Äitiä ja kolmevuotiasta Sämää ei saa käännyttää Suomesta.


Vieras

/ #808

05.06.2016 17:55

Puolisoiden erottaminen toisistaan, ja varsinkin imeväisikäisen lapsen erottaminen äidistään, on epäinhimillistä ja häpeällistä.