Lastensuojelu kuntoon

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Lastensuojelu kuntoon.

Jari Suominen
Turku

#1 On hienoa

28.10.2007 10:34

että kannetaan huolta lasten kansalais- ja ihmisoikeuksista.Saman pitäisi koskea myös muita vajaavaltaisia, vanhuksia, mielenterveyspotilaita yms ryhmiä jotka ovat toisten armoilla.Suomessa on paljon esim. vanhuksiin kohdistuvaa riistoa viranomaistaholta;heille ei myönnetä kaikkia kansalaiselle kuuluvia etuuksia jotka useinkin olisivat välttämättömiä toimeentulon kannalta.Kyse on sellaisten ihmisten syrjäyttämisestä joista ei ole taloudellista hyötyä.Pahimmillaan tämä tappaa.Sosialistina ja humanistina tiedän kyllä mikä auttaisi:Älä palvo kultaista vasikkaa ja osta muoviroinaa.Osta elämä!Se löytyy naapurin auttamisesta, heikkojen suojelusta vahvojen hirmuvaltaa vastaan.Ota kantaa asioihin!Älä salli hyväksikäyttöä!Pidä kiinni oikeudesta olla ihminen.Älä usko talouspastoreihin-he toistavat mantraansa ikuisesti.Ole Voima joka on otettava huomioon.
Hannes Ruokokoski
Lappeenranta

#3 Olen ottanut kantaa asiaan jo aiemmin

08.11.2007 22:26

isien näkövinkkelistä: lue täältä sivut 1-3: http://isansana.com/keskustelu/YaBB.pl?num=1170001216/0 . Allekirjoitan adressin mieluusti omalla nimelläni. Asiassa on runsaasti mätää. Asialle on saatava muutos.
susanne viinamäki
vantaa

#5 KOULUKIUSATTUJA UHATAAN HUOSTAANOTOILLA!?

08.12.2007 23:31

Otin sosiaalitoimen lastensuojeluun yhteyttä ja kun lapseni koulukiusaamista ei saatu loppumaan, niin lastenvalvoja alkoi uhkailemaan meitä että mikäli koulukiusaaminen ei lopu niin hän alkaa harkitsemaan lapseni huostaanottoa. Ihmettelenkin suuresti tällaista lastenvalvojan toimintaa, käsittääkseni yleensä huostaan otetaan lapsia joilla on huonot kotiolot ja tässä tapauksessa lapsella on huonot kouluolot. Luulevatko nämä sosiaalitoimen ihmiset todella että kiusaaminen loppuu siihen huostaanottoon? Mitä huostaanotto tekeekään lapsen psyykkeelle?

Välttäkää yhteydenottoa lastensuojeluun koulukiusaus asioissa!!

http://www.adressit.com/koulukiusaaminen_stop

Minna Pakarinen
Taipalsaari

#6 Kiireellinen sijoitus

15.12.2009 20:18

Meiltä vietiin 3kk ikäinen tyttö Taipalsaaren sosiaalitoimen takia,kun veittivät että minä en muka jaksa hoitaa lasta,mikä on täysi valhe!;(Ja miehestäni keksivät täys valheita kanssa,että muka ois uhkaillu heitä,mutta mieheni vain sanoi että lapsi lähtee vain hän kuolleen ruuminsa ylitse,minusta ei ole uhkailua ketään kohtaan:) Ja kirjoitteletvat myös asiakirjoihin mitä sattuu,mitkä ei nekään pidä lainkaan paikkaansa!
Jaakko L
Järvenpää

#7 Lumelasten kaltoinkohtelu

22.12.2009 13:59

Tässä on eräs todella tabu aihe lasten hyväksikäytöstä, jota viranomaisest tietoisesti hyssyttelevät. Tapauksia on ollut varmuudella jo ainakin 15 - 20 vuotta ja nykyään tapauksia tulee ilmi viikottain. Uusia maita tulee mukaan koko ajan. Tapaukset tunnetaan niin päiväkodeissa kuin lääkärissäkin, mutta silti lasten auttamiseksi ja hyväksikäytön estämiseksi ei tehdä yhtään mitään. Huomattavaa on, että nykyään perheet hajoavat jo vauva- ja taaperoiässä, ja lapsia pakotetaan tapaamisille, vaikkeivät enää edes muista lumevanhempaansa. Kaappausuhan alla olevaa lasta on sosiaalitoimen ja turvakodin yhteistyössä jopa valokuvattu LUVATTA turvakodilla tapahtuneella tapaamisella ja kuvia on luovutettu tapaamisella isälle, tapaamisille on painostettu työajalla rokulina, jolloin taaperoikäinen lapsi olisi jäänyt päiväkodissa ilman ruokaa ja päiväunia ja ilman mitään turvatoimia. Lisäksi tapaamisia on esitetty jossakin vaiheessa valvomattomiksi. Lapsikaappauksen uhkaa ja väkivallan kohdistumista suomalaiseen ei oteta todesta, vaikka vakavia rikoksia on käsitelty oikeudessa ja poliisi on luokitellut tapaamiset korkeimpaan mahdolliseen hälytysluokkaan ja poistumistiet turvakodilta on tukittu isän sukulaisten ja tuttavien toimesta jo ensimmäisellä tapaamisella. Tapaukset toistavat samaa kaavaa hämmästyttävän samankaltaisina, mutta suomalaisia ei viranomaisissa uskota. Lisää aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä "Rakkaudella yli rajojen", v. 2003 ja Kaapatut Lapset ry:n julkaisu "Lapsikaappausuhka elämän varjona", v. 2008, saatavana yhdistyksen toimistolta. Yleisesti kyse on tästä:

