Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #18 Puhe hitas-tonttien edullisesta maanvuokrasta pitää lopettaa

08.04.2009 13:40

Hitas-osakkaat - mitä sanotte tästä?

Sain käsiini taulukon jossa on tiedot keskimääräisistä tonttivuokrista vuonna 2008:

Kaupungin vuokra-asunnot n. 0,65€/m2/kk n. 45-60 000 asuntoa
Hitas-omistusasunnot n. 1,5€/m1/kk n.20 000 asuntoa
Sääntelemättömät omistus-
asunnot (ns.vanhat aravat) n. 0,3€/m2/kk n. 100 000 asuntoa.
Halpaapa tosiaan!

Jos nämä tiedot ovat vääriä, pyytäisin tonttiosaston virkamiehiä oikaisemaan tiedot.

1970-luvun lopulta lähtien lähes kaikki asuntotuotanto kaupungin tonteilla on ollut yksityistä mutta hintasäänneltyä hitas-tuotantoa. Aivan viime vuosina kaupungin vuokramaalle on toteutettu muutama omistuskohde ilman hitas-ehtoja. Maanvuokra on tällöin ollut n. 20 - 40 % hitas-tuotantoon vuokrattuja tontteja korkeampi.

Jos näin on, ei vuosina 1979- 2000 perustetuista hitaksista voida väittää, että tonttivuokra olisi 20 - 40% alempi kuin markkinavuokra, sillä vastaavia markkinahintaisia kohteita ei ole vuokrattu em. aikana!

Jos taas laskennallinen vuokra-vertailu haetaan harvoista myydyistä asuintonteista, on huomattava, että kaupungilla on käytännössä monopoli maanomistuksessa. Se voi määrittää hinnan haluamalleen tasolle. Oikeita markkinoita ei siis ole. Tonttien maanvuokran suuruuteen vaikuttaa eniten vuokrauksen alkamisajankohta, ei se onko kyseessä hitas vai ei.

Siis hitas-etu, jonka vastineeksi hintasääntelyyn suostutaan, onkin pelkää huijausta?!

Te Virkamiehet ja poliitikot (vasemmisto ja vihreät), jotka puolustatte hitasta, kertokaa meille, mikä on se hitas-etu, jonka vastineeksi asuntojemme hintoja pitää säädellä?