ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

/ #17 Luonnos kirjeestä kansanedustajille

10.12.2008 14:09

Laita kommenttia tänne keskusteluun tai meiliini: jmakiketela@gmail.com.

Kiitos!

********ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (rkp) esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi uutta ulkomaalaislakia. Toteutuessaan lain keskeisiä vaikutuksia olisivat mm.
1. Suomesta tulee suurella todennäköisyydellä ovi, jonka kautta hallitsematon joukko maahanmuuttajia pyrkii EU:iin.
2. Monella näistä henkilöistä ei ole juurikaan tekemistä todellisen pakolaisuuden, vainon tms. kanssa. Suurin osa heistä on elintasoturisteja, jotka haaveilevat taloudellisesti paremmista olosuhteista ja tulevaisuudesta. Siihen heillä toki on oikeus, mutta meillä suomalaisilla ei ole velvollisuutta heille sitä tarjota.
3. Mikäli he eivät pääse Suomesta muihin EU-maihin, jäävät he suomalaisten elätettäviksi. Tämä vaihtoehto on hyvin todennäköinen, sillä muu EU-maat toimivat maahanmuuttopolitiikassaan täysin päinvastaisesti ja ovat kiristämässä käytäntöjään.
4. Thorsin kaavailema laki esittää, että vaikka ”turvapaikanhakija” olisi jo päätetty karkottaa Suomesta, on hänellä oikeus ns. perheen yhdistämiseen. Käytännössä tämä oikeus johtanee siihen, että karkotusta odottavan perhe lennätetään maahamme, jonka ketään ei enää humanitaarisista tms. syistä johtuen karkoteta.
5. Rikoksen tehnyt maailmanmatkaaja voi saada oleskeluluvan, jos niin sanottu tekninen este estää hänen poistamisensa maasta. Tällaisia teknisiä esteitä voivat olla esimerkiksi liikenneyhteyksien puuttuminen, matkustusasiakirjojen puuttuminen tai se, että vastaanottajavaltion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti hänen tuloonsa. Jo nykyinen käytäntö on osoittanut, että palautusta harkittaessa kohdemaan liikenneyhteydet katkeavat mystisesti, passit putoavat mereen ja vastaanottajavaltiossa on tosi ilkeitä viranomaisia. Lomailu näissä maissa kuitenkin merkillisesti onnistuu myös sieltä aikanaan pakolaisina tulleilta.
6. Epämääräisillä papereilla maahan tulevien ns. ankkurilapsien maahan tulo ja siihen liittyvä merkittävä järjestäytynyt rikollisuus lisääntyisivät huomattavasti. Ankkurilapsi on usein 16–17 –vuotias ”lapsi”, joka lähetään vastaanottavainen maahan. Tämän jälkeen muu perhe ja suku seuraavat perässä. Näiden ”perheenjäsenten” ja ”sukulaisten” sukulaissuhteita ei säännönmukaisesti tarkisteta esimerkiksi DNA-testeillä, vaan kuka tahansa voi väittää olevansa kenen tahansa sukulainen.

Thorsin ideoimaa ulkomaalaislakia vastustavan adressin allekirjoitti 36 ensimmäisen tunnin aikana noin 3000 suomalaista. Tällä hetkellä allekirjoituksia on X kappaletta. Allekirjoituksia tulee adressiin edelleen tasaisena virtana, noin viisi (5) kappaletta tunnissa.

Äänestäjiänne kiinnostaa varmasti juuri Teidän, arvoisa kansanedustaja, näkemyksenne tästä asiasta ja erityisesti se, miten aiotte tulevassa äänestyksessä äänestää.

Niinpä kysynkin hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin odotan saavani yksinkertaisia ja vain yhdellä tapaa tulkittavissa olevia vastauksia:

1. Kun Thorsin valmistelema lakimuutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn, niin äänestättekö sen puolesta vai sitä vastaan? Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei.
2. Jos äänestätte sen puolesta, miten perustelette kantanne?
3. Mikäli lakiesitys hyväksytään, ja toteutuva laki johtaa kaaokseen, niin miten aiotte kantaa vastuunne? Ja nyt en tarkoita ns. poliittista vastuuta, mikä ei itsessään tarkoita mitään.
4. Mitä ylipäätään olette mieltä lakimuutosesityksestä ja sen sisällöstä?

Julkaisen jokaisen kansanedustajien vastaukset ja kannanotot myöhemmin netissä sivustolla, joka avataan vain ja ainoastaan näitä vastauksia ja kannanottoja varten.

Julkaisen myös niiden kansanedustajien nimet, jotka eivät "ehdi" eli viitsi tai uskalla sanoa asiaan mitään yksiselitteisesti tulkittavaa.

Voitte olla varmoja, että kyseinen sivuston on yksi maamme luetuimpia sivustoja ja pitkään. Etenkin vaalien alla.

Pallo on nyt eduskunnalla. Odottelen pikaisia vastauksianne.

Ystävällisin terveisin

Juha Mäki-Ketelä, Tampere