MTV:n uutisten mukaan lumeavioliitot Suomeen ovat yleistyneet. Lumeliitoissa maahantulolainsäädäntöä kierretään ja avioliitolla haetaan parempaa elämää ja taloudellista hyötyä kohdemaassa. Poliisin mukaan lumeliittoihin liittyy hyvin vahvasti harmaa talous ja muu piilorikollisuus. Suomalaistenkin viranomaisten mukaan lumeliitolla tulleet pyrkivät naittamaan uhrinsa sukulaisia ja ystäviä muille sukulaisilleen ja tuttavilleen. EU onkin kartoittanut lumeliitot ihmiskaupan kaltaiseksi toiminnaksi, jossa pyörii suuret rahat.

Valtion sisäisen turvallisuuden ohjelma korostaa tehokasta talousrikostorjuntaa ja laittoman maahanmuuton, mukaan luettuna lumeliitot, tehokasta estämistä.
Lain mukaan kaksinnainti ja petos ovat rikoksia, mutta ei lumeavioliitossa, joka Korkeimman Oikeuden mukaan on liittona pätevä. Ulkomaalaislaissa lumeavioliitto, väärien tietojen antaminen viranomaisille ja epärehelliset tulonhankkimiskeinot ovat esteitä oleskeluluvan myöntämiselle. Käytännössä lakia ei kuitenkaan noudateta, vaikka EU korostaa, että petoksella, kuten lumeavioliitolla, hankitut oikeudet (oleskeluoikeus ja oikeus maan sosiaaliturvaan) voidaan poistaa.

Lumeavioliitto on maahantulijalle edullinen. Avioliitolla maahantulija ostaa Suomen sosiaaliturvan ilman toimeentulovaatimusta eikä pelkoa kiinni jäämisestä ole. Asianajajien mukaan lumepuoliso tuskin koskaan tienaa yhtään enempää kuin sen, että saa kaikki yhteiskunnan sosiaaliedut täysimääräisenä. Suomen yksin- ja yhteishuoltajien liiton mukaan jopa 13% huoltajuusoikeudenkäynneistä on monikulttuurisia perheitä, joissa suurimmassa osassa on suomalainen nainen ja eteläeurooppalainen / pohjoisafrikkalainen mies tai suomalainen mies ja venäläinen/virolainen nainen. Oikeudenkäynnit käydään poikkeuksetta valtion varoin ja suurimmalla osalla on takanaan useita huoltajuuskiistoja. Poikkeuksellista ei ole, että maahantulijalla on ollut perhe kotimaassa jo Suomeen tullessaan ja lyhyessä ajassa useampia päällekkäisiä perheitä myös Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys "Rakkaudella yli rajojen" v. 2003 osoittaa, että lumeliitot olivat yleisiä jo tuolloin. Teoksessa viitattiin epäsuorasti lumelapsia koskevaan ilmiöön. Lumeliitossa lapsi syntyy hyväksikäytöstä hyväksikäytettäväksi, mutta räikeimmissäkin tapauksissa lapsi estää maastakarkotuksen ja maahanmuuttaja maksimoi taloudelliset edut ilman toimeentulovaatimusta ja ilman päivänkään tarvetta sitoutua perhe-elämään ja vanhemmuuden velvollisuuksiin.

