Korona-korvaus hoitoalalle

Kuntapuolen TES-neuvottelut saatiin päätökseen. Sote-henkilöstölle ehdotettu korona-korvaus jäi kuitenkin pois lopullisesta sopimuksesta. 

Ammattiliitot SuPer ja Tehy ovat vedonneet vahvasti maamme hallitukseen, jotta koronan vuoksi hyvinkin poikkeuksellisissa oloissa työskennelleet hoito- ja kasvatusalan henkilöstöön kuuluvat saisivat monen muun maan tapaan korvauksen valtavasta ja kriittisen tärkeästä työpanoksestaan. 

Me allekirjoittaneet vaadimme SuPerin ja Tehyn vetoomuksen mukaisesti Covid-19 viruksen aiheuttaman erityisen altistumisen riskin sekä valmiuslain rajoitusten piirissä työskenteleville kertakorvausta heille aiheutuneesta haitasta ja vaarasta. 

Muissa länsimaissa tämän kaltaisista rajoitteista on suoritettu korvauksia henkilöstölle. On huolestuttavaa, mikäli Suomessa hallitus ei haluaisi noudattaa samaa linjaa. 

Me haluamme, kuten myös Tehy ja SuPer esittävät, että valtio osoittaa korvamerkityn rahaerän, jolla suoritetaan kertakorvauksena 1000 euroa henkilöille, jotka ovat työskennelleet seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla:

*Tehohoito-, leikkaus-, hoito-, testaus- ja laboratorio-osastoilla kliinistä työtä koro- napotilaisiin liittyen tekevät

*Koronan vuoksi välittömästi tai välillisesti toisiin tehtäviin siirretyt työntekijät

*Vanhuspalvelussa ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa työskentelevät työntekijät

*Kaikki, joihin valmiuslain käyttöönottoasetusta on konkreettisesti sovellettu (irtisa- nomisaikaa on siis konkreettisesti pidennetty, ylityöhön on määrätty, vuosilomaa on siirretty).

 

SuPerin ja Tehyn vetoomus kokonaisuudessan luettavissa täältä: https://www.superliitto.fi/site/assets/files/132627/superin-ja-tehyn-vetoomus-maan-hallitukselle-28052020.pdf

Adressin voi allekirjoittaa heinäkuun loppuun asti ja se toimitetaan hallitukselle elokuun alussa.

face-mask-5024710_19201.jpg