, kauniit virkistysmaastot ja vaarantaa pienten lasten koulureitti sekä pilata veronmaksajien asuinviihtyvyys. Louhintamäärät ovat todella isoja ja lisänä maa-aines mitä tuodaan jatkokäsittelyyn. Kuljetuksesta aiheutuvat haitat tulevat olemaan pölyn ja louhinnasta tulevan melun lisäksi merkittäviä. Lempäälän kunnan imago on ollut perhe ja lapsimyönteinen ja tämän vuoksi kunta on houkutellut lapsiperheitä asumaan kuntaan. Onko nyt takkia käännetty kun ollaan tälläisiin ratkaisuihin lähtemässä? Kaikkiaan en voi ymmärtää miksi kaikki suuret rakennushankkeet tarvitsee tuoda keskellä jo valmista asutusta? Tämä Ruduksenkin projekti tulee vaikuttamaan merkittävästi ihmisten asumisviihtyvyyteen laajalla alueella. Ihmiset ovat hankkineet kotinsa ja rakentaneet talonsa rauhalliselle alueelle vuosia ja vuosikymmeniä sitten ja nyt tähän valmiin asuinalueen kylkeen tarvitsee rakentaa alueen pilaavaa teollisuutta. Eikö Suomessa ole maata sellaisillakin alueilla joissa ei jo valmiiksi asuta? Omaan ja perheeni viihtyvyyteen mahdollinen hanke tulee vaikuttamaan ja tämän vuoksi suunnitelmissa on muuttaa pois alueelta hankkeen toteutuessa. En halua ottaa terveydellistä riskiä kuin en myöskään sitä riskiä, että joku lapsista jää rekan alle. Tulevissa vaaleissa ääneni saa ehdottomasti sellainen henkilö joka lähtee tälläistä hulluutta vastustamaan.

Vieras

#20 Rekkarallia, kivipölyä ja meteliä

23.08.2010 13:51

Eihän tänne Sääksjärven länsi- ja eteläpuolelle enää kukaan muuta, jos murskaamo tulee. Jos talonsa saa kaupaksi, niin pois vaan täältä. Tässä vastaus #18 ja #19.

juhani Mäntynen
Vieras

#21 Törkeetä on

23.08.2010 20:02

Täällä vantaan riipilässä yrittävät louhos hanketta lemminkäinen infra oy+rampoll finland oy tehnyt YVA:menettelyt jotka kaikki suurta puppua suoranaisesti valehtelua täällä lamminsuon luonnonsuojelu alueen vieressä+riipilän vanha metsä jotka suojelun alaisia liito-orava aluetta ja onneksi löytyi luonnonsuojeluliiton kautta tällä alueella kuvattu ja todistettu että on tämmöinen kirjo sudenkorento laji joka on tällä alueella ollut aina.Erittäin harvinainen laji.Että näin edetkää eihän voi kaikkia kallioita tuhota vaikuttaa ilmastoon ja ihmisten viihtyvyyteen ja eläimistöön.Tulevaisuudessa se kivi mitä pitäisi saada pitää louhia maan alta ja jättää maisema ennalleen ,nämä kivi firmat ei sitä tee sen jälkeen kaikki on mennyt alue tuhon oma.

Vieras

#22 Re: Re: Jalat edellä puuhun ... jatkuu

23.08.2010 20:19

#16: Vieras - Re: Jalat edellä puuhun ... jatkuu 

 Nyt todella vastustakaa kaikin keinoin nää firmat ei tee kuin liike voiton takia,ketkuilevat lakien kanssa kansanliike on kova sana ja ensi vuonna vaalit ottakaa puheeksi nämä asiat.esim me täällä vantaalla riipilässä taistelemme tosissaan näitä kivi firmojen huiputuksia vastaan.Semppiä teille yhdistäytykää!.

sanna tenkula
Vieras

#23 Murskaamon haitat

24.08.2010 20:41

Murskaamoiden haitat salataan räjähdysaineiden käyttö ja varastointi. Konsulttivirmat tekevät täysin valheellisia melututkimuksia.

