Työttömille ihmisarvo: Karenssijärjestelmä lakkautettava ja avopuolison elatusvelvollisuus lakkautet

Tämä addressi vastustaa työttömien syrjintää mitä tulee ihmisoikeuksiin koskien kahta asiaa. Ensimmäinen asia käsittelee epäreilua karenssipolitiikkaa, jolla tarjotaan työttömälle mieluummin keppiä kuin porkkanaa. Toinen asia käsittelee
syrjäytymistä, jolla työtön eristetään työssä käyvästä avopuolisosta pakottamalla avopuoliso elatusvelvolliseksi työtöntä kohtaan. Työtön menettää oikeutensa sosiaaliturvaan, kun puoliso käy työssä ja saa palkkatuloa. Lisäksi puolison on tilitettävä tietonsa sosiaalivirastolle, vaikka hän ei ole sen asiakas. Monissa tapauksissa tämä johtaa siihen, että tässä asuntopulan vaivaamassa maassa on perheen turvauduttava kahteen asuntoon, vaikka asuttaisiinkin oikeasti vain yhdessä asunnossa. Tämä kuormittaa järjestelmää tarpeettomasti ja on epäreilu.

1. Karenssi

Järjestelmä on mielivaltainen ja perustuu lautakunnan arvioon, siitä milloin työttömälle on annettava karenssia, joka nykyään saattaa kestää myös "ikuisesti" eli kunnes työtön saa töitä (tai työharjoittelupaikan) vähintään 5 kk. Esim. jatkuvat pakkolomautukset ilman palkkaa eivät ole riittävä peruste työsuhteen päättämiseen vaan siitä rangaistaan karenssilla.

Hyvin harva peruste on riittävä, siihen että lautakunta ei rankaisisi työtöntä karenssilla. Käytännössä karenssi ajaa työttömän vain sosiaaliturvanluukulle. Turhaa byrokratiaa ja paperisotaa tämäkin!

Karenssijärjestelmä on kuin 1800-luvulta peräisin oleva diktatuurinen systeemi, joka haluaa mieluummin rangaista kuin tarjota kannustimia. Se on ihmisoikeuksien vastainen ja on lakkautettava!

2. Työttömän syrjäyttävä systeemi
Nykyjärjestelmä, joka leikkaa työttömältä sosiaaliturvan tai työttömyyskorvausta, silloin kun hänen avo- tai aviopuolisonsa käy töissä ja saa palkkaa on täysin väärä. Ensinnäkin se tekee työssäkäyvästä elatusvelvollisen kumppaniaan kohtaan, mikä tuntuu oudolta modernissa maailmassa. Toiseksi työssäkäyvä joutuu lähettämään tilitietonsa sosiaalihuollon tarkastettavaksi. Missä on pankkisalaisuus? Eikö sen pitänyt olla kansalaisoikeus?
Kolmanneksi pienipalkkaisen ei tässäkään tilanteessa kannata aina ottaa työtä vastaan, varsinkin jos työ on freelancer tai keikkaluontoista.
Neljänneksi tässä riistetään myös sosiaaliturvan alaiselta henkilöltä itsemääräämisoikeus, jolloin hän jää täysin puolisonsa armoille.
Viidennneksi tällainen tilanne, jossa tukia leikataan rankastikin johtaa helposti siihen, että tällaisen pariskunnan ei kannata asua saman katon alla, joka johtaa asuntopulaan ja on ylimääräinen taakka yhteiskunnalle siinäkin suhteessa.
Kuudenneksi jokaisella pitäisi olla oikeus pitää omat raha-asiansa omana tietonaan. Ne eivät automaattisesti kuulu olla puolison tiedossa.
Mielestäni tämä epäkohta olisi yhteiskunnastamme poistettava ja kansalaispalkka olisi ehkä ollut siihen omiaan.

Nykyinen järjestelmä tuntuu paitsi demokratian myös moraalin vastaiselta. Epäreilu järjestelmä aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia, se on syyllistävä, ihmisarvoa alentava ja saattaa ajaa ihmisiä avio/avoeroon, masennukseen ja kun kierre on tarpeeksi syvä voi se ajaa ihmisen itsemurhaan.


Allekirjoita addressi, jos tunnet, että tämä kyseinen asia vaatisi nopeaa korjaamista. Eriarvoistuvan yhteiskunnan kuilua ei enää pidä syventää.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Frank K. Rantala näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…