Koulutuksesta ei leikata - No cuts on education

 

 

 

 

Muistatteko tämän? 

Minns ni detta?

Remember this?

 

 

 

 

 

 

 

Pitäkää sananne: KOULUTUKSESTA EI LEIKATA!

Äkilliset leikkaukset korkeakoulutuksesta ovat saaneet yliopistot irtisanomaan satoja työntekijöitä  

Opetuksen laatu tulee heikkenemään nopeasti    

“Innovaatioloikasta” ja kasvusta tulee mahdotonta  

Älyllinen pääoma virtaa ulkomaille: parhaat tutkijat lähtevät maasta

Kansainvälinen yhteistyö lakkaa ja Suomi jää eristyksiin

 

Suomen paras kansainvälinen kilpailuvaltti on VAHVA KOULUTUSJÄRJESTELMÄ, joka on nyt vaarassa!

Emme voi odottaa kunnes se hajoaa käsiin, nyt on aika toimia!    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Håll ert löfte: INGA NEDSKÄRNINGAR PÅ UTBILDNING!

Drastiska nedskärningar på universitetsnivå leder till att hundratals människor avskedas

Kvalitén på utbildningen kommer snabbt att försämras

Nedskärningar eliminerar minsta chans till ett ”innovationssprång” och framtida tillväxt

Kompetensflykt har redan börjat: Framträdande forskare lämnar Finland

Internationella samarbeten kommer att försvagas och Finland kommer att bli isolerat

 

Finlands största internationella tillgång är ett STARKT UTBILDNINGSSYSTEM, vilket nu är hotat!

Vi kan inte bara vänta och se på: Vi måste agera!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Honour your word: NO CUTS ON EDUCATION!

Drastic cuts on higher education have led to laying off hundreds of people

The quality of education will deteriorate at a fast pace

Cuts take away any chance of “an innovation leap” or future growth

Brain drain has already started: top researchers are leaving

International collaboration will stop and Finland will be isolated

 

The best Finnish international asset is the STRONG EDUCATION SYSTEM, which is now in danger! 

We can´t wait until it falls apart: do something against this!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ALLEKIRJOITA VETOOMUS JA NÄYTÄ TYYTYMÄTTÖMYYTESI!

SKRIV PÅ VÅR PETITION, KOM MED OCH VISA ERT MISSNÖJE!

SIGN THE PETITION, JOIN US AND SHOW YOUR DISSATISFACTION!

 

 Adressi toimitetaan Suomen hallitukselle henkilökohtaisesti kahden - neljän viikon kuluttua.

The petition will be delivered to the Finnish government in person within two to four weeks.

More information on facebook: https://www.facebook.com/groups/469747923213221/

 

Stefan Andersson (PhD student, University of Helsinki), Gabriel Berni (Postdoctoral Researcher, University of Helsinki), Tobias Fusswinkel (Postdoctoral Researcher, University of Helsinki), Henrik Kalliomäki (PhD student, University of Helsinki), Emilia Koivisto (Lecturer, University of Helsinki), Anselm Loges (Postdoctoral Researcher, University of Helsinki), Paula Niinikoski (PhD student, University of Helsinki), Anders Sirén (Lecturer, University of Helsinki), Thomas Wagner (Professor, University of Helsinki)


Tobias Fusswinkel    Ota yhteyttä adressin tekijään