Vaikka lumepuolison menot ja tulot olisivat faktana todettu oikeudessa ristiriitaisiksi, toimeentulotuella elävä maahanmuuttaja saa oikeuskulut ilmaiseksi ja lapselle elatusapu määrätään alle minimiin. Pahimmassa tapauksessa uhri menettää omaisuutensa ja maksaa vielä laittoman maahantulijan oikeuskulutkin. Mistä maahanmuuttajan laittomat varat tulevat, eivät viranomaisia kiinnosta - lumevanhempi saa ilmaiset oikeudenkäynnit, tulkit, ehkä valvotut tapaamiset vartijoineen ja vähän lisää sosiaalietuuksia, että paremmin pärjää.

Vaikkei tulija olisi osoittanut hetkenkään mielenkiintoa lastaan kohtaan ennen avioeroa, on sosiaaliviranomaisissa ja oikeudessa lumevanhemman etu se kaikkein tärkein. Lapsen kaltoinkohtelu muuttuu lapsen oikeudeksi, josta viranomaiset pitävät kiinni viimeiseen asti. Valtapeli ja perheväkivalta on yleistä ja jatkuu avioeron jälkeen tapaamisilla.

EU on luokitellut lumeliitot ihmiskaupan kaltaiseksi toiminnaksi, jossa pyörii isot rahat. Silti perhehelvettiä jatketaan yhteiskunnan toimesta lapsen aikuisikään, vaikka YK:n lapsen oikeudet korostavat valtion velvollisuutta huolehtia siitä, että lapsi saa elatuksen vanhemmiltaan ja lasta suojellaan kaikilta hyväksikäytön muodoilta sekä huonolta ja välinpitämättömältä kohtelulta.

Tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajat kokevat rasismia erilaisuutensa vuoksi, samaa osoittaa tutkimus ulkomailta Suomeen jo pienenä adoptoiduista Suomen kansalaisista. Lasten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Neljännes Suomessa kasvavista lapsista on hiljattain julkaistussa tutkimuksessa ilmoittanut, ettei saa riittävästi rakkautta vanhemmiltaan. Noin 20-25-vuotiaiden mielenterveyssyistä johtuvat sairauslomat ovat tuplaantuneet parissa vuodessa. Yhtään MIKSI-kysymystä ei ole esitetty, vaikka Suomessa lasten ja nuorten mielenterveysongelmatilastot ovat Euroopan hälyyttävimmät.

Vaikka lumeliitot rinnastetaan laittomaan maahanmuuttoon ja EU on luokitellut lumeliitot ihmiskaupan kaltaiseksi toiminnaksi, ei maassamme ole tehty yhtään tutkimusta lumeliittojen vaikutuksista uhrien ja lumeliittoon syntyneiden lasten elämään. Maahanmuuttajien kokemasta väkivallasta on lukuisia tutkimuksia, mutta ei yhtäkään tutkimusta monikulttuurisia perheitä koskevasta väkivallasta, jossa uhri on suomalainen.

Lapsi kasvatetaan vähkivaltaan ja lumevanhempi saa vallan ylläpitää väkivaltasuhdetta myös huoltajuus- ja tapaamisoikeuksiinsa vedoten. Tämä vaikeuttaa edelleen uhrin ja lapsen välistä suhdetta. Käytännössä uhri, joka usein on yksin huolehtinut lapsesta avioliiton aikanakin, on pakotettu hylkäämään lapsensa, jos haluaa eroon väkivaltaisesta hyväksikäyttösuhteesta. Toinen vaihtoehto on, että kasvaessaan lapsi tulee siihen ikään, että tajuaa itsekin taustansa - tällöin hänen minäkuvansa särkyy ja syyllisyys perheen ongelmista räjähtää silmille - vaikkakin lapsi on viaton välikappale ja vallan väline, jota lumeliitoissa maahantulijat käyttävät sumeilematta hyväksi. Tällaisia tikittäviä aikapommeja Suomessa kasvaa jo tuhansia.

Lumeliitot ovat yleistyneet, niiden on myös todettu lisäävän lapsikaappauksen riskiä. Suomessa tilastoitiin v. 2007 25 kaappausta, jotka koskettivat yli 50 lasta. Tilastoissa ei näy Haagin sopimuksen ulkopuolisiin maihin, kuten Venäjälle, tehtyjä lapsikaappauksia. Muuttuva Perhe 01/2009 kirjoitti v. 2007 Venäjän ja Turkin olleen yleisimmät kohdemaat - asiantuntijoiden mukaan näistä maista myös yleisimmin tullaan lumeliitoilla Suomeen. Motiiviksi kaappaukselle riittää kosto. Useissa tapauksissa isä on voinut jatkaa lähes normaalia elämää länsimaissa ilman lasta. Päätyykö lapsi sukulaisten piiloteltavaksi kotimaahan vai laittoman adoption uhriksi, on asia jota ei ole edes nostettu esille.

