Hallituksen on muutettava päätös eläkeiän nostamisesta

Maria Virtanen
Vantaa

/ #14 Urho, ketkä "kaikki"?!

05.03.2009 09:52

Valitsemaanne yleistävää tyylilajia jatkaen kysymys: Jos "kaikki" jatkavat työelämässä kokopäivätyössä vähintään 65-vuotiaiksi, millaiseksi arvioitte työn tuottavuuden ja minkä suuruiseksi sairauspäivien määrän? Pitäisikö työmäärä sovittaa työntekijän fyysisten ja/tai psyykkisten voimien mukaiseksi?

Lähipiirini tekee töitä 65+ vuotiaina hyvissä voimin ja terveinä. En silti edellytä sitä kaikilta muilta.

Työn iloa itse kullekin niin pitkälle kuin työtä ja voimia riittää ja hyvää kevättä täälät Vantaalta!