ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Pasi Louhivuori
Helsinki

/ #14

10.12.2008 11:48

Kansalaisia tarkkaillaan nykyään enemmän kuin koskaan. Suurin osa tarkkailusta, johon osallistuvat paikallisen poliisin, KRP:n ja suojelupoliisin lisäksi myös monet muut viranomaiset, on näkymätöntä. Kaupunkien keskustoissa tehtävä kameravalvonta on näkyvää valvontaa, minkä poliisi haluaa myös tuoda esille julkaisemalla joskus rikostutkinnassa käytettyjä valo- ja videokuvia. Kertomalla selvästi, että valvonta on julkista, viranomaiset haluavat saada kansalaiset uskomaan, että tuossa onkin sitten kaikki "valvonta" ja muuta ei ole, vaikka tosiasiassa suurin osa valvonnasta tehdään peitellysti ja julkisuudelta piilossa.

Adressin tekijä tuo esille kohdan ”Valtion sisäisen turvallisuuden uhkien torjunta" suojelupoliisin keskeisistä tehtävistä. Tämä kohta on juuri se, johon vedotaan, kun puututaan tai rajoitetaan maahanmuuttoa ja -muuttajia vastaan kohdistuvia keskusteluita ja toimia. Maahanmuuttovastaisuuden katsotaan voivan aiheuttaa valtion sisäisiä levottomuuksia, jotka voivat sitten horjuttaa sisäistä turvallisuutta, johon suojelupoliisin pitää puuttua ja ennaltaehkäisevien toimin pyrkiä ensisijaisesti estämään sen syntymistä.

Hieman kärjistäen voisi sanoa, että kaikki puheet, teot, aikomukset tms., jotka kohdistuvat jollakin tavalla maahanmuuttoa tai -muuttajia vastaan, katsotaan rikoksen suunnitteluksi, jota viranomaisten täytyy valvoa ja tarvittaessa puuttua, koska eduskunta on niin säätänyt.

Hulluksihan tämä tilanne on jo tässä maassa mennyt ja vielä hullummaksi se on menossa mm. mainitun lakiehdotuksen vuoksi.

Suojelupoliisin ei tarvitse kertoa, mistä syystä se jotakin kansalaista tarkkailee.