Koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille kelpoisuusehtomääritelmä uuteen perusopetuslakiin

Erityisopetusta perusopetuslaissa ollaan kovaa vauhtia muokkaamassa uuteen uskoon. Hallitus on jo tehnyt eduskunnalle lakimuutosesityksen. Siinä ei ole määritelty koulunkäyntiavustajan ja koulunkäynninohjaajan työtä. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että KKA & KKO ammattikuntana on edelleen vailla kelpoisuuden määrittelyä.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan Tuula Peltonen on tehnyt lakiesitykseen käsittelyn yhteydessä kka/kko kelpoisuutta koskevan välikysymyksen opetusministerille (tuloksetta).

JHL on huolissaan perusopetuslain muutoksessa seuraavista asioista:
1.Koulunkäyntiavustajien asema erityisopetuksen toteutuksessa jää muutosesityksessä hyvin hämäräksi.
2.Koulunkäyntiavustajien asema osana opetus- ja oppilashuollon henkilöstöä on määriteltävä tämän perusopetuslainmuutoksen yhteydessä. Ammatin kelpoisuusehdot on määriteltävä opetushenkilöstön kelpoisuusasetuksessa (986/1998)
3.Kuntien resurssien riittävyys integroida tukea tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita entistä laajemmin yleisopetukseen on kyseenalainen. Mitä enemmän integraatiota tapahtuu, sitä enemmän erityisopetuksen ammattilaisia yleisopetuksen luokkiin tarvitaan. Miten kuntien opetustoimi pystyy vastaamaan tähän haasteeseen?

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

* Koulunkäyntiavustajien ja koulunkäynninohjaaien asema ja kelpoisuus selkiinnytetään osana opetus- ja oppilashuollon henkilöstöä tämän perusopetuslain muutoksen yhteydessä.
* Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua asetusta muutetaan siten, että siihen lisätään koulunkäyntiavustajan / koulunkäynninohjaajan tehtäväaluemääritys ja kelpoisuudet.


KKA:lla ja KKO:lla ei ole kurinpidollisia oikeuksia, vaikka kurinpito on usein välttämätön osa ammattikunnan päivittäistä työtä. Lakimuutos voisi selkeyttää sujuvaa ja turvallista toimintaa akuuteissa häiriö- tai väkivaltatilanteissa.

Pyydämme teitä allekirjoittamaan vaatimuksemme ja viemään viestiä eteenpäin - haastamme "talkoisiin" kaikki tahot, joille lasten koulunkäynnin turvaaminen on tärkeää. Adressi sulkeutuu 18.06.2010, ja toimitamme sen tämän jälkeen opetusministeriöön. Otamme aikalisän heinäkuun loppuun - adressi suljetaan 31.7.2010 ja toimitetaan tämän jälkeen opetusministeriöön.


Erja Valtonen, JHL:n koulunkäyntiavustajien valtakunnallinen ammattialaverkosto    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )