Korson asukaspuiston toiminta säilytettävä ennallaan!

Korson asukaspuisto on palvellut jo vuosien ajan suurta määrää Koillis-Vantaan perheitä ja tullut tunnetuksi säännöllisestä ja laadukkaasta toiminnastaan. Ymmärrämme, että varhaiskasvatuksen resurssipula on todellisuutta myös Vantaalla, mutta mielestämme asukaspuistoista säästäminen vain lisää painetta päiväkotien suuntaan: jos asukaspuistojen toimintaa supistetaan, siirtyvät entistä useammat lapset kotihoidosta ja avoimesta toiminnasta päiväkoteihin. Asukaspuistojen työntekijöiden työpanos ei siirrolla tosiin tehtäviin moninkertaistu vaan pahimmillaan voi johtaa esimerkiksi irtisanoutumisiin, kuten Helsingissä on jo nähty (HS 15.12.2022).

Korson asukaspuiston toimintaan kuuluu kaikille avointa toimintaa sekä lasten kerhotoimintaa ja esimerkiksi vauvaryhmätoimintaa. Avoin toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee perheiden jaksamista monin tavoin. Asukaspuistossa vanhempien on mahdollista tavata toisia aikuisia, verkostoitua ja saada uusia ystäviä. Näin vanhemmat pystyvät parhaimmillaan auttamaan toinen toisiaan, mikä vähentää kunnallisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. Lapsille asukaspuiston avoin toiminta tarjoaa monenlaisia virikkeitä sekä tutustumista toisiin lapsiin ja aikuisiin. Puiston juhlat ja teemapäivät kokoavat paikalle aina suuren määrän perheitä ja päiväkotiryhmiä, ja palvelevat näin myös lähialueen päiväkotien toimintaa.  

Lasten kerhotoiminnassa noin 3–5-vuotiaat lapset pääsevät kehittämään taitojaan monipuolisesti ja tutustumaan ikätovereihinsa asiantuntevien varhaiskasvattajien luotsaamassa ryhmässä. Ryhmätoiminta kehittää sosiaalisia taitoja ja antaa lapselle onnistumisen kokemuksia. Kerhotoiminta tukee vanhempien jaksamista tarjoten muutaman tunnin hengähdystauon lapsen hoidosta, jolloin on esimerkiksi aikaa keskittyä nuorempaan lapseen tai kotitöihin.

Asukaspuistojen resursseja mietittäessä on muistettava, että laadukas ja monipuolinen toiminta edellyttää myös riittävästi työntekijöitä ja heille riittävää suunnittelu- ja valmisteluaikaa. Säännöllinen ja monipuolinen asukaspuistotoiminta kasvattaa osaltaan yhteisöllisyyden ja omassa kaupunginosassa viihtymisen kokemusta sekä auttaa myös muunkielisiä perheitä oppimaan suomen kieltä ja integroitumaan yhteiskuntaan. Toivomme, että lapsiystävällisellä Vantaalla on jatkossakin vireää asukaspuistotoimintaa Korsossa, ja pyydämme, että Korson asukaspuiston henkilökuntamitoitus säilytetään jatkossakin samana kuin vuonna 2022.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lotta Oinonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…