Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta saatava loppumaan Kirkkonummen kouluissa - Taataan oikealla määrällä aikuisia jokaiselle lapselle koulurauha ja turvallinen kiusaamisesta vapaa kouluaika

Koulumaailmassa on ilmennyt huolestuttavan paljon peruskouluissa tapahtuvia lasten ja nuorten väkivalta- ja pahoinpitelytilanteita. Esimerkkeinä tästä lehtien otsikoissa olleet Vantaan Kytöpuiston ja Joensuun Rantakylän normaalikoulun pahoinpitelytapaukset, jotka eivät suinkaan ole ainoat tapaukset. Näiden uutisten herättämänä tein syksyllä 2020 Kirkkonummen paikallisryhmässä kyselyn vastaavista tapahtumista Kirkkonummen alueen kouluissa.

Kyselyn kautta sain valitettavasti tietooni, että pelkästään Kirkkonummen kunnassa on tapahtunut monia vastaavia väkivaltaisia kiusaamistapauksia, jotka eivät ole päätyneet julkisuteen. Näissä kyselyn kautta saaduissa sosiaalisen median kokemuksissa lapset ja nuoret ovat esimerkiksi tehneet toisilleen tappouhkauksia. Joissakin kouluissa on lyöty ja pahoinpidelty uhria päivittäin pitkän aikavälin ajan. Eräässä koulussa välitunnilla on ollut esillä veitsiä. Väkivaltatekoja on myös kuvattu ja videoita kierrätetty somessa. Näihin edellä mainittuihin tilanteisiin ei ole aina pystytty löytämää ratkaisuja koulusta. Eli osa kiusatuista elää edelleen tässä uhkaavassa tilanteessa koulussaan ja hakkaaminen, pahoinpitely ja uhkailu jatkuu. Näiden fyysisten väkivallantekojen lisäksi esiintyy lähes kaikissa Kirkkonummen kouluissa tavallisempaa, mutta ei yhtään hyväksytympää, henkistä väkivaltaa. Haukkumista, syrjimistä ja yksin jättämistä, joka usein on hyvin pitkäkestoista

Opettajat tekevät todella tärkeää työtä kouluissa lapsiamme opettaessa. Opettajat ja koulun henkilökunta ovat kuitenkin valitettavasti monissa kouluissa uupuneita työnhaasteiden edessä. He joutuvat arjessaan kohtaamaan väkivaltaan taipuvaisia erityisen tuen lapsia ja nuoria integroituna tavallisiin luokkiin ilman omaa avustajaa sekä tämän lisäksi runsaasti muuten vain toisia koululaisia ilkeyttään kiusaavia lapsia. Jotkut kiusaajat (erityisesti yläasteikäiset) ovat niin isokokoisia, että opettajatkin pelkäävät. Myös monilla opettajilla ja koulunkäynnin ohjaajilla on omia kokemuksia väkivallasta ja uhkauksista lasten tai nuorten taholta. Ulkona välitunneilla ei kaikissa kouluissa ole aina tarpeeksi valvojia puuttumassa lasten tappeluihin tai kiusaamiseen. Jokaiseen nurkkaan ei nähdä. Resurssit ja opettajien silmät eivät aina riitä, joten virheitä ja pahoinpitelyitä ilmenee.

Tilanne vaihtelee paljon alueittain ja kouluittain.  Kokonaisuuteen vaikuttavat koulu, luokat ja opettajat sekä etenkin kouluissa olevat oppilaat. Joissakin kouluissa kiusaamiseen pystytään puuttumaan hyvinkin. Sitten on niitä kouluja, joissa joidenkin lasten kiusaaminen jatkuu ja jatkuu. Tämä ei ole hyväksyttävää yhdessäkään koulussa tai luokassa. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää asuinpaikasta tai -alueesta riippumatta olla tasavertainen oikeus turvalliseen koulupäivää. Ihan jokaisella koululaisella on oikeus koulupäivään, johon ei kuulu kiusaaminen – ei henkisesti eikä fyysisesti.

