Sydänkirurgian jatkon puolesta - för fortsatt hjärtkirurgi i Vasa


Vieras

#1

14.09.2014 19:38

Vi måste kämpa för detta
Ullis

#2

15.09.2014 06:20

All nedmontering inom sjukvården innebär stor risk för liv och hälsa !


Vieras

#3

15.09.2014 19:23

Hur många skall köras till Tammerfors med livet som insats, förrän sjukhusledningen förstår allvaret ?
nimim. terve vaan terve

#4 pakko sanoa

16.09.2014 12:55

Aortan repeäminen. Se on minuuteista kiinni, kertoi eräs henkilö. Vähänkään myöhemmin olisi ollut liian myöhäistä hänen kohdallansa. Onneksi oli sairaala kohtuullisen lähellä. Muuten olisi suru ollut suuri.

Benita

#5

16.09.2014 13:44

Vi ser hur det har gått i Kristinestad och i Jakobstad. Viktiga funktioner plockas bort och vartefter upphör verksamheten nästan helt. Det blir helt oattraktivt för läkare att komma och arbeta på ett sjukhus som avvecklar och till slut får man sätta lapp på lucka pga att inga läkare finns. Att vi i detta läge skulle ge upp kampen för VCS och hjärtkirurgin kan betyda att vi småningom endast har en stor hälsocentral och att vi ligger i ambulanser och åker taxi till och från  södra Finland. Där är vi långt från våra anhöriga och den biten är jobbig. Det vet jag av egen erfarenhet. Uppmuntra varandra och ge inte upp kampen för det vi har. Plötsligt kan det vara för sent. 

Maalaisjärjellä ajatteleva

#6 Re: pakko sanoa

16.09.2014 17:38

#4: nimim. terve vaan terve - pakko sanoa 

Tämän takia meidän täytyy yrittää pitää kiinni siitä mitä meillä on täällä Pohjanmaalla. Kaikin tavoin. Toivon että moni osallistuu tähän. Meille jokaiselle (nuoret niinkuin vanhat) voi tulla se hetki kun se todella on minuuteista kiinni. Jos "pumppu" reistailee niin on tosi kyseessä. Omaisetkin kokevat kauhun hetkiä. Jos vielä pitää matkustaa Tampereelle tai Turkuun niin moni omainen huomaa sen mahdottomuuden.

minä

#7 Näin on

22.09.2014 18:07

Terveyden hoidossa ei pitäisi olla säästötoimia,koska kaikki ihmiset tarvitsevat terveyden huoltoa,niin se vaan on.


Vieras

#8

30.09.2014 09:51

Varför finns det ingen svensk text????????????????
Kaarina Widjeskog

#9 Re:

30.09.2014 20:34

#8: -  

 De fem första raderna är på finska och de fem följande raderna är på svenska. Också andra halvan av rubriken är på svenska....så vad är problemet???

Jag vill inte se hjärtkirurgifrågan som språkpolitisk fråga. Både svenskspråkiga och finskspråkiga behöver hjärtkirurgi.


Vieras

#10

05.10.2014 23:11

Bör vara kvar! Vill att min vän får fortsatt <3 vård i Vasa!

Vieras

#11 Ehdottomasti

08.10.2014 16:29

Sydänkirurgia säilytettävä alueellamme. Meillä samat oikeudet, kuin eteläsuomalaisillakin eli hyvä turvallinen hoito ilman pitkiä, mahdottomia matkoja. 


Vieras

#12

09.10.2014 03:10

Xxxxxxxxxx


Vieras

#13

15.10.2014 05:17

Elämän ja demokratian puolesta - tärkeä adressi!

CN

Vieras

#14

16.10.2014 09:49

Meillä on varaa subventoida Ukrainan vallankaap-
paajahallintoa-mutta meillä ei ole varaa sydän-
kirurgiaan.Sairasta!
Vi har råd att subventionera Ukrainas kuppmakar-
regim-men vi har inte råd med hjärtkirurgi.Sjukt!
Stig Lång

Vieras

#15

20.10.2014 14:45

jag undertecknar gärna med mitt namn,men förstår finskan dåligt,jag vet inte vad det står,skall jag betala eller.....

Vieras

#16

20.10.2014 15:50

Ehdottomasti Sydänkirurgia pitää säilyttää Vaasassa, olen itse ollut siellä leikkauksessa ja hyvin meni. Vaihdettiin läppä ja vahvistettiin Aorta.
Maija Meikäläinen

#17

20.10.2014 16:27

Till dig  kommentar 15 - du behöver inte betala något. Det är din underskrift som är viktig och därmed bekräftar du ditt understöd i denna viktiga fråga!Tack!

Kommentit 11, 13, 14 ja 16: olen täysin samaa mieltä - sydänkirurgia säilytettävä Pohjanmaalla!! "Vaasan veri ei vapise" ja nyt olisi näytön paikkka!!! Kiitos hyvistä ja rohkaisevista kommenteistanne!

Kaarina Widjeskog

#18 Re:

20.10.2014 19:47

#15: -  

 Nej, du behöver inte betala ...  Tack för stödet, du behöver bara skriva under adressen och ge din e-mail adress. Sedan kan du bara öppna meddelandet du får till din e-mail och på det sättet bekräftar du din underskrift och att du vill skriva under namnadressen.

När du öppnar meddelandet du får till din e-mail, det står skrivet på finska: Allekirjoituksesi on nyt vahvistettu = ditt underskrift är nu bekräftat  och du behöver inte göra någonting mera.

Om du ångrar dig och vill då ta bort ditt namn från namninsamlingen så kan du klicka Poista= ta bort


Vieras

#19

27.10.2014 18:37

fortsatt verksamhet i vasa.
hd

#20 Fullskaligt VCS!

09.11.2014 08:45

Vi måste jobba för ett fullskaligt VCS, inklusive hjärtkirurgi!