Kielletään sosiaalinen media

Suomalaisnuorten mielenterveyden ja keskittymiskyvyn suojeleminen riippuvuutta aiheuttavien sosiaalisen median alustojen aiheuttamilta riskeiltä

 

Tausta:

Viimeaikaiset tutkimukset ja kasvava huoli terveydenhuollon ammattilaisten, kasvattajien, vanhempien ja koko yhteiskunnan keskuudessa osoittavat, että sosiaalisen median alustojen liiallinen ja sääntelemätön käyttö, erityisesti TikTokin kaltaisten lyhyitä videoformaatteja ja loputonta vierittämistä stimuloivien alustojen liiallinen ja sääntelemätön käyttö, vaikuttaa osaltaan suomalaisten nuorten keskittymiskyvyn heikkenemiseen, mielenterveysongelmiin ja epävakaaseen käytökseen. Nämä alustat on suunniteltu vangitsemaan käyttäjien huomio erittäin riippuvuutta aiheuttavien algoritmien avulla, mikä voi johtaa liialliseen ruutuaikaan ja häiritä terveelle kehitykselle elintärkeitä koulutuksellisia, fyysisiä ja sosiaalisia aktiviteetteja tai pahimmassa tapauksessa viedä näiden paikan nuoren elämässä kokonaan.

 

Tavoite:

Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on vastata kiireelliseen tarpeeseen lieventää riippuvuutta aiheuttavien sosiaalisen median alustojen aiheuttamia mahdollisia haittoja. Tavoitteenamme on edistää terveellisempää digitaalista ympäristöä, joka edistää myönteistä kehitystä, kannustaa teknologian tasapainoiseen käyttöön ja turvaa suomalaisten nuorten henkistä hyvinvointia.

 

Ehdotus:

Ehdotamme täten seuraavia toimenpiteitä eduskunnan käsiteltäväksi ja säädettäväksi:

Kokonaisvaltainen tutkimus: Tilataan valtakunnallisia tutkimuksia, joihin osallistuu lasten kehityksen, psykologian ja teknologian asiantuntijoita ja joissa arvioidaan sosiaalisen median vaikutusta suomalaisten nuorten tarkkaavaisuuteen ja mielenterveyteen.

Julkiset tiedotuskampanjat: Käynnistetään vanhemmille, kasvattajille ja lapsille suunnattuja valistuskampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta sosiaalisen median liiallisen käytön mahdollisista riskeistä ja edistetään vastuullisia digitaalisia kulutustottumuksia.

Ikärajoitukset: Asetetaan sosiaalisen median alustojen käytölle alaikäraja, jolla varmistetaan, että alle tämän ikäiset lapset eivät pääse kyseisille alustoille, ja edistetään keskittymistä ikäkaudelle sopivaan sisältöön ja vuorovaikutukseen.

Digitaalisen hyvinvoinnin ohjelmat: Otetaan kouluissa käyttöön digitaalista hyvinvointia ja medialukutaitoa edistäviä ohjelmia, jotka opettavat lapsille taitoja, joiden avulla he osaavat käyttää sosiaalista mediaa vastuullisesti, arvioida kriittisesti sisältöä ja ymmärtää digitaalisen kulutuksen vaikutuksia terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Käyttörajoitukset: Velvoitetaan sosiaalisen median palvelut ottamaan käyttöön ja valvomaan alle 18-vuotiaiden käyttäjien päivittäisiä ruutuaikarajoituksia, ja annetaan vanhemmille ja huoltajille mahdollisuus mukauttaa näitä asetuksia edelleen.

Pakolliset tauot ja rauhoittumisajat: Otetaan käyttöön ominaisuuksia, jotka vaativat käyttäjiä pitämään pakollisia taukoja tietyn jatkuvan käyttöajan jälkeen, jotta estetään ohjelmien katselu ja pitkittynyt käyttö.

Läpinäkyvät algoritmit: Vaaditaan sosiaalisen median yrityksiltä avoimuutta niiden sisällönsuosittelualgoritmeista ja pidetään niitä vastuussa siitä, että ne kannustavat tasapainoiseen käyttöön riippuvuuden sijaan.

Sisällön luomista koskeva sääntely: Asetetaan sisällöntuottajille suuntaviivat ja standardit, jotka estävät riippuvuutta aiheuttavien käytäntöjen edistämisen ja kannustavat opettavaisen, luovan ja terveellisen sisällön levittämiseen.

Säännölliset tarkastukset ja vaatimustenmukaisuus: Perustetaan riippumaton sääntelyelin, joka valvoo, tarkastaa ja varmistaa näiden toimenpiteiden noudattamisen sekä arvioi niiden tehokkuutta ja mukauttaa menettelyjä tarvittaessa.

 

Johtopäätökset:

Nuorten mielenterveys ja heidän tarkkaavaisuutensa säilyttäminen ovat kansakuntamme tulevaisuuden peruspilareita. Ottamalla tämän aloitteen avulla käyttöön ennakoivia toimenpiteitä pyrimme suojelemaan ja voimaannuttamaan nuorta sukupolvea ja varmistamaan, että teknologinen kehitys palvelee heidän hyvinvointiaan eikä haittaa sitä. Kehotamme Suomen eduskuntaa harkitsemaan vakavasti näitä ehdotuksia yhteiskuntamme sekä lastemme terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

 

Odotamme tukeanne ja sitoutumistanne Suomen tulevien sukupolvien turvaamiseksi.


Roope Christensen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Roope Christensen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…