Pieksämäen Herneniemen luontopolusta suurin osa on säästettävä ennallaan

signal-2022-07-22-23-16-12-488-43.jpg

HUOM: Jotta allekirjoituksesi voidaan liittää adressiin, VAHVISTATHAN ALLEKIRJOITUKSEN SÄHKÖPOSTIISI TULEVAN VIESTIN KAUTTA!

Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on julkaissut 31.10.2023 kaavaehdotuksensa Tahiniemi-Länsiväylä osayleiskaavamuutoksesta. Kaavaehdotuksessa Herneniemen luontopolun tulevaisuus näyttää yhtä synkältä kuin kaavaluonnoksessa keväällä 2023, vaikka kaupunkilaiset ovat antaneet kaavasta runsaasti kielteistä palautetta.

Jos nykyinen, lokakuussa 2023 julkaistu kaavaehdotus toteutuisi käytännössä, Kukkarolahden puoleiselle koillisrannalle rakennettaisiin kaksi asuinaluetta. Pieksänjärven selän puoleisille luode- ja lounaisrannoille, molemmin puolin virallista Herneniemeä, on merkitty kaavaehdotukseen asuinalueet, ellei arkeologisissa selvityksissä päädytä toiseen tulokseen. Asuinalueille rakennettaisiin asuntoja loma- tai ympärivuotiseen asumiseen.

Nämä neljä asuinaluetta johtaisivat siihen, että suurin osa Herneniemen nykyisestä luontopolusta siirtyisi pois tämänhetkiseltä paikaltaan ja kulkisi asutuksen reunoilla. Kyse ei ole pienestä muutoksesta, sillä esimerkiksi Tahiniemen uimarannalta alkavasta ja Herneniemen nuotiopaikkaan päätyvästä polusta noin puolet jäisi asutuksen alle. Kyseenalaista on myös, säilyisikö uhanalaisten viitasammakoiden elinympäristö ennallaan, kun heti toisen suunnitellun luonnonsuojelualueen vieressä tehtäisiin rakennustöitä.

Kaavaehdotuksessa ei kuvata lainkaan, että niemen halki aina luodepäätyyn asti ja jokaiselle rannalle on rakennettava asuinalueille johtavia autoteitä. Tämä vaikuttaisi negatiivisesti jo valmiiksi ahtaaseen tilaan ajautuneen luontopolun maisemaan. Nykyisellään Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan laatima kaavaehdotus tuhoaisi käytännössä koko Herneniemen luontopolun. Se ei myöskään lisäisi kaupungin tavoittelemaa alueen houkuttelevuutta vapaa-ajan ja matkailun kohteena mökki- tai asuinmiljööksi muuttuessaan. Hienoja matkakohteita riittää Pieksämäellä muuallakin kuin Herneniemessä, mutta Herneniemi on kaupunkilaisten rakas vapaa-ajan viettopaikka kiireisessä arjessa.

Herneniemen alue on yksityishenkilöiden omistuksessa. Koska on ymmärrettävää, että yksityishenkilöt haluavat hyötyä omistamastaan maasta, tämä adressi vaatii, että Pieksämäen kaupungin päättäjät eivät hyväksyisi nykyistä kaavaehdotusta vaan tarttuisivat kompromissiratkaisuun. Me allekirjoittaneet vaadimme, että suurin osa Herneniemen luontopolusta säästetään peruuttamalla Herneniemen päätyä ympäröivien luode- ja lounaisrantojen asuinalueiden kaavoittaminen. Näin toteutuisivat sekä Herneniemen alueen omistavien yksityishenkilöiden että kaupungin ja yhteisön toiveet alueen tulevaisuudesta.

tAvoItE!1.png

Kaavaehdotus 31.10.2023: https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Piek_Tahin_Kaavakartta_2023-08-17.pdf