Oulun lähellä useita uusia taloja vaurioitunut räjäytyksissä ja poliisi ei tutki. 30 kg. painoista kiviä lentänyt asukkaiden viereen. 1 kilometrin päässä vaurioita. Meiltä tuhottiin koti kivenlouhinnalla vahingonkorvaus oikeuden käynnissä näytimme kaikki toteen pöly, melu ja tärinähaitat. Lisäksi talovauriot ja poliisi ei puuttunut sittekään asiaan.

90 luvulla meidät laitettiin rakennuskieltoon niin kauan kuin louhimo on maisemoitu. Viranomaiset avustaa louhijoita kaikessa ministeriön virkamiehet johtaa hommaa. Osoitteen saatte Oulun lähellekkin katsomaan mitä työ on käytännössä ja mitkä tuhot.

Meillä on tällaista

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/luiskaus.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/kuvia.html

 

 

Sanna Tenkula
Vieras

#24 Räjähdysainelaki ja asetus

24.08.2010 20:47

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Suomessa ei noudateta räjähdysainelakia ja –asetusta kivilouhimoilla ja murskaamoilla.

Kivilouhimot ja murskaamot eivät noudata alla mainittuja lakeja. Räjähdysaineen käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa, mutta kun räjähdysainelainsäädäntö ei anna toiminnalle mahdollisuutta, sivuutetaan ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus. Samoin jätetään ympäristöriskit selvittämättä. Ympäristösuojelulaki 2000/86 ja ympäristösuojeluasetus 2000/169 edellyttää huomioimaan kemikaalit ympäristöluvassa, räjähdysaineiden käytöstä, varastoinneista, päästöistä ja ympäristövaikutuksista. Myös pelastussuunnitelma pitää laatia, kun teollinen käsittely ja varastointi ovat laajamittaista.

Kemikaalisäädökset käsittävät lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja turvallisesta varastoinnista (59/1999). Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomikin on sitoutunut noudattamaan.

 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä koskevat useat velvoitteet, joilla pyritään estämään vaarallisia onnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia. Velvoitteet määräytyvät sen mukaan, kuinka laajasta toiminnasta on kyse. Toiminta jaetaan laajuuden perusteella kahteen ryhmään: laajamittaiseen ja vähäiseen. Laajamittaista toimintaa valvoo Turvatekniikan keskus (Tukes). Vähäistä toimintaa valvoo pelastusviranomainen.

Vähäisellä räjäytystyöllä työtä, jossa käytettävä räjähdysainemäärä ei ylitä 25 kiloa vuorokaudessa eikä yhtenä panoksena räjäytettävä määrä yhtä kiloa eikä räjäytystyö tapahdu taulukosta 1 ilmenevää käytettävästä räjähdysainemäärästä riippuvaa etäisyyttä lähempänä asuttua rakennusta tai paikkaa, jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860410)

 

Laajamittaiselle räjähdysaineen käsittelylle ja varastoinnille lupa haetaan Turvatekniikan keskukselta. Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa ”Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)”. Tämä laki sekä ”Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja turvallisesta varastoinnista 59/1999” perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II –direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.

 

Yrityksille myydään räjähdysaineita vastoin lainsäädäntöä. Nämä yritykset rikkovat toistuvasti räjähdysaineiden käyttö- ja varastointimääräyksiä. Toistuvasti sivuutetaan ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus, jotka on määrätty laissa.

Kymmenissä tapauksissa lain mukaan ei olisi lainkaan mahdollisuutta perustaa louhimoja ja murskaamoja suojaetäisyyksien ja muiden turvallisuuteen vaikuttavien asioiden vuoksi.

Sanna Tenkula
Vieras

#25

24.08.2010 20:49

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

sisäministeri Anne Holmlund, poliisiylijohtaja Mikko Paatero, sisäministeriö ja Turvatekniikankeskus sallivat räjähdysaineiden laittoman käytön ja varastoinnin.

 

Tapauksia olisi kymmenittäin, mutta yksi esimerkki:

Esimerkiksi kotikaupungissaan Porissakin ministeri Holmlund antaa Lemminkäisen laittoman toiminnan jatkua. Tässä lainaus Porin kaupungin ympäristölupapäätöksestä:
"Laitoksen toiminnassa käytetään räjähdysaineita keskimäärin 55 tonnia vuodessa (maksimi 77 t/a). Räjähdysainevarastolle haetaan tarvittaessa lupa Teknilliseltä tarkastuskeskukselta ja ne suojataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla."
http://www.pori.fi/ymparisto/luvat/paatokset/lemminkainen13.6.2006.pdf

Tässä ilmoitetaan, kuinka paljon räjähdysaineita käytetään, mutta unohdetaan, että räjähdysaineiden käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa ja niihin liittyy velvoitteita. Niitä ei voi noin vain käyttää.

