VAADIMME HALLITUKSEN YRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUUTOSTA KOSKEVAN ESITYKSEN (HE 102/2022 vp) KUMOAMISTA JA UUDELLEENKÄSITTELYÄ

Valtiolle työltätekevä

/ #17 Valtio maksamaan eläke

07.08.2022 10:32

Yrittäjä kerää veroja ja tulouttaa niitä kaikesta koko elämänsä. Vähintä olisi että yrittäjä vapautetaan eläkemaksuista kokonaan.