Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Matti Suopajärvi
Vieras

#301 Testauksesta

04.12.2010 18:47

Tea Taskila vastaa lehdessä (Pohjolan Sanomat 3.12.2010) virkamiesmäisen asiallisesti esitettyyn kritiikkiin. Teksti on epäilemättä mietittyä ja tarkkaa, joten voin olettaa että mitä on sanottu pitää paikkansa.

Tea kirjoittaa että "uuden palveluntuottajan henkilöstön testaukset aloitetaan jo ennen toiminnan alkamista ja kriteerit täyttävälle henkilöstölle myönnetään asianmukaiset luvat."

Asianhan ois pitänyt olla selvää sanomattakin, koska tuo lukee tarjouspyynnössäkin (lainaus alla). Mutta hyvä että asia on nyt virkamiestasolta julkisesti vahvistettu.

(Tarjouspyynnöstä):
"Toiminnan alkaessa palveluntuottajalla tulee olla riittävä määrä henkilökuntaa, jolla on kohdan A mukainen pätevyys (myös hoitotason testaus ja tentti suoritettuna), ja muulla henkilökunnalla tulee olla kohdan B mukainen pätevyys (myös perustason testaus ja tentti suoritettuna)."

(Tea Taskila):
Tämän lisäksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri valvoo ensihoidon laatua samoilla periaatteilla kuin aikaisemminkin järjestämällä yhtenäisiä laadunvalvontatenttejä ensihoitajille. Kaikkien ensihoitotyössä työskentelevien on läpäistävä nämä testit, saadakseen luvan toimia ensihoitotyössä.

Eikö testaukset tulisi suorittaa loppuun (eikä vain aloittaa) jo ennen toiminnan alkamista? No muistetaanpa että Tea sanoi että ensihoitotyössä ei saa lupaa toimia ellei testejä ole suorittanut!

Asia selvä.

Vieras
Vieras

#302 Re: ...mää vaan kysyn...

04.12.2010 19:02

Ilkka Kapraali
Vieras

#303 Matti Suopajärvelle #294 ja #300

05.12.2010 00:37

Olen viettämässä viikonloppua Kajaanissa. Kuulin tänne, että Suopajärven Matti on kysyny minulta jotain tällä palstalla. Nyt kun pääsin koneelle vastaan lyhyesti.

Ainoa elin, jossa itse olen käsitelly asiaa, on kilpailutustyöryhmä. Siellä ei ainakaan minun muistaakseni kertaakaan kukaan maininnut, että tarjouspyyntöä olisi valmisteltu yhdessä Tervolan kanssa. Kukaan tervolalainen ei myöskään osallistunut yhteenkään kilp.työryhmän kokoukseen. Toisaalta ei kyllä ole mitenkään ainutlaatuista eikä ainakaan laitonta, vaikka asioita valmisteltaisiinkin useamman kunnan kesken.

Sairaanhoitopiirin osuudesta kilp.työryhmässä todettiin sen verran, että kilpailutus tehdään sh-piirin vaatimusten mukaan. Se lienee luonnollista, koska ensihoito-sairaankuljetus siirtyy uuden terveydenhuoltolain myötä v. 2013 sh-piirien järjestettäväksi. Myöskään kukaan sh-piirin edustaja ei osallistunut työryhmän kokouksiin, jos ei nyt sellaiseksi lasketa sos.terv.ltk:n puheenjohtajaa Tuija Palosaarta, joka on muistaakseni myös sh-piirin hallituksen jäsen. Tuijakin kuitenkin on kilpailutustyöryhmässä lautakunnan eikä sh-piirin edustaja.

#300:aan kerron oman käsitykseni, vaikka sitä ei minulta kysytäkään. Matti pohtii siinä kuka "kutsui kilpailutustyöryhmän koolle".

Kokousten koollekutsuminen on aina PUHEENJOHTAJAN tehtävä. Kilpailutustyöryhmän pj. on Pekka Pelttari; siis hän kutsui. Teknisesti homman luonnollisesti hoitaa virasto, mutta se ei voi kutsua koolle ilman pj:n lupaa.

Kilpailutustyöryhmän laillisuudesta voin sanoa, että se on varmaa, että Torniossa on kaupunginhallituksen lainvoimaisella päätöksellä perustama kilpailutustyöryhmä, jossa ovat juuri ne henkilöt, jotka tekivät esityksen sairaankuljetuksesta. Minun lakimiestaitoni ei kuitenkaan riitä ottamaan kantaa siihen, kuuluiko sairaankuljetuksen kilpailuttaminen kyseisen työryhmän tehtäviin. Itse osallistuin kokouksiin, koska minulla ei ollut silloin mitään perusteita epäillä, etteikö olisi kuulunut. Ryhmän laillisuudenhan olette vieneet oikeuden ratkaistavaksi, ja ainakaan minulle ei tuota minkäänlaista henkilökohtaista tappiota, vaikka se osoittautuisi laittomaksi.

Lisäksi Matti pohti, kuka vei kilpailutusasian sos.terv.ltk:n käsittelyyn. Hän totesi myös, että lautakunta ei pyytänyt asian tuomista käsittelyyn.

Tähän on olemassa yksinkertainen kuntalakiin pohjautuva vastaus. Samoin kuin kokousten koollekutsumisessa, tässäkin ns. viimeisen sanan sanoo PUHEENJOHTAJA. Lautakunnat eivät "pyydä" asioitten ottamista käsittelyyn, ne tuo sinne puheenjohtaja. Siis puheenjohtaja otta asiat käsittelyyn! Tietenkin se tapahtuu useimmiten sen mukaan, mitä virkamiehet esittävät otettavaksi. Se taas riippuu siitä, mitkä asiat virkamiesten mukaan vaativat päätöksentekoa. Heidän tehtävänsähän on seurata ja huolehtia, että hommia hoidetaan laillisessa järjestyksessä tehtyjen päätösten mukaan. Valitettavasti asiat eivät aina kaikkien mielestä suju näin. Silloin kansalaisilla on oikeus valittaa. Näinhän on tehty tässäkin asiassa.

Kun kotiudun reissultani, palaan vielä tähän asiaan. Kirjoitan silloin muutamia näkemyksiäni asiasta mahdollisesti tällekin palstalle, mutta varmasti "teroitan kynäni" ja kirjoitan lehtien yleisönosastoille.

Vieras

#304 vaalihommat

05.12.2010 01:23

tiiänpä ens vaaleissa ketä en ainakaan äänestä yhtään mihinkään!
Outi Keinänen
Vieras

#305 Tästä on otettava opiksi!

05.12.2010 03:20

Lukemistani uusimmista viesteistä haluan ottaa esille pari oleellisinta kohtaa, jotka ovat tärkeimpiä huomioita tässä käytävässä keskustelussa;

Julli kirjoittaa: "Lisäksi varallaolovalmius olisi pitänyt unohtaa, koska Torniossa on merkittäviä riskikohteita ja alue on pinta-alaltaan laaja. Ensihoitoa ei voi missään muotoa toteuttaa tehokkaasti varallaolovalmiudesta. Torniossa olisi perusteltua olla vähintään kaksi H+P-yksikköä välittömässä lähtövalmiudessa 24/7. Toisessa yksikössä (T190) tulisi aina olla vankan kokemustaustan ja näyttöä omaava hoitotason ensihoitaja, jolla on todellinen valmius (lisäkoulutus ja kokemus) johtaa mm. monipotilas- ja suuronnettomuustilannetta."

Minun mielestäni Torniossa olisi pitänyt käydä ennen tämän kilpailutusprosessin käynnistämistä laajempaa keskustelua ensihoitoon ja sairaankuljetukseen tarvittavasta laatutasosta. Tornion laatutasosta olisi valtuuston pitänyt saada päättää. Pinta-alaltaan laajan ja teollisuuskaupungin ollessa kyseessä, vertailukohdaksi ei välttämättä sovi saman sairaanhoitopiirin muut kunnat. Sama laatutasovaatimus ei sovellu kaikkiin sairaanhoitopiirimme kuntiin, kun otetaan erityisriskit ja pitkät etäisyydet huomioon. Jullin esilleottama laatutaso olisi pitänyt olla keskustelun lähtökohtana juuri Torniossa. Varsinkin kun tiedettiin SPR:n pitäneen Torniossa yllä parempaa ensihoitovalmiutta kuin heiltä oli voimassa olleessa palvelujen ostosopimuksessa pyydetty. Matti Suopajärven julkistamien tilastojen mukaan SPR:n ylläpitämää parempaa valmiutta ja hoitotasoa oli Torniossa myös usein tarvittu. Eikö nämä olleet tiedossa kilpailuttamistyöryhmällä? Kysyttiinkö mitään käytännön kokemuksia palveluntuottajalta ennen kilpailuttamisen käynnistämistä? Sehän kuuluu hankintalain henkeen, kysyä ja keskustella ennen uuden kilpailutuksen aloittamista!

