Koirapuisto Pietarsaareen / Hundpark till Jakobstad

Me Pietarsaarenseudun koiranomistajat olemme jo vuosia toivoneet että kaupunkiin perustettaisiin koirapuisto. Syitä on monia, mm:

- Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä taajama- alueella

- Koirat saisivat ulkoilla vapaasti valvotulla alueella

- Koirat oppisivat kanssakäymistä muiden koirien kanssa valvotusti

- Koirien karkaaminen ja irrallaan juokseminen ei- toivotusti vähenisi kaupunkialueella

 

Vaadimme että kaupunki ottaa myös nelijalkaiset ystävämme huomioon kaupunkisuunnittelussa!

 

 

Vi Jakobstadsnejdens hundägare har i åratal önskat att man skulle grunda ett hundpark i staden. Orsakerna är flera, t.ex:

- Enligt lagen ska hundarna hållas kopplade inom tätort

- Hundarna skulle få motioneras fritt på kontrollerat område

- Hundarna skulle lära sig att umgås med andra hundar under uppsyn

- Lösspringande hundar och rymningar skulle säkert minska inom stadsområdet

 

Vi kräver att staden tar även våra fyrbenta vänner i beaktande i stadsplaneringen!