VKS päivystyksen puolesta! Till stöd för jouren på VCS


Vieras

/ #100

10.11.2015 15:44

Vaikka olet ruotsin kielinen on pakko saada hoitoa omalla kielellä ja jonkin verran lähellä. Asun 40 km Vaasasta.
Fastän man är svenskspråkig måste man ha rätt till vård på sitt modersmål någorlunda nära sitt hem. Jag har 40 km till Vasa hemifrån. -Margareta

Kommentoi adressia