Pekka Hacklin kirjoittaa: "Ambulanssi-palvelun tuottamisessa henkilöstökulut ovat suurimmat menoerät ja oikeastaan vain sieltä voidaan hakea merkittäviä kustannussäästöjä. Kilpailulainsäädännön tarkoitus ei voi olla se, että palveluntuottajaksi pitää valita halvin tarjoaja. Sehän vääjäämättä johtaa kuvatun kaltaiseen kehään. Laadullista painotusta voidaan käyttää, mutta se pitää osata tehdä oikein, jotta vältetään valitusprosessit. Mahdotonta se ei ole, mutta asiaan pitää löytyä organisaatiossa tahto."

Yrittäjäjärjestöjen pitäisi puuttua myös voimakkaasti näihin epäkohtiin, mitä nyt on eri kilpailuttamisissa jo tapahtunut. Toivonkin, että Tornion ja Länsi-Pohjan yrittäjäjärjestöt eivät edusta vain yhtä puoluetta ja ole järjestön nimissä äänessä vain silloin, kun siitä on tietyille tahoille henkilökohtaista etua. Tämä on herättänyt viimeaikoina paljon keskustelua, että onko yrittäjäjärjestöt vain "astinlautana" puoluepolitiikassa? Nyt on Pekka aika ajaa kaikkien, myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, asioita tasapuolisesti. Kannattaa katsoa ja tutkia, miten kilpailuttamisia alueellamme hoidetaan.

Tärkeää minun mielestäni olisi tuoda myös esille, miten paikalliset yrittäjät voisivat pärjätä paremmin kuntien palveluja kilpailutettaessa, ennenkuin suuret kansainväliset pörssiyhtiöt valtaavat kaikki Suomen markkinat. Suurien pörssiyhtiöiden toimintamalli menestyy siksi, että kunnat antavat hinnan yksin ratkaista. Isot kansainväliset pörssiyhtiöt antavat aluksi alihinnoitellun tarjouksen, jolla voittavat tarjouskilpailun. Sen seurauksena markkinoilta ehtivät seuraavaan kilpailutukseen mennessä poistua kaikki muut toimijat, varsinkin pienet paikalliset toimijat. Sen jälkeen nämä kansainväliset suuret pörssiyhtiöt voivat nostaa hintojaan roimasti. Se ei ole pitkällä aikavälillä kenenkään kunnan, eikä kuntalaisten etu! Kaikkihan on kiinni tarjouspyynnön laadinnasta osaavalla tavalla, paikallista osaamista arvostaen ja laatua korostaen. Siitä olemme todellakin samaa mieltä.

Kumpikin kirjoittaja on mielestäni oikeassa siinä, miten hankintalakia tulisi soveltaa kilpailuttamisprosessissa ja miten laatu tulisi huomioida vielä painotetummin tarjouspyynnössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa on kysymys ihmisten hoitamisesta tulisi mielestäni laadun ja hinnan suhde olla tarjouspyynnössä 50/50%. Nythän hinnan osuus ratkaisee eli sen osuus on ollut 80% ja laadun 20%. Näin on ollut myös aikaisemmin kilpailutetuissa vanhuspalveluissa eli laadun suhde vain 20% tarjouspyynnössä. Harkinnanvaraisia ja kilpailutuksen jälkeen määriteltäviä laatupisteytyksiä ei saa tehdä. Tästäkin Torniossa on kokemusta, että silloin menee pieleen ja syntyy valituksen aihetta.

Tarjouspyynnöllä voidaan ohjata hankintaa monella tavalla. Paikallistuntemuksesta ja kokemuksesta pitäisi antaa myös laatupisteitä. Kilpailutuksen hoitaminen hyvin on tahto- ja osaamiskysymys. Päättäjien yhteinen tahtotila, että hoidetaan omien kuntalaisten etuja, ajatellen kokonaisuutta pitkällä aikavälillä, olisi tärkeintä. Ainoa huomioitava etu ei voi olla vain se, että kunta säästää tällä kilpailutuskierroksella, jos kaikki muu menee pieleen. Ihmisten hyvinvointi ja turvallisuus sekä työpaikat ovat tärkeitä meille kaikille.

Tornion ensihoidon ja sairaankuljetuksen hoitotason ja valmiuden määrittelemisestä olisi pitänyt käydä laajempi keskustelu valtuustossa ennen kilpailuttamista. Hallituksen olisi pitänyt tuoda asia valtuuston keskusteluun ja keskustella myös omassa piirissään. Nyt siitä on päättänyt kilpailuttamistyöryhmässä toimivien viranhaltijoiden ohella vain neljä valtuutettua. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt lopulliset päätökset kilpailuttamistyöryhmän valmistelun perusteella. Ehkä "vähän" kokemattomuutta ja todella sokeaa luottamusta valmisteluun on ollut ilmassa, mutta voiko enempää asiantuntijuutta odottaakaan maallikoilta? Asioissa ollaan usein valmistelijoiden ja esittelijän armoilla ja siksi vastuu kuuluu viimekädessä asian esittelevälle viranhaltijalle, jonka pitäisi olla asiantuntija tai käyttää valmistelussa asiantuntijoita. Ennen kilpailuttamista esittelijän olisi säännöllisesti kuunneltava palveluntuottajien edustajia, joilla on se paras asiantuntemus ja hyviä havaintoja käytännön työstä.

Kaupunginhallitus taas valvoo lautakuntien päätöksiä sekä voi alistaa ne. Aiheellista on myös kysyä, onko viisasta kaup.hallituksen pj:n Pelttarin ja vpj:n Kapraalin istua valmistelemassa kilpailuttamistyöryhmässä sosiaali- ja terveyslautakunnalle asioita, kun heidän kuuluu hallituksessa valvoa lautakuntien toimintaa. Minusta siinä on ristiriita, jota olisi syytä uudelleen tarkastella, olivatpa nämä päättäjät ketä henkilöitä tahansa. Tämä ei ole henkilökysymys, vaan asema ja rooli päättäjänä on ratkaisevaa.

Mikäli kaupunginhallitus ei ole määritellyt kilpailuttamistyöryhmälle tehtäviä ja toimintavaltuuksia niin, onko sillä ollut tarkoitus rajata tärkeissä palvelujenhankinta-asioissa päätöksentekomahdollisuus vain pienelle piirille? Sanotaan, että työryhmä ei ole juridisesti vastuussa päätöksistä, mutta onko se vastuussa moraalisesti, jos lautakunta on nojannut sen valmisteluun 100%;sti, osaamatta ja uskaltamatta kyseenalaistaa mitään, kun kilpailuttamistyöryhmässä ovat istuneet hallituksen ja lautakunnan puheenjohtajat sekä lautakunnan esittelijä? Tuskin kaupunginhallitus myöskään alistaa sellaista lautakunnan päätöstä, jota sen puheenjohtajat ovat valmistelleet. Pitäisikö kilpailuttamisen valmistelussa näistäkin syistä käyttää enemmän ulkopuolisia asiantuntijoita?

Torniolta puuttuu valtuuston vahvistama palvelustrategia ja sen laatimista on peräänkuulutettu jo pitkään. Strategioista päättää valtuusto ja ne ohjaavat toiminnan suuntaa. Tämä palvelujen kilpailuttamisprosessien hoitaminen pikkupiirissä on nyt harvojen vallankäyttöä todella isoissa ja kuntalaisille tärkeissä palveluissa.
En ole ollut tyytyväinen tähän päätöksentekokulttuuriin ja kun toin sen esille, sain kuulla vain uhkailua ja ivaa siitä, mitenhän vanhusten asumispalvelujen tulee käymään kilpailutuksessa... En tiedä kumpi taho meistä on omien tehtäviensä tasalla, kriittinen minä vai uhkailija? Ehkä ei kumpikaan, mutta onneksi tässä maassa on vielä sananvapaus ja oikeus ilmaista mielipiteensä. Ehkä mielipiteideni julkituonnista olen silti saanut jo kärsiä aika paljon vuosien varrella. Suurimmalta osalta siihen puuttuukin valitettavasti rohkeutta.

