Hallituksen on muutettava päätös eläkeiän nostamisesta

Simo Heinonen
Mustasaari

/ #18 Eläkeikä /osaeläke

05.03.2009 11:02

Mielestäni sata komitean esitys osaeläkeiän nostamisesta ei ole kannatettava eikä järkevä jos halutaan että ihmiset olisivat työelämässä pidempään.
Omalla työpaikalla olen tehnyt sen huomion että vaatimukset
työnmäärän suhteen nousevat nykypäivänä koska tuottavuuden lisääntymistä työnantaja puolella pidetään itsestään selvyytenä ja ikääntyvän ihmisen on vaikea tässä pysyä ja jaksaa mukana tässä tilanteessa osa eläke on ollut hyvä ratkaisu ja ikääntyvät ovat voineet jatkaa työtään 40-60 % työajalla ja kokemukseni mukaan tällä on ollut todella suuri merkitys ikääntyvien työssä jaksamisessa ja eläkeikäkään (63-68)ei tunnu sen jälkeen mahdottomalta ajatukselta.
Varsinkin fyysisesti raskasta työtä tekeville osaeläke on ollut pelastus muuten olisi pitänyt miettiä osatyökyvyttömyys eläkettä kun ei "helpompia"töitä ole tarjolla.
Näkisin että työmarkkinajärjestöt miettivät asiaa uudemman kerran ja olisi varmasti hyvä kysellä työpaikoilta nykymallin toimivuudesta ja sitä kautta saada parempi kuva siitä että osaeläke ikä rajan nostamisella ei mitään saavuteta päinvastoin sen jälkeen paineet siirtyä osa tai kokonaan työkyvyttömyys eläkkeelle lisääntyvät jos ei vapaaehtoisesti voi työaikaa lyhentää osaeläkkeellä vasta kuin 60 vuotiaana.
Ennemminkin pitää miettiä osaeläkeikä rajan laskemistä esim. 57 vuoteen.
Itse toimin isossa yrityksessä jossa varmasti olisi helpompi löytää korvaavia ja helpompia tehtäviä ikääntyville ihmisille mutta käytäntö on osoittautunut sellaiseksi että tällaisiä ns. helpompia töitä ei vaan ole muuta kuin ihan muutamille.
Vanhuus eläkkeen ikärajaa ei saa missään tapauksessa nostaa 65 vuoteen vaan on on syytä jatkaa nykyisellä joustavalla eläkkeelle sirtymisen mallilla ja panostaa siihen että ihmiset voivat itse tehdä päätöksen siirtymiselle eläkkeelle omien tuntemustensa perusteella.