Lumeliittojen vaikutuksia lapsiin ei edes haluta tunnustaa, mutta 65.000 lastensuojelun asiakasta antaa aavistuksen vaikutuksista. Yhteiskunta jatkaa lumelasten kaltoinkohtelua - yksi lumeliitto maksaa yhteiskunnalle minimissäänkin kymmeniä tuhansia euroja, mutta tähän on aina valtiolla rahaa - lapsista tehdään tahallaan moniongelmaisia, mutta ongelmien korjaamiseen ei sitten rahaa löydykään. Perhe saa paeta henkensä edestä omassa maassaan. Kunniaväkivaltaa ei sosiaaliviranomaisten mielestä maassa ole, vaikka Turun Naiskeskuksen johtajan Raija Ala-Lipastin mukaan tuhannet naiset pelkäävät kunniaväkivaltaa Suomessa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuoreessa teoksessa Kunnia Konfliktina korostetaan kunniaväkivallan koskettavan myös kantasuomalaisia. Helsingin poliisissa kunniaväkivaltaa paenneiden suomalaisnaisten avunpyynnöt ovat kaksinkertaistuneet vuodessa. Uhrien suojelemiseksi tilastoja ei pidetä, mikä antaa viranomaisille oikeuden vedota siihen, että kunniaväkivalta ei maassamme esiinny.

Lumeliitot ovat avoin portti terrorismin ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden soluttautua maahan ja taloudellinen hyöty houkuttelee lisää tulijoita, kun ristiriitaisia meno-tulotietoja ei edes tutkita, vaikka huumeet ja rahanpesukaan eivät ole poissuljettuja tulolähteitä. Rahoitustarkastuskeskus sai vuonna 2007 yli 600 terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta - tiettävästi tämä ei ole johtanut yhteenkään karkotukseen. YLE:n uutisten mukaan kymmenistä tuhansista rahanpesuilmoituksista alle 10% johtaa tutkintaan. Harmaa talous, huumeet ja muu rikollisuus ovat suoraa seurausta vapaan liikkuvuuden ja maahanmuuton lisääntymisestä eikä laillisuusvalvonta pyri edes tapauksia estämään. Sanomalehti Kalevan keväällä 2009 julkaiseman artikkelin mukaan kunniaväkivalta koskettaa turkulaisen kunniaväkivallan uhrien parissa työskennelleen suomalaisnaisen mukaan jo tuhansia maahanmuuttajanaisia Suomessa. Nurinkurista on, että lumeavioliiton uhreja ja rikollisten maahanmuuttajien suomalaisia perheenjäseniä ei kuitenkaan suojele kukaan.90-luvun laman alkaessa maahanmuutto lisääntyi ja kansalaisten arki kurjistui. Tämä lisäsi lastensuojelun ja huostaanottojen määrää, joka näkyy yhä. Mitä tästä opittiin? Taloustaantumauutisten jälkeen välittömästi aloitettiin leikkaukset ja säästöt lasten hyvinvoinnista. Ei riitä, että päiväkodit suljetaan kesäajaksi, mutta lapsia myös pompotetaan päiväkodista päiväkotiin kesän aikana. Osa päiväkodeista sulkee ovensa jo kesäkuun alusta ja lapset sijoitetaan 2-3 viikoksi toiseen päiväkotiin ja sen jälkeen jo kolmanteen. Saman perheen eri-ikäiset lapset voivat olla sijoitettuna eri päiväkoteihin ja mukana on myös täysin autottomia talouksia, joille kuljetukset tuottavat suurta vaivaa. Täysin unohdettuja näyttävät olevan lapset, joille muutos on stressi ja jatkuva vaihtaminen päiväkodista toiseen vain lisää traumaa.

Hälyttävää myös on, että osassa päiväkoteja ovet eivät ole lukossa eikä päiväkodeissa ole minkäänlaista kulunvalvontaa. Henkilökunta on ajettu minimiin ja joskus jopa kansainvälisen lapsikaappausuhan alla olevia lapsia on jätetty ulos ilman valvontaa ainoan hoitajan lähdettyä hoitamaan lasten wc-toimintoja sisätiloihin. Karkaamisten ja kaappaamisten osalta turvallisuusuhka päivystysaikana on näillä järjestelyillä erityisen suuri.