Hankintalaki edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa. Tätä vuoropuhelua ei ole käyty! Neuvotteluja voidaan ja PITÄÄ käydä ennen jokaisen kilpailuttamisprosessin käynnistämistä erityisesti palveluntuottajien kanssa ja lisäksi laajemmin myös valtuustossa. Valtuustolle asiat tuo ja valmistelee kaupunginhallitus. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee huolehtia, perusturvajohtajan ohella, vuoropuhelun käymisestä oman alansa palveluntuottajien kanssa.

Kokemuksista olisi nyt jo viisastuttava ja aloitettava uudenlainen toimintakulttuuri. Puoluepolitiikalla tässä on turha ratsastaa, koska kaikista puolueista löytyy tässäkin asiassa päätöksenteossa mukana olleita. Ylimielisyyteen ei ole varaa kenelläkään. Tärkeintä olisi kaikille vihdoinkin kuunnella ihmisten mielipiteitä ja pohtia, mitä voitaisiin tehdä paikallisen palvelutuotannon turvaamiseksi myös kilpailuttamisprosesseissa. Siihen on kyllä konsteja, kun laatutekijöitä pohditaan hinnan ohella tarkemmin.

Mielipiteissä esiintyy pahoja ylilyöntejäkin, kuten aina. Minä esitän oman perustellun mielipiteeni nimelläni ja yritän pysyä asiassa. Varmasti kiviä lentää siitä huolimatta, mutta siihen olen jo politiikassa tottunut. Jokaisesta puolueesta löytyy erilaisilla mielipiteillä olevia ihmisiä, enkä puolusta sen enempää oman puolueeni toimijoita, enkä itseänikään tässä yhtään enempää kuin muitakaan. Minulla ei valitettavasti ole ollut päätösvaltaa tämän nyt päättyneen kilpailuttamisprosessin aikana valtuutettuna, kuten ei monella muullakaan valtuutetulla. Asia on hoidettu liian suppeassa piirissä. Ei näitä asioita puolueohjelmissa päätetä. Erilaisia ihmisiä toimii kaikissa puolueissa ja enemmän tulisi jatkossa kiinnittää huomiota päättäjien osaamiseen sekä asenteisiin ja ihmisten aitoon kuuntelemiseen. Sama koskee kaupungin johtavia viranhaltijoita.
Jokainen vastaa viimekädessä omista päätöksistään. Työnantajiamme ovat kuntalaiset ja se olisi aiheellista kaikkien muistaa.

Olen oman mielipiteeni muodostanut tästä asiasta kuuntelemalla eri tahoja. Minulla on kokemusta omakohtaisesti palvelujen kilpailuttamisesta ja poliittisesta päätöksenteosta myös kulissien takaa. Kunnallisen palvelutuotannon lisäksi meillä on ja pitää olla yksityistä palvelutuotantoa. Sen hankinnassa on oltava osaamista ja oikeaa tahtoa hoitaa asiat hyvin myös kilpailuttamisprosessissa ja erityisesti siihen valmistauduttaessa. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatukriteereistä päättäminen tarvitsee tarkennusta ja laajempaa keskustelua.

Jan-Mikael Hakomäen Posarissa tekemä Vasemmiston käsienpesuyritys päätöksistä oli todella surkeaa luettavaa, kun kilpailuttamistyöryhmässä ja lautakunnassa Vasemmiston edustajat ovat olleet aivan keskeisessä asemassa, päättämässä palvelun laatutasosta ja tarjouspyynnön laatimisesta. Myös kilpailuttamiseen tälle siirtymäajalle, soster. ltk pj:n Palosaaren adressin luovutustilaisuudessa sanoman mukaan, on kehoittanut tarkastuslautakunta, jonka puheenjohtaja on Vasemmistolainen. Ihmettelen suuresti, miksi tarkastuslautakunta ei raportoinut asiasta valtuustolle, jolle sen kuuluu informoida! Valtuusto olisi voinut päättää, kilpailutetaanko sopimus lyhyen siirtymäajan vuoksi uudelleen. Samaa mietin kuin Matti Suopajärvikin, että kuka siitä olisi "sakkolapun" Torniolle kirjoittanut, jos olisi jätetty tämä kilpailutuskierros tekemättä, ennen palvelun siirtymistä uuden terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirin hoidettavaksi?

Minä en sotkisi tähän poliittista populismia,kuten Vasemmiston valtuutettu Hakomäki teki. Päinvastoin meidän jokaisen päättäjän ja johtavan viranhaltijan pitäisi nyt nöyrästi ottaa opiksemme ja parantaa Tornion kaupungin kilpailuttamisprosesseja, joihin oleellisena osana pitäisi kuulua ennakkoon käytävä vuoropuhelu ja neuvottelut palveluntuottajien kanssa. Kaupunki ei voi hoitaa itse kaikkia palveluja ja ammattitaitoisia osaajia on myös kaupungin organisaation ulkopuolella. Tässä tapauksessa SPR:llä oli hyvä ja osaava henkilöstö. Palveluntuottajana se piti yllä parempaa palveluntasoa kuin Tornion sosiaali- ja terveyslautakunta, kilpailuttamistyöryhmän esityksestä, oli edes pyytänyt. Se olisi pitänyt huomioida myös palvelutarvetta määriteltäessä!

Kaikkien Torniossa toimivien puolueiden edustajat ovat osallistuneet tähän päätöksentekoon ja herääminen osalla tapahtui tässä tapauksessa päätöksenteon kannalta liian myöhään, jotta juridisesti olisi ollut jotain vielä tehtävissä. Heräämättömyys johtuu monella siitä, että ei ole ollut osallisena asiassa päättämässä ja ei ole saanut valtuutettuna siitä riittävää tietoa. Mutta parempi herätä myöhään kuin ei milloinkaan. Osa päättäjistä ei ole herännyt vieläkään, koska asiaa on vaikea hahmottaa ja siihen perehtymiseen pitää nähdä vaivaa normaalia enemmän. Itse asianosaiset eivät tienneet ilmeisesti valitusaikojen päättymisen merkitystä. Valitusajan mennessä umpeen, päätös saa lain voiman ja juridisesti sille päätökselle ei ole enää mitään tehtävissä. Varsinainen päätös on tehty sos.ter. lautakunnassa silloin, kun kilpailutuksen tulos on hyväksytty ja siitä oli reilun kuukauden ajan mahdollisuus valittaa. Toki uuden palvelutuottajan tekemät työntekijöiden valintaperusteet eivät olleet silloin vielä tiedossa ja kaupunki voi puuttua siihen vain sopimusrikkomustilanteessa. Nyt pitääkin katsoa toteutuvatko sopimusehdot heti palveluntuottajan aloittaessa toimintansa. 

Jatkossa ostopalvelusopimuksen noudattaminen ja sen edellyttämän laatutason ylläpitäminen uuden palveluntuottajan ja kaupungin välillä on seuraavaksi seurattava ja arvioitava asia. Matti Suopajärvi on oikeassa siinäkin, että laatutaso ja henkilöstön osaaminen, joka on määritelty tarjouspyynnössä, tulee täyttyä ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen. Se on siis varmistettava, että näin tapahtuu tai muuten se antaa aihetta valituksen tekoon sopimusrikkomuksesta. Toivottavasti Torniolla on lääkäriresursseja tähän valvontaan niin, että se työpanos ei ole merkittävästi pois kliinisestä työstä. Luotettaviksi todettuja entisiä palveluntuottajiahan ei olisi ollut niin työlästä valvoa. Tarjouspyynnössä olisi voinut antaa laatupisteitä tässä tapauksessa myös palveluntuottajan henkilöstöllä olevasta alan työkokemuksesta ja siinä oli oleellinen puute tarjouspyynnössä. 

