Kouluvalmentajien työn jatkon puolesta!

Me allekirjoittaneet, oppilashuollon jäsenet, oppilaat ja muut kouluyhteisön jäsenet, lähdemme jakamaan tätä adressia kouluvalmentajien arvokkaan työn tukemiseksi ja jatkamiseksi. Kouluvalmentajat ovat olleet korvaamattomia kouluyhteisöissämme ja tuoneet monia etuja oppilaillemme.  

Kouluvalmentaja on opetukseen sitomaton koulun työntekijä, joka toimii yhteistyössä koulun henkilöstön, opiskeluhuollon, kodin ja muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Kouluvalmentajan tehtävä on kohdata ja tukea oppilaita joustavasti kouluarjessa ilman ajanvarausta.  

Perusopetuksen lakimuutoksen (26 §) mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja (Perusopetuslaki 2023/947). Kouluvalmentajatyöllä pystytään osaltaan vastaamaan lain tuomaan velvoitteeseen, sillä kouluvalmentajat tekevät ennaltaehkäisevää työtä tukien oppilaiden sitoutumista koulunkäyntiin. Ilman kouluvalmentajien tukea moni erilaisten haasteiden kanssa kamppaileva oppilas olisi jäänyt kokonaan kotiin. Poissaoloja ehkäisemällä ehkäisemme myös nuorten syrjäytymistä.

Kouluvalmentajien työn myönteisiä vaikutuksia:  

1. Oppilaiden hyvinvointi: Kouluvalmentajat ovat tarjonneet arvokasta tukea oppilaiden hyvinvointiin. He ovat auttaneet oppilaita käsittelemään stressiä ja ahdistusta sekä edistäneet positiivista itsetuntoa, sosiaalista vuorovaikutusta ja kouluun kiinnittymistä.    

2. Koulun ilmapiiri: Kouluvalmentajat ovat vahvistaneet myönteistä ja turvallista ilmapiiriä kouluissa. He ovat toimineet esimerkiksi opettajien tukena luokkien ryhmäyttämisessä. Tämä on auttanut ehkäisemään kiusaamista, lisännyt oppilaiden osallisuutta sekä viihtyvyyttä ja parantanut koko koulun yhteisöllisyyttä.    

3. Oppilaiden tukeminen: Kouluvalmentajat ovat tarjonneet oppilaille työkaluja itseluottamuksen ja motivaation vahvistamiseksi. Kouluvalmentajien pitkäjänteinen ja sitoutunut työ on auttanut oppilaita menestymään kouluarjessa. He ovat tukeneet oppilaita muun muassa tarjoamalla hiljaista tilaa, kannustusta työskentelyyn ja auttaneet heitä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Kouluvalmentajatyön vaikuttavuus on ollut niin merkittävää, että työnkuva on jo vakinaistettu esimerkiksi Helsingissä ja Hyvinkäällä. Määräaikaista rahoitusta on järjestetty hankkeen päättymisen jälkeen muun muassa Vantaalla ja Tampereella. Turun seudulla on tehty pitkäjänteistä kouluvalmentajatyötä viimeisten lukuvuosien aikana ja haluamme sen jatkuvan myös tulevaisuudessa.   

Allekirjoittamalla tämän adressin tuet kouluvalmentajatyön jatkumista ja sitä kautta nuorten hyvinvointia Turussa.  

 

Perusopetuslaki 2023/947 Annettu Helsingissä 25.11.2022. Saatavilla Laki perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta 947/2022 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämishanke 2023, Kouluvalmentajatyön käsikirja. Saatavilla Kouluvalmentajatyön käsikirja | PDF to Flipbook (heyzine.com)


Terhi Ylirisku, Elina Rinne, Marja Ahola-Tuomi ja Mirjami Leppänen / Rieskalähteen koulu, Turku    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Terhi Ylirisku, Elina Rinne, Marja Ahola-Tuomi ja Mirjami Leppänen / Rieskalähteen koulu, Turku voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…