Kiimasuon metsätien lammen puolesta - louhinta- ja murskaustoiminta estettävä

 

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Nakkilan kunnalta lupaa louhinta- ja murskaustoiminnan aloittamiseksi 20 vuodeksi Nakkilan Kiimasuon metsätien varrella olevan kirkasvetisen lammen alueella. (Linkki Nakkilan nettisivujen kuulutukseen: KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten)

 

Vaadimme Nakkilan kuntaa hylkäämään hakemuksen.

 

Lampi ja sen välitön ympäristö tulee säilyttää virkistysalueena, joksi se on viimeisten noin 20 vuoden aikana vakiintunut. 

 

Toteutuessaan louhinta- ja murskaustoiminta:

1) estäisi alueen käyttämisen virkistysalueena, 

2) lisäisi raskaan liikenteen määrää kapealla Pyssykankaantiellä aiheuttaen vaaraa kevyelle liikenteelle,

3) tuhoaisi vesistöstä riippuvaisten eläinlajien elinympäristön, ja

4) aiheuttaisi merkittävää meluhaittaa alueella asuville ja lomaileville.

 

virkistysalue_pieni.JPGKuva kesäkuulta 2021 kyseiseltä lammelta. Kuvassa useita uimareita, joutsenia ja paikalle rakennettu laituri.