Kiitokset keskustelun avaajille ja aktiiveille toimijoille. Uskon, että olette saaneet aikaan enemmän kuin nyt tuntuu. Olen todella surullinen työttömäksi jääneiden puolesta. Toivon, että saatte elämänne järjestykseen jotenkin ja saatte uutta työtä ja osa oli lähdössä myös opiskelemaan. Olen hyvin pahoillani, että minun mahdollisuuteni auttaa tässä asiassa olivat hyvin rajalliset. Oloni on hyvin pettynyt ja sitä se on varmasti monella muullakin. Tästä on nyt viimeistään otettava opiksi ja kehitettävä päätöksentekoprosesseja avoimemmiksi ja kuntalaisiamme paremmin kuunteleviksi.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Puolustetaan suomalaista ja paikallista työtä ja sen osaavia tekijöitä jatkossakin. Ollaan ihminen ihmiselle ja lähimmäinen juuri vaikeimpina hetkinä.

Pekka Hacklin
Vieras

#306 Omilla aivoilla ajattelua

05.12.2010 13:09

Outi Keinäisen kirjoituksesta poimin tämän kohdan, koska se kohdistuu minuun:

"Toivonkin, että Tornion ja Länsi-Pohjan yrittäjäjärjestöt eivät edusta vain yhtä puoluetta ja ole järjestön nimissä äänessä vain silloin, kun siitä on tietyille tahoille henkilökohtaista etua. Tämä on herättänyt viimeaikoina paljon keskustelua, että onko yrittäjäjärjestöt vain "astinlautana" puoluepolitiikassa? Nyt on Pekka aika ajaa kaikkien, myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, asioita tasapuolisesti. Kannattaa katsoa ja tutkia, miten kilpailuttamisia alueellamme hoidetaan. "

Halusin kirjoituksessani nimenomaan tuoda sellaisen näkemyksen, joka edustaa yleistä etua yrittäjä-järjestön kannalta. Kuten poliitikot mielellään muistuttavat, on menestyvät yritykset menestyvän kunnan elinehto. Nähdäkseni et Outi ole asiasisällöstä eri mieltä? Tätä kilpailutusasiaa on jankattu Torniossa kaupungin ja yrittäjä-järjestön välillä ainakin koko sen ajan, kun olen ollut yrittäjänä. Eli kohta 10 vuotta.

Tietystikin yhteiskunnallisissa asioissa puhuttaessa sivutaan aina politiikkaa. Mutta ei minulta mikään puolue voi tilata mielipiteitä. Ajattelen omilla aivoilla ja kirjoitan sen mukaan, minkä katson olevan yleisesti alueen yrittäjyyden kannalta parasta. Tietysti ajatusten vastaanotto vaihtelee eri puolueissa, riippuen niitten ideologiasta. Jos siihen ei sovi omilla aivoilla itsenäinen ajattelu, niin ehkä ihmettelyä voi syntyäkin.

Hyvää huomista Itsenäisyyspäivää kaikille! Suomi on Paras maa!
Uhassa ollut
Vieras

#307 Vielä ensihoidosta

05.12.2010 13:10

Ihmettelen Tea Taskilan kirjoituksesta sitä,kun kilpailutusta tehdään,eikö tosiaan voi myös laittaa ehtoja.Ainakin ennen kaupungilla on ollut omat vaatimukset myös muut kuin hinta. Olisi voinut panna ehtoihin vanhojen työntekijöiden palkkaamisen tänä työttömyyden aikana.Pitäisi ajatella omia perustorniolaisia veronmaksajia.
Juha "Julli" Buska
Vieras

#308 Re: Tästä on otettava opiksi!

05.12.2010 14:17

#305: Outi Keinänen - Tästä on otettava opiksi! 

Outi, kiitos loistavasta kannanotosta! Tuli sellainen tunne, että sinä ymmärrät pääpiirteittäin mistä tässä kaikessa on oikeasti kysymys. Ydinkysymys ei missään vaiheessa ole ollut se, että kaikki vanhat ensihoitajat eivät saaneet töitä vaan huoli on aidosti kuntalaisten perusturvallisuudesta.

Nykypäivän ensihoitotyö ei ole kokemattomien leikkikenttä. Nykypäivänä ensihoidon hoitotasolle ei yhtäkään terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanutta saa päästää ilman riittävän pitkää perehdyttämistä edeltävästi ensihoidon perustasolla henkilön kanssa, jolla on näyttöä ja kokemusta ensihoitotyöstä (katso #206 Otteita sivistyneistä ensihoitojärjestelmistä....)

Minä tiedän mistä kirjoitan ja puhun. Se joka väittää toista voi ottaa minuun yhteyttä henkilökohtaisesti ja yrittää perustella eriävän kantansa. Minä odotan…

 

Kommentoin Outi muutamaa kirjoituksesi kohtaa:

 

”Ehkä "vähän" kokemattomuutta ja todella sokeaa luottamusta valmisteluun on ollut ilmassa, mutta voiko enempää asiantuntijuutta odottaakaan maallikoilta?”

Sanotaan Outi reilusti vaan ”PALJON” kokemattomuutta, asiantuntemattomuutta ja amatöörimäisen sokeaa luottamusta.

Olen jo aiemmin todennut, että lääkärikoulutus ei tee kenestäkään ensihoitotyön asiantuntijaa, kuten ei sairaanhoitajakoulutuskaan. Ensihoitaja (AMK) koulutus antaa hyvän teoreettisen pohjan ja ensihoitotyön kädentaitoja, mutta itsenäiseen hoitotason ensihoitotyön suorittamiseen tarvitaan tämänkin tutkinnon suorittaneilla kokemusta ja toistoja tehtävistä. Oikeat ensihoitolääkärit ovat sitten asia erikseen. Nämä ovat yleensä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä, joilla on oikeasti ensihoitotyön kenttäkokemusta lääkäriyksiköstä tai –helikopterista.

Ennen kilpailutuspäätöksen vahvistamista viime keväänä esitin lastentarhanopettaja Palosaarelle puhelimessa, että käyttäisivät kilpailutustyöryhmässä ulkopuolista ja puolueetonta ensihoitotyön asiantuntijaa (EI TORNION ENSIHOITAJIA!). Olisin heti puhelun aikana voinut nimetä useita tästä maasta. Uskon, että monet heistä olisivat tehtävään suostuneet. Vastauksena sain ylimielisen kommentin, että "mistä tiedän etteikö ulkopuolista asiantuntijaa ole jo käytetty". Tätä epäilen edelleen hyvin vahvasti, koska A) tällä alueella ei ole yhtään oikeata ensihoitolääkäriä B) Tornion päätöksenteossa on ollut havaittavissa pitkään sisäsiittoinen ”minä itse tiedän kaiken” periaate.

 

”Aiheellista on myös kysyä, onko viisasta kaup.hallituksen pj:n Pelttarin ja vpj:n Kapraalin istua valmistelemassa kilpailuttamistyöryhmässä sosiaali- ja terveyslautakunnalle asioita, kun heidän kuuluu hallituksessa valvoa lautakuntien toimintaa.”

Vastaus: EI!

Muualta tänne Tornioon muuttaneena uskon pystyväni seuraamaan tätä ”villin lännen” päätöksentekomallia hieman eri perspektiivistä kuin perus-Torniolainen, vaikka en politiikasta mitään ymmärräkään. Minua on pitkään ihmetyttänyt miten täällä muutama ”kyläpäällikkö” saa häärätä joka asian kimpussa, vaikka eivät takuulla hallitse kaikkia eteen tulevia asioita. Tämähän lähentelee jo jonkinlaista ”hiljaista” diktatuuria.

 

”Pitäisikö kilpailuttamisen valmistelussa näistäkin syistä käyttää enemmän ulkopuolisia asiantuntijoita?”

Vastaus: KYLLÄ! Ja oikeita puolueettomia asiantuntijoita

 

”Torniolta puuttuu valtuuston vahvistama palvelustrategia ja sen laatimista on peräänkuulutettu jo pitkään. Strategioista päättää valtuusto ja ne ohjaavat toiminnan suuntaa.”

Uuden terveydenhuoltolain ensihoitoa käsittelevässä osuudessa ohjeistetaan kuntia tekemään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa palvelutasomääritys ensihoitopalvelun suhteen. Tässä määritellään mm. ensihoitopalvelun laadullinen taso, yksikkömäärät, hyväksytyt potilaan tavoittamisajat eri kiireellisyysluokan ensihoitotehtävissä. Torniossa olisi pitänyt tämän murroksen yhteydessä jo tehdä tämä palvelutasomääritys, eikä sokeasti ja amatöörimäisesti ”apinoida miten naapurissa” on homma hoidettu.