Tämän vuoksi me allekirjoittaneet vaadimme tarpeeksi aikuisia Kirkkonummen kouluihin. Vaadimme seuraavia toimenpiteitä

1. Vaadimme tarpeeksi koulunkäynninohjaajia kouluihin opettajien työpareiksi. Vaadimme tarpeeksi aikuisia valvojia pihalle. Jokaisella välitunnilla, jokaisessa koulussa, pitää olla läsnä olevia välittäviä aikuisia joka puolella. Valvojien täytyy olla ulkona ennen lapsia ja poistua vasta lasten mentyä luokkaan. Jos opettajat eivät ehdi, kouluissa tulee olla tarpeeksi koulunkäynnin ohjaajia, jotka ehtivät!

2. Vaadimme, että jokainen lapsi kohdataan ja huomioidaan. On tärkeää, että käytettävissä on tarpeeksi aikuisia myös keskustelemaan pahoinvoivien lasten ja nuorten kanssa. Kouluissa tulee tietää, miten lapset ja nuoret voivat. Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat tässä myös tärkeässä asemassa. Tukipalveluita ja ennaltaehkäisyä tarvitaan.

3. Asioita ei saa hyssytellä. Jokaisessa koulussa kaikista sattuneista kiusaamis- tai väkivaltatapauksista tulee ottaa yhteyttä suoraan kotiin. Vakavissa tapauksissa myös poliisiin ja lastensuojeluun. Väkivalta- ja kiusaamistapauksissa ei saa luovuttaa ennen kuin asia on ratkaistu. Tarvittaessa isomman ammatillisen tiimin voimin.

4. Jokaisessa luokassa, jossa on erityisen tuen tai tehostetun tuen lapsia, tulee olla pysyvä avustaja - kiertävä avustaja ei tällöin esimerkiksi riitä.  Lisäksi jokaiselle väkivaltaisuuteen taipuvaiselle lapselle tai nuorelle (jolla on tästä diagnoosi) pitää saada oma koulunkäynninohjaaja kouluun. Tämän henkilön on huolehdittava lapsesta niin koulunpäivän aikana kuin esimerkiksi tarvittaessa iltapäiväkerhossa, jotta muille lapsille ei aiheutu vaaraa koulupäivän aikana.  Tämä on erityisen tärkeää pienten koululaisten kohdalla, joiden itsesäätelytaidot voivat olla vielä hyvin kehittymättömiä. Tukea siis pitää suunnata juuri ensimmäiselle ja toiselle luokalle ja myös iltapäiväkerhoon.

5. Väkivaltaan taipuvaiset lapset (joilla on lääkärin diagnoosi asiasta) eivät useinkaan kuulu tavalliselle luokalle ollenkaan, vaan omaan tilanteeseen sopivaan pienryhmään tai joskus myös sairaalakouluun, jossa oppilaat saavat myös itselleen parempaa tukea. Pienryhmiä ja erityisopetusta ei pidä ajaa alas. Inkluusiota ei saa käyttää säästötoimenpiteenä. Kirkkonummi ei saa mennä tässä Espoon ja Helsingin tielle. Jokainen sattunut väkivaltateko ja pahoinpitely kouluissa on liikaa. Estetään se sillä, että kouluissa on tarpeeksi läsnä olevia aikuisia näkemään ja tarvittaessa estämään ja puuttumaan heti, kun jotain pahaa uhkaa tapahtua tai tapahtuu. Turvallisuuden ja lastemme onnistuneen koulupäivän kustannuksella ei saa säästää. Allekirjoita tämä ja aja asiaa kanssamme! Ollaan niitä aikuisia, jotka toimivat asian eteen. Jos saamme kokoon vähintään 1000 allekirjoitusta, tämä adressi viedään Kirkkonummen kunnassa päättäville tahoille ja vaaditaan asialle huomiota. On sen aika!

Adressin laatija

Ilona Tiainen 

Lastenhoitaja

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Iltapäiväkerhon vastuuohjaaja

Lasten- ja nuortenteatterin ohjaaja

Kahden koululaisen äiti

Huolestunut kuntalainen         

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ilona Tiainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…