Keuruun psykiatrinen päivätoiminta mielenterveyskuntoutujille on palautettava

Me mielenterveyskuntoutujat olemme huolissamme Keuruulla järjestettävästä
mielenterveyspalveluiden avohoidon riittävyydestä.


Keuruun kaupunki lopetti mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan järjestämisen
Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen tuottamana syksyllä 2019.
Päivätoiminnan lopettamisesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.
https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/art-2000007920640.html


Keuruun kaupungin perusturvajohtajan selvityksen mukaan päiväkeskustoiminnan
tilalle on perustettu diagnoosipohjaisia psykoedukatiivisia ryhmätoimintoja.
Nämä luvatut ryhmätoiminnot eivät ole toteutuneet, eikä tänä päivänäkään Keuruulla 
ole tarjolla minkäänlaisia diagnoosipohjaisia psykoedukatiivisia ryhmiä.


Päivätoiminnassa käyneet asiakkaat eivät saaneet minkäänlaista tietoa
päivätoiminnan lopettamisesta, eivätkä näin voineet osallistua palvelurakenteen
muutokseen tai sen valmisteluihin. Kuitenkin viranomaisella on vastuu siitä, että
palvelunkäyttäjät saavat tiedon heille merkityksellisistä palvelumuutoksista jo niitä
suunniteltaessa. Tämä on suoraan vaikuttanut yksittäisten asiakkaiden oikeuksiin.


Päivätoiminnan loputtua, osa siellä käyneistä asiakkaista on kertonut pahentuneesta
masennuksesta, unettomuudesta, toivottomuudesta ja jopa tunteista ryhtyä
epätoivoisiin tekoihin. Keuruulainen mielenterveysyhdistys Mielen Tie ry on
ilmaissut kirjeellä tämän asian jonkin aikaa päivätoiminnan lopettamisen jälkeen ja
osoittanut sen Keuruun kaupungille sekä Keski-Suomen Seututerveyskeskukselle. Yhdistyksen esittämään huoleen ei vastattu millään tavalla.


Me allekirjoittaneet vaadimme Keuruulle terveydenhuollon järjestämää,
psykiatrian ammattilaisten ohjaamaa päivätoimintaa aikuisille- ja
nuorille mielenterveyskuntoutujille. Päivätoiminta tukee mielenterveyskuntoutujan
elämänlaatua, kotona pärjäämistä ja sitoutumista hoitoonsa. Päivätoiminta tukee ja
edistää mielenterveyskuntoutujan sosiaalista toimintakykyä ja ehkäisee syrjäytymistä.
Päivätoiminta tukee mielenterveyskuntoutujan osallistumista ja osallisuutta
yhteiskuntaan.


Me allekirjoittaneet vetoamme teihin päättäjiin, jotka toimitte Keuruun kaupungin
perusturvapalveluissa ja sosiaalipalveluissa sekä teihin päättäjiin jotka toimitte Keski-Suomen Seututerveyskeskuksessa.
Me allekirjoittaneet lisäksi vaadimme ja vetoamme teihin edellä mainittuihin, että
tämä asia ei jää uuden Sote-uudistuksen jalkoihin vaan huomiodaan ja järjestetään
Keuruulla myös kun Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden
2023 alussa.


Keuruulla 18.9.2022


Katri Valtonen


Mielen Tie ry