Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara


Vieras

/ #207 DU...köyhän miehen uraania

07.07.2012 13:07

Talvivaaran radiologisen perustilaselvityksen liitetiedostoista löytyy näytteiden analyysituloksia. Jäi vain ihmetyttämään joidenkin vesinäytteiden epätavallinen U238 ja U235 aktiivisuussuhde, luonnossahan tämän pitäisi olla vakio ja U238 Bq- lukema suurinpiirtein 20 kertainen verrattuna U235 Bq lukemaan.Joissakin kaivo-,joki-ja järvivesinäytteissä enimmäisarvojen suhde oli reilusti yli 200, siis U238 määrä oli yli kymmenkertainen, kuin mitä U235 määrän perusteella olisi voinut olettaa. Selitys ilmiölle kiinostais kovasti...mittaustekninen tai sitten muu. Tuollainen 2,1 Bq/l U238 kun vastaa 0,17mg/l U238 ja siihen päälle muut uraanin isotoopit(alle 1%). Tyypillinen porakaivoveden arvo uraanipitoisilla alueilla 0,1-0,7 mg/l
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/uraani/Talvivaaran_ympariston_radiologinen_perustilaselvitys_valiraportin_liitetiedostot.pdf

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…