Vaarallisten kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on saatava viranomaisen lupa ennen toiminnan aloittamista. (http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/)

 

LUVANVARAISUUS 23§

”Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain turvatekniikan keskuksen luvalla. Toiminnanharjoittajan tulee hakea edellä tarkoitettua lupaa turvatekniikan keskukselta. Hakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.”

(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390)

LUPAMENETTELY 17§

Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus

”Lupaa kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin haetaan kirjallisella hakemuksella turvatekniikan keskukselta.”

(Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 29.1.1999/59)

2.5.3 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980)
Tässä päätöksessä edellytetään, että räjähteet varastoidaan työmaalla ja muussa tilapäisessä varastoinnissa standardin SFS 4397 tai SFS 4398 mukaisesti rakennetuissa ja varustetuissa varastoissa tai TUKESin tyyppihyväksymissä muissa varastosuojissa.

Päätöksessä velvoitetaan työmaalla käytettävien tilapäisten räjähdevarastosuojien osalta noudattamaan valtioneuvoston päätöksen (410/1986) vaatimuksia suojaetäisyyksien osalta.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja sen alemman asteisten säädösten noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Turvatekniikan keskus valvoo työmaalla tapahtuvaa räjähteiden tilapäistä ja pysyvää varastointia myöntämällä varastointilupia ja tekemällä niiden käyttöönottotarkastuksia.

2.5.2 Räjähdeasetus (473/1993) (poliisin tarkistettava, kun Tukes on myöntänyt varastointiluvat)

Asetuksen 76 §:ssä velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan poliisille kaikista räjäytystöistä lukuun ottamatta vähäisiä räjäytystöitä. (Lain mukaan vähäinen räjäytystyö on 1kg kerralla max. 25kg/vrk.)

Räjähteiden valmistus, varastointi ja käyttö on järjestettävä sekä näihin tarkoituksiin käytettävät tilat, rakennukset ja laitteistot suunniteltava, rakennettava ja sijoitettava sekä varustettava valvonta- ja varojärjestelmillä siten kuin henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen estämiseksi on toiminnan vaarallisuus huomioon ottaen kohtuudella tarpeellista.6 LUKU
Varastointi
Pysyvä varastointi

55 §
Räjähteiden pysyvään varastointiin tulee hakea lupaa (varastointilupa) teknilliseltä tarkastuskeskukselta.

56 §
Varastointilupaa on haettava kirjallisesti ja hakemuksessa on mainittava:
1) hakijan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala sekä kotipaikka;
2) paikka, jonne varasto aiotaan perustaa;
3) varastoitavat räjähteet ja niiden suurimmat määrät; sekä
4) varastoinnin tarkoitus.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys siitä, että hakija hallitsee varastoaluetta;
2) mittakaavaan 1:1 000 tai 1:2 000 laadittu asemapiirros varastoalueesta, josta tulee käydä selville varastoalueelle suunnitellut rakennukset ja rakennelmat sekä niiden sijainti;
3) vähintään mittakaavassa 1:20 000 oleva kartta, josta ilmenee varastoalueen sijainti ja ympäristön pinnanmuodostus vähintään kahden kilometrin säteellä;
4) selostus suojaetäisyydestä, kuitenkin vähintään yhden kilometrin etäisyydelle varastosta ulottuvalla alueella sijaitsevista rakennuksista samoin kuin muista rakennelmista ja niiden käyttötarkoituksesta sekä teistä ja muista sellaisista seikoista, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon;
5) mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut varastosuojien ja muiden varastoalueelle suunniteltujen rakennusten ja rakennelmien piirustukset selostuksineen, joista selvästi ilmenevät mitat, rakennustapa, rakennusaines, mahdolliseen lämmitykseen ja valaistukseen käytettävät laitteet sekä ilmastoinnin, viemäröinnin ja palontorjunnan järjestely.
(5.2.1999/131)

Hakemus liitteineen on toimitettava kolmena kappaleena.

