Suomen kielilainsäädäntö muutettava kansanvaltaiseksi

Suomen kielilainsäädännön kansanvalaistaminen edellyttää perustuslain 17. pykälän muuttamista siten, että suomen kieli määrätään maamme hallinnon ainoaksi viralliseksi kieleksi. Ruotsin kieli saakoon virallisen vähemmistökielen aseman.

Tämä muutos johtaa siihen, että kaikki erilliset kielilait ja myös koulutusta koskeva lainsäädäntö ajanmukaistetaan perustuslain muutoksia vastaavasti.

Suomi on todennäköisesti maailman ainoa demokraattinen valtio, jossa vähemmistökieli on perusopetuksessa  pakollinen oppiaine koko maan pääkieltä äidinkielenään puhuvalle ikäluokalle. Sama pätee myös toisen asteen opetukseen eikä korkeakoulusta ja yliopistosta valmistu ilman ruotsin kielen hyväksyttävää suoritusta.

Tämän perusteella voidaan todeta, että Suomi ei ole länsimainen kansanvaltainen demokratia ja oikeusvaltio, vaan maa, jossa valtaa pitää ruotsinkieliseksi rekisteröitynyt vähemmistö. 

RKP taustavoimineen on painostanut maamme itsenäisyyden alkuvuosista lähtien niin vuoden 1919 valtiosääntötoimikuntaa kuin vuoden 1968 peruskoululaista päättänyttä eduskuntaa mukautumaan rahavaltaisen ruotsinkielisen "eliitin" kansanvallan vastaisiin vaatimuksiin.

Eduskuntavaaleissa tämän "eliitin" säätiöt, Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland etunenässä, ovat vaalikaudesta toiseen korruptoineet kansanedustajaehdokkaita vaaliavustuksilla niin tehokkaasti, että nykyeduskunnassa istuu 68 kansanedustajaa, jotka ovat vaalirahan vastineeksi sitoutuneet ylläpitämään maamme hallinnollista kaksikielisyyttä, virkamiesruotsipakkoa ja ruotsin kielen opiskelupakkoa.

Mitä taloudellista tai muuta hyötyä demokratian vastaisin keinoin ylläpidetystä kaksikielisyydestä on kansakunnan kokonaisedun kannalta tarkasteltuna? Tähän kysymykseen haluamme selkeän vastauksen poliittisilta päättäjiltä ja hallintoalojen asiantuntijoilta.

Selkenä haittana voidaan todeta, että hallinnon kaksikielisyys on valtiolle ja kunnille yhdessä ruotsinkielen opiskeluun käytetyn ajan ja rahavarojen sijoituksena joka vuosi miljardiluokan hukkainvestointi. Hallinnon puolella tappiota on tehty yli 100 vuotta, koulutuksen puolella yli 50 vuotta.

Allekirjoittamalla tämän adressin edesautat kieli- ja koulutuspoliittisen muutoksen aikaansaamista ja aidon kansanvallan toteutumista Suomessa.

Tule siis mukaan aktiivitoimintaan!

Yksikielisen Suomen Puolesta ry

Paul Betcke

Yhdistyksen hallituksen jäsen

Hämeenlinna

 

 

 


Paul Betcke, Yksikielisen Suomen Puolesta ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Paul Betcke, Yksikielisen Suomen Puolesta ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…