Monessa yhteydessä on nostettu esiin kuinka käydyssä tarjouskilpailussa on noudatettu sairaanhoitopiirin ohjeistuksia ym. Minäpä paljastan teille erään asian; Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei käytännössä ole koskaan ”laittanut tikkua ristiin” ensihoitopalvelun ohjauksen ja valvonnan suhteen alueellaan. Ei ainakaan tämän vajaan yhdeksän vuoden aikana, jona olen tällä alueella ensihoitotyötä tehnyt. (kts. Asetus sairaankuljetuksesta 1994/565).

 

”Tämä palvelujen kilpailuttamisprosessien hoitaminen pikkupiirissä on nyt harvojen vallankäyttöä todella isoissa ja kuntalaisille tärkeissä palveluissa.”

Juuri näin! ”piiri pieni pyörii hiljaisessa paikallisessa diktatuurissa”

 

”Jokainen vastaa viimekädessä omista päätöksistään. Työnantajiamme ovat kuntalaiset ja se olisi aiheellista kaikkien muistaa.”

Hyvä. ”Joku muu voi ehkä armahtaa, minä ja toivon mukaan muut kuntalaiset emme”

 

”Jan-Mikael Hakomäen Posarissa tekemä Vasemmiston käsienpesuyritys päätöksistä oli todella surkeaa luettavaa, kun kilpailuttamistyöryhmässä ja lautakunnassa Vasemmiston edustajat ovat olleet aivan keskeisessä asemassa, päättämässä palvelun laatutasosta ja tarjouspyynnön laatimisesta.”

Samaa mieltä. Ei tässä asiassa tarvitse nostaa likaista politiikkaa esiin, kuten myös muutama muu valtuutettu on tehnyt. Eivät ole kyenneet muuhun kuin haukkumaan toisia puolueita ja kiillottamaan omaa kilpeään. Yksikään poliittinen ryhmittymä ei ole tässä asiassa yhtään parempi toistaan. Nyt on kysymys tärkeästä perusturvallisuuspalvelusta, joka tulee käytännössä hoitaa laadukkaasti ja potilasturvallisuus huomioiden ilman typerää politikointia. Teidän ”kilven kiillottelut” ja muiden puolueiden solvaamiset eivät vie asiaa yhtään eteenpäin.

 

”Osa päättäjistä ei ole herännyt vieläkään, koska asiaa on vaikea hahmottaa ja siihen perehtymiseen pitää nähdä vaivaa normaalia enemmän.”

Toimitin kaikille Tornion päättäjille kirjelmän (#178 Vetoomukseni Tornion ensihoitopalvelun laadusta), jossa toin esille Tornion ensihoitopalvelun kehittämisalueet. Nämä kehittämisalueet ovat sellaisia joihin olen kokemukseeni perustuen huomannut olevan tarvetta. Näihin löytyy lisää perusteita kun katsellaan hieman ympärillemme ja tutkitaan miten ns. sivistyneissä ensihoitojärjestelmissä on asiat ratkaistu. Hyvin harva päättäjistä vaivautui edes kuittaamaan sähköpostiini, että on saanut kirjelmäni. Vielä harvempi otti siihen mitään kantaa. Itse asiassa ei kukaan!

Sama ilmiö oli myös puhelinsoittokierrokseeni liittyen, jonka kohdistin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille. Huomasin, että joukossa on ”lampaita”, ylimielisiä jäseniä ja täysin ”pihalla” olevia jäseniä. Eräs lautakunnan jäsen jäi kuitenkin positiivisesti mieleeni, koska hän kertoi reilusti asian olevan hänelle vieras ja kertoi, että niin se on suurimmalle osalle lautakunnan jäsenistä. Eräs valtuutettu oli pettynyt Tornion nykyiseen ensihoitopalveluun, koska "ensihoitajat käyvät ambulanssilla kaupassa" ja jossain vaiheessa oli ollut jopa "perheenjäseniäkin kyydissä". Kehoittaisin kyseistä "päättäjää" palauttamaan mieleen millaisen lähtövalmiuden hän oli hyväksynyt toiselle ambulanssille ennen vuotta 2007 ja orientoitua hiljalleen 2010-luvulle sieltä "Brezneviläisestä ympäristön kyttäyspaikasta".

 

”Jatkossa ostopalvelusopimuksen noudattaminen ja sen edellyttämän laatutason ylläpitäminen uuden palveluntuottajan ja kaupungin välillä on seuraavaksi seurattava ja arvioitava asia. Matti Suopajärvi on oikeassa siinäkin, että laatutaso ja henkilöstön osaaminen, joka on määritelty tarjouspyynnössä, tulee täyttyä ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen. Se on siis varmistettava, että näin tapahtuu tai muuten se antaa aihetta valituksen tekoon sopimusrikkomuksesta.”

Kuka tai mikä taho ensihoitopalvelua mahtaa valvoa kunnolla ja millä tavalla? Ei ensihoidon vastuulääkärillä ole resursseja istua keikoilla mukana ja pelkkä ensihoitoraporttien tarkastaminen ei ole kuin jälkijättöistä arviointia. Olen vakaasti sitä mieltä, että viime vuosien ensihoidon laadunvalvonta Torniossa on ollut suurimmaksi osaksi organisaation oman sisäisen valvonnan ansiota. Kiitoksen tästä ansaitsee myös eräs todella hyvin ensihoidolle mielenkiintoa osoittanut vastuulääkäri. Vastuulääkärin aikaresurssit ovat kylläkin olleet täysin riittämättömät ensihoitopalvelulle.

Millään ohjauksella ja valvonnalla ei voida kuitenkaan korvata sitä, että ambulanssiyksikön miehistöstä toinen on aina kokenut ja näyttöä osoittanut ensihoitaja.

Matti Suopajärvi
Vieras

#309 Hajalaakasu sunnuntaipäivän ratoksi...

05.12.2010 18:33

Yhen tutun kaveri oli ihmetelly tätä hommaa. Oli verrannu konepajahommiin - jos sinne haetaan sorvaajaa niin ei sinne valita sitä joka on vähiten sorvannu.

 

 


Vieras

#310 Apua

05.12.2010 19:38

Aina vain enemmän ja enemmän hävetää olla Torniolainen.

Tämä päättäjien oleetus, että olisimme huolestuneita työttömiksi jääneistä ensihoitajista, ei pidä paikkaansa. Olemme HUOLESTUNEITA HOIDON TASOSTA. Moneella poliitikolla on siis putkinäkö.
Nämä työttömksi jääneet, ammattinsa osaavat ottaa moni ympäristökunta avosylin vastaan.

Kyllä me olemme kummissaan ensi vuonna, huh.
Outi Keinänen
Vieras

#311 Re: Omilla aivoilla ajattelua

05.12.2010 20:22

#306: Pekka Hacklin - Omilla aivoilla ajattelua 

Pekka olen tyytyväinen, että otit kantaa tähän asiaan, eikä meillä ole asiasisällöstäsi erimielisyyttä. Olenkin tyytyväinen, että jatkossa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen ongelmat otetaan tarkempaan tarkasteluun yrittäjäjärjestöissä. Hankintalaki antaa kyllä järjenkäytöllekin liikkumavaraa. Sinun mielipiteesi oli arvokas lisä tähän keskusteluun, eikä mainitsemani ihmisten puheenaiheena ollut kriittinen keskustelu kohdistunut mitenkään sinuun. Sen ymmärsit väärin, joten haluan sen nyt heti korjata.  

Kertomasi "jankkaus" ei ole tuottanut juuri mitään tulosta ja johtuukohan se siitä, että "astinlauta-ajattelu" on niin syvällä, jopa aiheellisesti. Missä se jankkaus on käyty? Ei kovin laajassa keskustelussa ainakaan. Pitäiskö kokeilla muita lähestymistapoja, joissa paikalliset yritykset ja palveluntuottajat laittaisivat kaupungille omat konkreettiset mielipiteensä siitä, minkälainen on hyvä tarjouspyyntö. Samoin siitä, miten tavarahankintoja ja palveluja olisi hyvä kilpailuttaa, että myös paikalliset pienetkin yritykset pärjäisivät siinä prosessissa. Myös siitä, miten tärkeää vuorovaikutus on kaupungin ja yrittäjien välillä myös kilpailutusten välillä. Yrittäjäjärjestöt voisivat kerätä mielipiteitä ja kokemuksia ja niistä voisi tehdä yhteenvedon eri aloilta. Käynnistettäisiinkö siis uusi ja laajempi keskustelu koko rintaman leveydeltä nyt, kun uusi kautesi pj:na alkaa?