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee hankkia asiasta kunnanhallituksen, kunnan palopäällikön ja työsuojelupiirin lausunto.

57 §
Teknillisen tarkastuskeskuksen on kuulutettava hakemus ja ilmoitettava sen nähtäväksi panemisesta noudattaen soveltuvin osin, mitä 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädetään.
Sen, joka tahtoo tehdä muistutuksen hakemusta vastaan, tulee kuulutuksessa mainitun ajan kuluessa toimittaa teknilliselle tarkastuskeskukselle osoitettu kirjallinen muistutus kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen tulee hakemuksesta ja mahdollisista muistutuksista antamansa lausunnon ohella toimittaa asiakirjat teknilliselle tarkastuskeskukselle.

58 §

Varastointilupa voidaan myöntää, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset ovat olemassa.
Lupapäätöksessä on mainittava paikka, johon varaston saa perustaa, varastoitavien räjähteiden enimmäismäärät sekä muut turvallisuuden vuoksi mahdollisesti annetut määräykset ja ehdot.
Päätökseen on liitettävä asemapiirros ja tarvittavat piirustukset.
Jäljennös päätöksestä on toimitettava poliisille ja kunnan palopäällikölle.

59 §

Varastoa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin turvatekniikan keskus on tarkastuksessa todennut, että varasto on tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten sekä lupapäätöksen mukainen. (13.10.1995/1172)
Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava, saako varaston ottaa käyttöön sekä käyttöönotolle mahdollisesti asetetut ehdot.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista 25.2.1980/130

Kauppa- ja teollisuusministeriö on räjähdystarvikkeista 1 päivänä helmikuuta 1980 annetun asetuksen (85/80) 4 ja 109 §:n nojalla päättänyt:
1 LUKU
Yleistä

1 §

Tässä päätöksessä annetaan tarkempia määräyksiä räjähdeasetuksen (473/93) soveltamisesta räjähteisiin, niiden valmistukseen, pakkaamiseen ja merkitsemiseen, varastointiin, kuljetukseen räjähdetehtaan tehdasalueella, varastoalueella ja työmaalla sekä käsittelyyn satamassa. Räjähdystarvikkeella tarkoitetaan tässä päätöksessä räjähdettä. (27.8.1993/793)

B. Pysyvän varastosuojan rakenne

58 §

Varastosuojan tulee olla rakenteeltaan ja suojaukseltaan sellainen, ettei siitä lennä mahdollisen räjähdyksen sattuessa vaarallisia heitteitä ympäristöön. Varastosuojan tulee olla ikkunaton ja mahdollisimman murtovarma. Varastosuojan seinissä ja katossa tulee käyttää sellaista rakennetta, että niiden palonkestoaika ulkopuolista paloa vastaan on vähintään 120 minuuttia, ellei standardissa SFS 4397 ole muuta hyväksytty tai ellei turvatekniikan keskus ole muuta hyväksynyt. Ulkoseinien ulkopintojen pintakerrosten tulee olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittämisluokkaa I. (24.10.1995/1197)

Varastosuojan oven tulee murtovarmuudeltaan ja palonkestoajaltaan vastata varastosuojan seinälle asetettuja vaatimuksia. Varastosuojan ovi tulee varustaa lujarakenteisella lukolla.

Varastosuojan ilmanvaihtohormit on rakennettava ja suojattava siten, ettei niiden kautta ole ulkoa mahdollista saada vieraita esineitä varastosuojaan.

Räjähdeasetus 28.5.1993/473

Turvallisuusvaatimukset
5 §

Räjähteiden valmistus, varastointi ja käyttö on järjestettävä sekä näihin tarkoituksiin käytettävät tilat, rakennukset ja laitteistot suunniteltava, rakennettava ja sijoitettava sekä varustettava valvonta- ja varojärjestelmillä siten kuin henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen estämiseksi on toiminnan vaarallisuus huomioon ottaen kohtuudella tarpeellista.

 

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 15 § edellyttää huomioimaan räjähdysaineet

Aineet, valmisteet ja tuotteet
Kemikaaleja koskevista rajoituksista ja kielloista säädetään lisäksi kemikaalilaissa (744/1989) sekä tuotteiden turvallisuudesta kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004). (7.11.2008/681)