Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Adressi on sulkeutunut. Kiitokset kaikille allekirjoittaneille ja niille, jotka ovat vieneet tietoa eteenpäin!

Adressi luovutettiin Helsingin kaupungin valtuustoryhmien edustajille 3.6.2009 Kaupungintalolla.Luovuttamassa olivat Sirkka Marjakangas, Mikko Räihä, Paavo Pohjalainen, Lasse Salo ja Chris-Marie Rasi. Samana iltana valtuusto hyväksyi hitas-järjestelmän uudistuksen, jossa taloyhtiö saa mahdollisuuden irrottautua järjestelmästä 30 vuoden iässä. Irtautumisen ehtona on suostuminen maanvuokran korotukseen niissä yhtiöissä joiden hitas-enimmäishinta jää alle alueen keskihinnan. Asiasta enemmän keskustelupalstan viimeisessä puheenvuorossa.
4.6.2009
Chris-Marie Rasi
p. 050 549 5018
---------------------------------------

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksy Hitas -uudistusta siinä muodossa kuin kaupunginhallitus on esittänyt 9.3.2009.

Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä esitti hallitukselle pitkään valmistellun uudistuksen, jolla hitas-järjestelmän räikeitä epäkohtia korjataan. Siinä kaikille olemassa oleville yhtiöille annetaan mahdollisuus irtautua järjestelmästä 20 vuoden ikäisinä. Hallituksen enemmistö muutti äänestyspäätöksellä esitystä niin, että 20 vuoden sääntelyaika tulisi koskemaan vain niitä yhtiöitä, joissa markkinahinta jää sallitun enimmäishinnan alle eli jotka käytännössä ovat sääntelyn ulkopuolella. Sen sijaan nyt hintarajoituksen piirissä olevat jäisivät siihen pysyvästi! Sääntelystä ei voisi vapautua edes suostumalla tuntuvaan tontin vuokran korotukseen.

Tätä nykyä hitas-asuntoja on kaikkiaan 19 530 kpl. Niistä joka kolmas eli 6855 asuntoa voisi jäädä pysyvästi säännellyiksi siitä huolimatta, että monet talot ovat jo peruskorjausten tarpeessa. Esitys ei kohtele osakkaita tasavertaisesti eikä se poista järjestelmän alueellisia epäkohtia, kuten uudistuksen tarkoitus oli, vaan pahentaa niitä. Yhden postinumeroalueen sisällä osa kohteista vapautuisi hitaksesta, osa ei. Lähes kaikki Kampin, Katajanokan ja Ruoholahden hitakset jäisivät sääntelyn piiriin, mutta myös 154 yhtiötä muualla Helsingissä. Ehdotus rikkoo perustuslaissa määriteltyä kansalaisten yhdenvertaisuutta ja omaisuuden suojaa.

Tähän asti järjestelmää on kehitetty kokonaisuutena, mutta nyt kaupunki yksipuolisella päätöksellään uhkaa jakaa nykyiset osakkaat kahteen ryhmään, vapautettuihin ja ikuisesti säänneltyihin.(Uudistuksen voimaan astumisen jälkeen perustettaville yhtiöille ehdotetaan 30 vuoden sääntelyä.)

Vaadimme kaikille osakkaille yhtäläistä mahdollisuutta vapautua järjestelmästä talon tullessa 20 vuoden ikään.