Eräs huolta herättävä aihe on myös ryhmäkoot ja säästäminen lasten ruokailuista. Yleisesti on kiinnitetty huomiota suomalaisperheiden ruokatottumuksiin, vähäiseen liikuntaan ja elintapasairauksien hälyttävään määrään aikuisväestössä. Suurten ryhmäkokojen vuoksi kaikki lapset eivät voi enää osallistua viikottain ohjattuihin liikuntatuokioihin ja kädentaitotunneille, vaan ryhmät joudutaan jakamaan pienemmiksi ja lapsi voi joutua odottamaan pitkiäkin aikoja omaa vuoroaan. Tämä johtaa vääjäämättä karkea- ja hienomotoriikan kehityshäiriöihin ja voi heijastua myös matemaattisiin ja kielellisiin häiriöihin myöhemmällä iällä. Säästöt ovat kohdistuneet lamavuosien jälkeen myös lasten aterioihin. Vain harvalla päiväkodilla on enää omaa keittiötä ja sielläkin, missä on, aterialista koostuu pääsääntöisesti makkara-pohjaisista ruoista ja muista eineksistä, kuten valmislihapullista, kalapuikoista ja jauheperunamuusista, mitkä ovat ravintoköyhiä ja luovat pohjaa huonoille ruokatottumuksille. Kun lapsiperheiden lisääntynyt köyhyysongelma yhteiskunnassamme on ollut vahvasti esillä jo pitkään, sitä tärkeämpää olisi satsata lasten ja nuorten ravinnon laatuun päiväkodeissa ja kouluissa.

Samanaikaisesti kun lasten pahoinvointia lisätään tietoisesti ja kansalaiset jonottavat EU:n ruokapaketteja kadulla, ollaan tämänkin laman alkaessa avaamassa maahanmuuttovirastolle uusia toimipaikkoja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden lisäämiseksi. Maahanmuuttajille valtion ja kuntien kassassa näyttääkin olevan varaa loputtomasti. Maahanmuuttajille myös laki näyttää olevan eri kuin kantaväestölle, harmaa talous ja tukien väärinkäytökset näyttävät nekin olevan viranomaisten erityissuojeluksessa. Maahanmuuttajapiireissä suomalainen oikeusjärjestelmä on menettänyt uskottavuutensa jo vuosia sitten ja sitä osataan ylimielisesti ja härskisti hyväksikäyttää. Valitettavasti suomalaisissa päättäjissä asiaa ei ymmärretä tai edes haluta ymmärtää.

Lisää aiheesata:
Raija Ala-Lipasti Kunniaväkivalta, 2009
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kunnia konfliktina, 2009
Kaapatut Lapset ry, Lapsikaappausuhka elämän varjona, 2008
Eeva Kangasniemi, Rakkaudella yli Rajojen, 2003

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

22.08.2010 22:16


Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

24.10.2010 02:38Vieras

#10

20.11.2011 00:22

Peruspalveluja on supistettu niin, että kuntapäättäjät sietäisivät rangaistuksia. Perustuslain noudattaminen on unohdettu mm. osassa lasten terveydenhuoltoa ja peruskoulun erityisopetuksessa, jonka taso on monissa kouluissa laskettu sille tasolle, että lapset eivät saa enää sen tasoista erityisopetus, mitä perusopetuslaissa tarkoitetaan.

Edellä mainittuja puutteita korvataan huostaanotoilla sijaishuollon täysin ilman valvontaa oleviin olosuhteisiin. Asioihin on todella saatava muutos ja mahdollisimman pikaisesti!

Vieras

#11

28.11.2011 14:50

Nämä lastensuojelun lastenvalvojat ovat niin syvältä...Tytöltä vähennettiin kaveritreffit kahteen kertaan viikossa kun oli soittanut omalle "virkailijalleen" omasta puhelimesta, vaikka se oli kiellettyä, viiteen viikkoon "virkailija" ei ollut puhunut tytön kanssa,kun oli soittanut niin tyttö ei ollut paikalla, henkilö ei ilmoittanut etukäteen muuta kuin että soittaa ensi viikolla, olisiko tytön pitänyt istua viikko sisällä odottaen tätä soittoa? Ja tämä samanen virkailija peruu puheitaan vaikka ne on kirjattu ylös perhekodissa, kieltää sanoneensa niin kun aloin kysellä perusteita näihin kieltoihin... Että näin ne JUMALAT toimii.

Vieras

#12 Re: KOULUKIUSATTUJA UHATAAN HUOSTAANOTOILLA!?

20.12.2011 13:35

#5: susanne viinamäki - KOULUKIUSATTUJA UHATAAN HUOSTAANOTOILLA!?

Sama asia on nyt tapahtunut myös kohdalleni! Poika vietiin ja vaan sen takia kun koulussa kiusattiin!

Tämä on niin väärin,että ei oikein sula ajatus tästä. mietin mitä olisi tehtävissä?

Jukka Uusitalo

#13 Karmiva esimerkkitapaus!

09.01.2013 16:31

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö maataloustukea pienentää?