Olin keskeisesti vaikuttamassa myös siihen, että Suomen yrittäjien kehittämispäällikkö kävi pitämässä puheenvuoron Tornion kaupungin valtuustolle. Hän oli ihan hyvä, mutta olisin toivonut vielä suorempaa puhetta.

Teen mielelläni yhteistyötä näissä asioissa ja minäkin ajattelen taatusti omilla avoillani, kuten aina.

 

 

Outi Keinänen
Vieras

#312 Re: Re: Tästä on otettava opiksi!

05.12.2010 21:12

#308: Juha "Julli" Buska - Re: Tästä on otettava opiksi! 

Juha, minulla ei ole mitään lisättävää. Tämä on ollut Sinulle ja koko Teidän työporukalle varmasti uuvuttava ja turhauttava kokemus, jos se sitä on meille muillekin. Luulen tietäväni jotakin siitä, miten kunnallinen päätöksentekoprosessi pitäisi parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa ja mitä hankintalaki edellyttää. Sen olen yrittänyt tuoda esille. En tiedä, onko siitä ollut mitään hyötyä Teille enään tässä vaiheessa. Tässä ei voi kuin ihmetellä...miksi näissä sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisasioissa takkuaa näin paljon. Katsotaan voiko valvontaan jotakin vaikuttaa...Kaipa se asia kuuluu jonkun verran valtuustollekin.

Sinä olet asiantuntija ensihoidossa ja ihmettelenkin suuresti, miksi Sinun tai teidän muiden kanssa ei ole neuvoteltu, ennen kilpailuttamisprosessin käynnistämistä? Hankintalaki kehottaa jatkuvaan vuoropuheluun palveluntuottajan kanssa, jotta toimintoja voidaan kehittää ja huomioida käytännön toiminnasta saatu kokemus. Teidän tietotaitonne olisi pitänyt hyödyntää ja tuoda huomionne/mielipiteenne keskusteluun, ainakin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Tämä herättää aina vain enemmän kysymyksiä siitä, miten näitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisia oikein hoidetaan? 

Itkeäkö vai nauraa.
Vieras

#313 Suorastaan surkuhupaisaa

05.12.2010 21:23

Kirjoituksesta #308
"Eräs valtuutettu oli pettynyt Tornion nykyiseen ensihoitopalveluun, koska "ensihoitajat käyvät ambulanssilla kaupassa" ja jossain vaiheessa oli ollut jopa "perheenjäseniäkin kyydissä". Kehoittaisin kyseistä "päättäjää" palauttamaan mieleen millaisen lähtövalmiuden hän oli hyväksynyt toiselle ambulanssille ennen vuotta 2007..."

-Uskomatonta!
Tämä kertoo hyvin, mistä on kyse! Päättäjällä ei selkeästi ole ollut alkeellisintakaan käsitystäkään, mistä on kyse ja minkälaisesta asiasta hän on ollut päättämässä.

Voin saman alan ammattilaisena vannoa ja vakuuttaa, että joka ikisessä kunnassa Hangosta Utsjoelle ambulanssihenkilöstö käy ambulanssilla kaupassa työvuoronsa ohessa (jopa ensihoitajien täytyy syödä, tiedättekös...).
Ja samalla yhtyisin kirjoittajan muistutukseen, että itsehän kaupunki (ehkäpä osaltaan juuri tämä samainen päättäjä itse) on päättänyt, että toisen auton valmiudeksi riittää ilta- ja yöaikaan 15 minuuttia. Tällöin voi työntekijä aivan rauhassa olla ostoksilla perheensä kanssa eikä riko mitään sopimusta, jonka palveluntuottaja on kunnan kanssa solminut.

Järkyttävää ajatella, että tällaisen asian perusteella joku päättäjä on ajatellut SPR:n tuottavan huonoa palvelua ja päättänyt "rankaista" sitä äänestämällä sitä vastaan!

MUTTA: jos se kerran Tornion päättäjillä on laadun kriteeri, käykö ambulanssihenkilökunta kaupassa, niin eiköhän se MedGroupkin sieltä pian saa lähtöpassit. Epäilen nimittäin, että kyllä heidänkin työntekijöidensä syödä täytyy...

Vieras

#314 Tornion malli?

06.12.2010 02:20

Eihän tämä varmasti näin ole mennyt, mutta olisi asia voitu hoitaa niinkin, ettei tällaisia spekulointeja voi eikä tarvitse esittää.

Kaksi valtuutettua mietiskelee, mitä sitä tällä vaalikaudella tehdään ja huomaavat, että sairaankuljetuksen sopimus päättyy.
- Harimittava juttu. Viimeksi homma meinasi karata lapasesta, ja tilanne oli nolo, kun asiaa valmistellut työryhmä äänesti omaa esitystään vastaan. En haluaisi, että taas nousee esille ajatus sairaankuljetuksen järjestäminen kunnan omana palveluna.
- Älä murehdi, minulla on ajatus. Katsos näin Tornion malli toimii:
1) Perustetaan valmisteleva työryhmä, mutta nimetään se harhaanjohtavasti eikä määritellä sille tehtäviä, niin asian valmistelu ei paljastu hallituksen pöytäkirjasta. Koska työryhmän pöytäkirjat eivät ole julkisesti esillä, eikä niitä tarvitse toimittaa ennen kuin työryhmä lopettaa tehtävänsä, saa ryhmä toimia rauhassa.
2) Tuodaan työrymästä valmis esitys lautakunnalle ja nuijitaan se siellä läpi ilman, että kukaan ehtii tehdä kiusallisia ehdotuksia.
- Entä jos joku silti ehtii tehdä vaikkapa aloitteen? Esityslistahan on julkinen jo ennen kokousta ja viimeksi selvitettäessä kunnan oma palvelu oli edullisin - voisivat vedota siihen ja saada lautakunnan taakseen kuten viimeksikin kävi.
- Käsketään viedä aloite kaupunginhallitukselle, ja palautetaan se sitten sieltä myöhästyneenä lautakunnalle.
- Otanko minä lautakunnan ja sinä työryhmän - voit pitää muutaman ylimääräisen kokouksen ja nostaa niistä kokouspalkkiot?

Tämä on siis kuvitteellinen tarina. Faktoja ovat vain (koostettu ja muokattu useista aiemminsta viesteistä ja pöytäkirjoista):
- Työryhmän nimi: Ikäihmisten palvelujen ym. kilpailuttamistyöryhmänä
- Työryhmän pöytäkirjat: Jokaisen työryhmän tulee toimittaa alkuperäiset pöytäkirjat kaupunginhallituksen kirjaamoon työn päätyttyä.
- Kilpailutustyöryhmä on kokoontunut 29.3.2010, 13.4.2010 ja 11.5.2010 käsitellyt ensihoidon kilpailuttamista ja laatinut tarjouspyynnön.
- Sosiaali-ja terveyslautakunnan asialistalla oli sairaankuljetuksen kilpailuttaminen ensimmäistä kertaa 20.5.2010. Tätä aikaisemmin kutalaisilla ei voinut olla tietoa asian valmistelusta.
- 16.5.2010 Matti Suopajärvi, Juha Buska ja Kimmo Palmgren tarjosivat kunta-aloitetta Ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden järjestämisestä kunnan omana toimintana sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle vietäväksi kokoukseen. Hän pyysi osoittamaan aloitteen suoraan KH:lle. KH käänsi aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnalle, mutta asiakirja ei enää ehtinyt 20.5.2010 kokoukseen.
- 15.6.2010 kokouksessa todettiin, että kilpailuttaminen on jo käynnistetty.

Vaikka tarina on kuvitteellinen, niin eritysesti aloitteen käsittely viittaa vahvasti Matin mainitsemaan Paul Valeryn lausahdukseen.
Matti Suopajärvi
Vieras

#315 Jep

06.12.2010 10:56

En kirjoittanut edellistä, olisin toki voinut. Sen verran täsmennettäköön, että muistaaksein kuulimme jostain huhun asian tulosta sosterin listalle, josta syystä kunta-aloite tehtiin jo 16.5.

Em. vain siksi että syntyisi säpinää etsiä vuodon lähde:)

kysyttävää, m

Vieras
Vieras

#316 Re: Tornion malli?

