Kempeleen lähikouluperiaate

Me Linnakankaan koulun oppilaiden vanhemmat vaadimme, että lapsemme saavat jatkaa neljännen luokan jälkeen koulunkäyntiä Ylikylän yhtenäiskoulussa lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lapsia ei tule missään vaiheessa sijoittaa Kirkonkylän kouluun.

Vaadimme myös, että Ylikylän koulun laajennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä Linnakankaan nykyinen oppilasmäärä/lapsilukumäärä, että kaavoitukseen pohjautuva kasvuennuste.

Vaadimme, että Kempeleen kunnan oppilaaksiottoalueiden rajat määritellään pysyvästi ja lähikouluperiaatteen mukaan, jolloin kasvavan Linnakankaan oppilasmäärän tilatarpeet tulevat huomioiduksi jo Ylikylän koulun hankesuunnitelmassa.

Vaadimme valtuutettuja tarkastelemaan Koulutilatyöryhmän raportin pohjalta tekemäänsä hätäistä päätöstä kirjelmässämme esilletuomiemme seikkojen, tosiasioiden ja kuntalain pohjalta, sekä tekemään uuden päätöksen hyvässä yhteishengessä lastemme ja Kempeleen kunnan tulevaisuuden parhaaksi.


Päivi Maria Kivelä    Ota yhteyttä adressin tekijään