Työttömille ihmisarvo: Karenssijärjestelmä lakkautettava ja avopuolison elatusvelvollisuus lakkautet

kai haavisto
helsinki

/ #2 Perustuslain kiertämisen EUn ihmisoikeustuomioistuimeen

06.02.2008 11:01

Kun eduskunta hyväksyi nykyisen työttömyysturvalain 2002, eduskunnan perustuslakivaliokunta vahvisti työttömyysturvan perustuslaillisen luonteen. Karenssin määrääminen ei saa olla pyrkimys kiertää perustuslakia. Valitettavasti Ministeri Tarja Filatov halusi jatkaa edelleen mielivaltaisuutta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto loytyy eduskunnan internet sivuilta: lain tekstit Finlexiltä. lausunnossa perustuslakivaliokunta lausui että määrättävän saktion on oltava perustellussa suhteessa siihen tekoon johon tytöntä pidetään syypäänä ja niihin muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin joita on ollut käytettävissä.

Eli työvoimatoimiston tulee selvittää ennen karenssin määräämistä mitä muita toimenpiteitä on ollut tarjolla ja miten kieltäytyminen on vaikuttanut todelliseen työllistymiseen.

Eräs työvoimatoimiston työntekijä myönsi, että käytännössä joihinkin koulutuksiin pysitään saamaan hakijoita jotta koulutus saadaan toteutettua; koska työvoimahallinto maksaa koulutuksesta vaikka se ei toteutuisikaan. Tämä on koulutuksen järjestäjien eräänlainen rahoitus takuu.

Ja siksi työttömiä pyritään samaan hakijoiksi koulutuksiin joiden tiedetään olevan juuri heille hyödyttömiä; ja sitten mätkästään karenssilla jos ei suostu menemään.

Laissa kuitenkin edellytetään että koulutus on viranomaisen osoittamaa; eli virkavastuulla. Eli virkamiehen tulisi olla vastuussa siitä että tajottu koulutus on todella sellainen että se edistää työttömän pysyvää työllistymistä.

Yli puolet tarjolla olevasta koulutuksesta on sisällön, toteutuksen suhteen ala-arvoista: eivät täytä työelämän tarpeita.

Lisäksi vaikkapa työllistämistukea ei haluta tarjota kaikille. Useissa kunnissa merkittävä osa työllistämistukivaroista on annettu kunnan käytettäväksi.

Jos viranomaiselle kuuluva tehtävä siireetään toiselle viranomaiselle säilyy lain kaikki velvoitteet. Eli myös kunnan on huolehdittava työllistämistuen saannin ehdoista; eli tarjottavan työn on aidosti edistettävä työllistettävän pysyvää työllistymistä. Ei välttämättä pysyvää työsuhdettä kuntaan, mutttyöllistämisjakson aikana tulee työttömän osaamista kehittää siten että työnsaanti vapailla työmarkkinoilla mahdollistuu. Eli on opittava jotain ammatillisesti mekittävää uutta.

Näihän ei tapahdu kun kunnat käyttävät työllistämistukea halpatyövoiman saantiin vaikkapa vanhustenhoitolaitosten aputyövoimana tai päiväkodeissa vessojen siivoajina. Kyse on varojen väärin käytöstä. Ja se on rikos.


Työllistämistukivaroja ohjataan vääriin käyttötarkoituksiin, joten työllistämistuki ei ole aidosti työttömän käytettävissä oleva palvelu: voi siis päätellä että jokainen määrätty karenssi perustuu tahalliseen tietojen salaamiseen; eli vääriin tietoihin perustuvat karenssit pitäisi purkaa.

Lain mukaan jos päätös perustuu virheelliseen selvitykseen ja olennainen tieto on jätetty huomiotta päätös voidaan purkaa: purkaminen on mahdollista 5 vuotta päätöksestä ja erityisen merkittävissä asioissa periaatteessa ikisesti.

Eli jos tuntuu että karenssin perustelut ovat ristiriidassa tosiasioiden tai työttömyysturvalain kanssa niin hakemaan päätöksen purkua.... ja jos suomalainen viranomainen ei suostu niin EU tuomioistuimeen.

Suomi ei ole oikeusvaltio, ellei kansalaiset pakota virkamiehiä noudattamaan lakia.

Väärien lausuntojen tekeminen ja työttömille kuuluvien varojen väärinkäyttö on virkarikoksia:::: eli lääninoikeuksiin ja oikeuskanslerille postia.... sähköpostikin riittäää::: tarvittaea joutuu täydentämään paperiversiolla, mutta asian saa vireille sähköpostillakin.

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…