06.12.2010 12:54

#314: - Tornion malli? 

Ei taida olla pelkästään "Tornion malli". Näin toimitaan varmaan joka kunnassa. Eihän sitä saisi omaa tahtoaan läpi ja lahjus jäisi saamatta jos kaikille huutelisi. Miksi yleensä pitää kilpailuttaa mitään jos kaikki toimii?


Vieras

#317 Juhalle ja muille Spr:n ensihoitajille

06.12.2010 18:53

Suuri kiitos veljellemme Juhalle ja kaikille Spr:n ensihoitajille lujasta taistelusta meille kaikille kuntalaisille tärkeän asian puolesta. Kiitos myös Outi Keinänen asiallisista kannanotoista. Näin itsenäisyyspäivänä muistuu mieleemme isämme, jotka puolustivat tätä maata, myöskin meidän isämme, joka taisteli viisi vuotta rintamalla. Ehkäpä Juha ja muut hänen työtoverinsa ovat saaneet matkaeväiksi isiltänsä peräänantamattoman ja lujan tahdon taistella niiden asioiden puolesta, jotka ovat heidän sydäntään lähellä ja jotka he katsovat oikeiksi.
Juhan siskot Eeva ja Elsa
Pekka Hacklin
Vieras

#318 Re: Re: Omilla aivoilla ajattelua

07.12.2010 11:30

#311: Outi Keinänen - Re: Omilla aivoilla ajattelua 

Vastaan Outille vielä, vaikka ehkä menee itse alkuperäisen aiheen ohi.

Minun piti hankkia hieman lisätietoja ja vahvistuksia asioista mm. Länsi-Pohjan Yrittäjien Toimitusjohtajalta Martti Kankaanrannalta ja kunnan pöytäkirjoista. Hankintalain soveltamisen parantamisesta on ollut mainintoja 2007 ja 2008 tarkastuslautakunnan raporteissa. Toki asia on ollut keskusteluissa vuosien varrella mm. Yrittäjien aamukahvitapaamisilla Team Botnian kanssa, samoin kuin epävirallisissa keskusteluissa yrittäjä-aktiivien/valtuutettujen ja virkamiesjohdon kanssa.

Totesimme Martin kanssa, että tämän hetkinen tilanne Tornion kaupungissa on parantumaan päin. Länsi-Pohjan Yrittäjillä on käynnissä selvitystyö alueen kuntien hankintalain soveltamisesta. Raportin tulokset julkaistaan alkuvuodesta ja ne esitellään kaikille kunnille. Helmikuussa 2011 järjestetään hankintaseminaari, jonne on kutsuttu asiantuntijoita Suomen Yrittäjistä, Kuntaliitosta kuin Ruotsin puoleltakin.

Että on tässä Yrittäjä-järjestön puolelta asioita koitettu ajaa kokonaisvaltaisen edun kannalta eteenpäin. Toimialakohtaisesti asioihin puuttuminen ei ole tarkoituksenmukaista, kun hankintalain taitava soveltaminen pitäisi tietysti saada uppoamaan kunnan jokaiselle toimialalle. Tästähän hyötyy kaikki, niin kuntalaiset, kunnan työntekijät kuin yrityksetkin. Harmittavaa, jos asiaa hidastaa kummallinen "astinlauta-ajattelu".

 

Vieras
Vieras

#319 Re: Tornion malli?

07.12.2010 11:33

#314: - Tornion malli? 

 Ei med grouplaiset syö vaan ne säästää ne rahat. koska säästöjähän on tullu joku 200 000 niin mistä muualta ne säästäis ne ei laita bensaakaan autoon vaan joku toinen työntekijä työntää autoa tai sitten se jumppaohjaajapomo juoksee pelastaan ihmisiä niin ei kulu rahhaa siinä autoillessakkaan

 

Matti Suopajärvi
Vieras

#320 Re: Matti Suopajärvelle #294 ja #300

07.12.2010 12:56

Ilkka Kapraali: "Minun lakimiestaitoni ei kuitenkaan riitä ottamaan kantaa siihen, kuuluiko sairaankuljetuksen kilpailuttaminen kyseisen työryhmän tehtäviin."

 

Jep, mutta eikö pitäisi? KH:n tulee valvoa lautakuntien tehtäviä. Kun KH:n edustajat (puh.joht ja I varapuh.joht.) istuvat itse lautakunnan työryhmässä ja heidän tulee valvoa lautakunnan työtä, niin eikö velvoite ainakin ole? On sitten toinen juttu kuinka läpinäkyvää valvonta kunnallisessa päätöksenteossa on kun valvojat valvovat itseään...

Lisäksi kyse ei ole pelkästään kaupungin omasta hallintosäännöstä. Kuntalaki kertoo seuraavaa:

---

 

17  § Kunnan toimielimet

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.

---

 

Ei ole valtuuston päätöstä siitä että joku muu toimielin voisi asettaa toimikuntia ja vaikka olisikin niin tehtävän tulee olla määrätty.

 

Pitääpä tähdentää parille taholle unohtuiko kuntalakikin....

 

-----------------------

Edit://

 

Tästä(kin) on tosiaan yritetty tehdä selvää. Kuuleviin korviin ei ole otettu. Päätös olisi voitu korjata jos olisi haluttu vaikka hankintalain nojalla.

---

80§
Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, ... , ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

---

 

Että arvatkaa vaan kuinka paljon arvostan tämän kaupungin päätöksentekojärjestelmää...

Ilkka Kapraali
Vieras

#321 Matille #320

07.12.2010 17:59

Matti Suopajärvi: "Jep, mutta eikö pitäisi?..."
Varmaan pitäisi, niin kuin pitäisi paljon muutakin. Kh:n 16.2.2009 §:ssä 87 perustaman työryhmän nimihän on "Ikäihmisten pelvelujen ym. kilpailuttamistyöryhmä". Vaikka kuinka pitäisi, niin en minä sen paremmin kuin sinäkään voi varmasti sanoa, mitä kaikkea tuo "ym." kattaa. Sen tiedän, että kun työryhmä perustettiin, tarkoitus oli, että se valmistelee kaikki merkittävät kilpailutukset. Kun sanoin, että "minun lakimiestaitoni ei riitä...", tarkoitin, että en ala taittaa peistä tuon "ym:n" kattavuudesta. Siksi en ole missään vaiheessa edes yrittänyt väittää mitään työryhmän laillisuudesta. Kun asia on jätetty oikeuden ratkaistavaksi, niin eiköhän olisi jo parasta odottaa, mitä se sanoo asiasta.

Tuohon "...kun valvojat valvovat itse itseään" -lausahdukseesi totean, että kh:n yksi tehtävä on todellakin valvoa lautakuntien toimintaa, mutta en ole minkään ltk:n jäsen enkä siis sillä tavoin valvo itse itseäni.

Näyttää edelleen, että joillakuilla on tarve tehdä minusta yksi syyllinen tapahtuneeseen. Ainoa instanssi, jossa itse olen käsitellyt asiaa, on se kilpailutustyöryhmä. Toteanpa taas kerran, että sen käsitellessä asiaa 13. huhtikuuta, esitin asiaa hoidettavaksi kunnan omana toimintana. Enemmistö päätti kilpailuttaa. Siihen jätin eriävän mielipiteeni.

Samalla kannalla olin myös v.2007, kun asiaa käsiteltiin edellisen kerran. Kilpailutustyöryhmässä olin oman toiminnan kannalla, niin kuin silloin koko työryhmä. Sos.terv.ltk. sitten päätti 12.6.2007 alkaa hoitaa hommaa kilp.työryhmän esityksen mukaisesti. Nyt onkin syytä kysyä, miksi Outi Keinänen ja 11 muuta kh:n jäsentä käytti 18.6.2007 otto-oikeutta ja kumosi sos.terv.ltk:n yksimielisen päätöksen järjestää ensihoito-sairaankuljetus omana toimintana. Jos tuota ei olisi tehty, niin SPR:n henkilöstö olis siirtynyt kaupungin palvelukseen ja nyt ei olisi tällaista kalabaliikkia syntynyt. Tuolloin oman toiminnan puolesta kh:ssa äänesti minun lisäkseni ainoastaan Annikki Dunder (vas.). Mikähän nyt lienee saanut Outin oman toiminnan kannalle? Eihän vain syynä ole n. 3000 äänioikeutetun nimi adressissa ja eduskuntavaaliehdokkuus? Tällaisia ajatuksia tulee mieleen siksikin, että Outi jos kuka on yleensäkin ollut niitä kiivaimpia ja äänekkäimpiä ostopalvelujen puolustajia ja oman toiminnan vastustajia; niin tuolloinkin 12.6.2007. Nähtäväksi jää, yrittääkö Outi sitten kansanedustajana muuttaa lainsäädäntöä sellaiseksi, että palvelut voi ostaa ilman kilpailutusta. Nythän se on laitonta tämän hintaluokan ostoissa.

