Sydänkirurgian jatkon puolesta - för fortsatt hjärtkirurgi i Vasa

Pohjanmaa tarvitsee korkeatasoisen keskussairaalan ja sydänkirurgiatoiminnan on saatava jatkaa Vaasassa. Keskussairaaloista Vaasan Keskussairaala on maantieteellisesti kaikkein kauimpana lähimmästä yliopistosairaalasta. Matkaa Turkuun on noin 330 km, Tampereelle 240 km ja Ouluun 320 km. Sydänleikkauksia on tehty Vaasan Keskussairaalassa 20 vuotta, vuodesta 1994 eikä ole osoitettu, että leikkaukset muualla tulisivat halvemmiksi. Leikkaustulokset ovat olleet erinomaisia ja kaksikielisenä alueena on erittäin tärkeää, että potilas saa palvelua omalla äidinkielellään sekä suomeksi että ruotsiksi. Meillä on varaa hyvään erikoissairaanhoitoon Pohjanmaalla.

Österbotten behöver ett högkvalitativt centralsjukhus och hjärtkirurgin måste få fortsätta i Vasa. Av alla centralsjukhusen är Vasa Centralsjukhus geografiskt sett längst borta från det närmaste universitetssjukhuset. Avståndet till Åbo är ca 330 km, Tammerfors 240 km och Uleåborg 320 km. Hjärtkirurgin började sin verksamhet 1994 vid Vasa Centralsjukhus, alltså 20 år sedan och det har inte kunnat bevisas att operationerna skulle bli billigare någon annanstans. Operationsresultaten har varit utmärkta och som tvåspråkigt område är det ytterst viktigt att patienterna får service på sitt eget modersmål, både på finska och svenska. Vi har råd med en god specialsjukvård i Österbotten.


Kaarina Widjeskog    Ota yhteyttä adressin tekijään