Sen verran osoitan ymmärrystä nykyisen kilpailutustyöryhmän enemmistölle ja sos.terv.ltk:lle, kun ne päättivät olla siirtymättä omaan toimintaan, että niillä oli muistissa tuo kh:n kolmen vuoden takainen otto-oikeuden käyttö. Monet heistä sanoivat, että turha on esittää omaa toimintaa, kun kh. kuitenkin kumoaa esityksen. Itselläni periaatteet tällaisissa asioissa ovat sen verran vahvat, että aina kuitenkin yritän "rimpuilla vastaan" ja äänestämättä tai ilman eriävää mielipidettä en anna periksi. Joidenkuiden pitäisi vain sekin käsittää, että eri mieltä pitää olla silloin, kun asiaa käsitellään, eikä vasta muutamaa kuukautta tai vuotta myöhemmin.

Vielä sen verran Matin kirjoitukseen, että päätöksentekojärjestelmä on aika tavalla samankaltainen kaikissa kunnissa. Kysymys on tietenkin vain siitä, ketkä siinä järjestelmässä niitä päätöksiä tekevät. Toivottavasti seuraavissa vaaleissa saadaan päättäjiksi viisaampia henkilöitä; sellaisiahan meillä näyttää näistä kirjoituksista päätellen olevan paljonkin.

Vieras

#322

07.12.2010 18:11

"Toivottavasti seuraavissa vaaleissa saadaan päättäjiksi viisaampia henkilöitä; sellaisiahan meillä näyttää näistä kirjoituksista päätellen olevan paljonkin."

Jos J.Buska tai M. Suopajärvi päättävät politiikkaan lähteä, niin ainakin minun ääneni tulevat saamaan. Sen verran tärkeän asian puolesta ovat tässä taistelleet ja osoittaneet kykynsä pureutua asioissa pintaa syvemmälle.
Matti Suopajärvi
Vieras

#323 Kommentointia

07.12.2010 19:48

IK #321
"Tuohon "...kun valvojat valvovat itse itseään" -lausahdukseesi totean, että kh:n yksi tehtävä on todellakin valvoa lautakuntien toimintaa, mutta en ole minkään ltk:n jäsen enkä siis sillä tavoin valvo itse itseäni."

Hiustenhalontaa. Lautakunnan päätös on tehty työryhmän, jossa istuit, selvityksen ja tarjouspyynnön pohjalta.

IK#321

"Kun asia on jätetty oikeuden ratkaistavaksi, niin eiköhän olisi jo parasta odottaa, mitä se sanoo asiasta."

Ei olisi! Tänään huomasin että rikkoo samalla kuntalain 17§:ä, joten laitoin tuosta liitteen menemään aiempiin asiapapereihin....

"17§ Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten."

IK #321
"Näyttää edelleen, että joillakuilla on tarve tehdä minusta yksi syyllinen tapahtuneeseen."

Ei mulla tietääksein, sivuosumia saattaa joistain kommenteista olla vähin tullut. Näin vaan pakkaa käymään kun tottumaton käytettää järeempää ammuskalustoa:)

Vieras #322
"Jos J.Buska tai M. Suopajärvi päättävät politiikkaan lähteä, niin ainakin minun ääneni tulevat saamaan. Sen verran tärkeän asian puolesta ovat tässä taistelleet ja osoittaneet kykynsä pureutua asioissa pintaa syvemmälle."

Et saa sentään kahta äänestää:) Ja taidan jättää väliin. Oikeesti oisin vain halunnut työrauhan, pysyä sivussa ja tehdä työtä josta pidän ja jota luulen vähin osaavani.

IK321
"Joidenkuiden pitäisi vain sekin käsittää, että eri mieltä pitää olla silloin, kun asiaa käsitellään, eikä vasta muutamaa kuukautta tai vuotta myöhemmin."

Tässä yks syy miksi en edes haluaisi lähteä politiikkaan. Oisin eri mieltä vielä sittenkin kun asia ois päätetty:)

m

torniolainen äänestäjä
Vieras

#324

07.12.2010 22:21

Ois mukava, jos jotain valoa näkyis tunnelin päästä, mutta politiikot ovat nyt täysin aseettomia. Halua tuntuu olevan, mutta kaikki mahdollinen asian hyväksi on tehty? Voivoi, kun eivät oikein vakuuta. Puhuuko johtava lääkärikään omalla suullaan, kun uskottelee kaiken olevan kunnossa ja tason säilyvän ennallaan. Myös Vihreät on osallistunut tähän päätöksentekoon ja viime vaaleissa annoin tavallaan kaksi ääntä Vihreille, ensimmäisen ja viimeisen.
Ilkka Kapraali
Vieras

#325 Matille #323

08.12.2010 01:17

Matti: "Hiustenhalontaa. Lautakunnan päätös..."
Edelleenkin sanon, että työryhmät, toimikunnat yms. ovat vain valmistelevia elimiä. Jos joku on niin nössö, ettei uskalla olla eri mieltä valmistelijan kanssa, niin sille en voi mitään. Itse kyllä uskallan. Muistaakseni Gunnar Kourilehto sanoi mielenosoituksessanne, ettei hän ollut tiennyt mitään koko kilpailutustyöryhmän esityksestä. Ei siis ainakaan hän tehnyt KILPAILUTUKSELLE MYÖNTEISTÄ päätöstään työryhmän pelossa.

Matti: "Ei olisi! Tänään huomasin että rikkoo samalla kuntalain 17§:ä, joten laitoin tuosta liitteen menemään aiempiin asiapapereihin..."
Hyvä, hyvä! Jos tarkoitat niillä "aiemmilla asiapapereilla" valitusta hallinto-oikeuteen, niin olemme samaa mieltä: annetaan oikeuden päättää! Jos löydät vielä lisää perusteluita valitukselle, niin aina vain parempi. Lupaan, että jos minulla tulee mieleen jokin hyvä lisäperuste, niin vihjaan sinulle. Tarkoitin tuolla "eiköhän olisi parasta odottaa" -ilmauksella, että turha tuosta on enää käydä juupas-eipäs-keskustelua, sillä sen juridisen pätevyyden ratkaisee oikeus, ei se mitä mieltä sinä, minä tai joku muu yksittäinen henkilö on asiasta.

Matti: "oisin eri mieltä vielä sittenkin kun asia ois päätetty."
Hyvä, Matti! Sinusta tulisi hyvä ja periaatteistaan kiinni pitävä poliitikko. En minäkään ole mielipidetttäni muuttanut tässäkään asiassa. Olen YHÄ EDELLEEN samaa mieltä kuin olin keväällä ja alkukesällä 2007 kilpailutustyöryhmässä, olen edelleen samaa mieltä kuin olin kh:ssa 18.6.2007, olen edellen samaa mieltä kuin olin kilpailutustyöryhmässä 13.4.2010, siis että ensihoito-sairaankuljetus pitäisi Torniossa järjestää kunnan omana toimintana. En siis ole muuttanut mielipidettäni, vaikka muut ovat tehneet asiasta toisenlaisen päätöksen. Ja ihmeitä pitää tapahtua, jos olen eri mieltä, kun/jos vielä joskus olen päättämässä ko. asiasta.

Tuolla ilmaisullani "että eri mieltä pitää olla silloin, kun asiaa käsitellään, eikä vasta muutamaa kuukautta tai vuotta myöhemmin" tarkoitin sitä, että ainakin minusta vaikuttaa suorastaan raukkamaiselta selittelyltä ja vastuunpakoilulta, kun muutaman kk:n tai muutaman vuoden kuluttua alkaa selitellä, että oikeastaan olinkin eri mieltä kuin lautakunnassa tai kaup.hallituksessa pöytäkirjojen mukaan olin (Gunnar Kourilehto ja Outi Keinänen).

Kommentoi adressia