Koveron koulu säilytettävä!

 

 

Koveron koulu säilytettävä!

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 26.11. aiheenaan mm. Koveron kyläkoulun lakkauttaminen. Perusteena kerrotaan olevan milloin säästötavoitteet, milloin kiinteistön huono kunto ja milloin uusi opetussuunnitelma. Väitteet ovat ontuvia eivätkä kestä tarkempaa tarkastelua. Tiedotustilaisuudessa 23.10 oppilaiden vanhemmat antoivat kiitosta nimenomaan koulun laadulle ja lapsiystävällisyydelle.


Koveron koulun opettajat ovat ammattilaisia. He osaavat kannustaa ja innostaa oppilaita. Huomaavat jokaisen oppilaan yksilönä, ja se on enemmän kuin rikkaus! Koveron koulun lakkauttamisen laskettiin neljä vuotta sitten tuovan 70 000 euron vuosisäästöt, ja nyt summa on noussut 150 000:een, vaikka oppilaita on vähemmän. Koulun mahdollinen sulkeminen tuntuukin olevan enemmän arvo- kuin säästökysymys. Ei haluta nähdä maalaiskylien mahdollisuuksia.


Koveron koulun lakkauttaminen aiheuttaisi kohtuuttomat matkat ja koulupäivien pituudet niin pienille kuin isoillekin oppilaille. Koulupäivä alkaa kauimpana asuvilla oppilailla jo kello seitsemän. Tuskinpa toistakymmentä kilometriä lisämatkaa bussissa/taksissa on kenellekään eduksi.

Puhumattakaan ystävyydestä. Voiko kukaan kirkkain silmin väittää, että lapset tottuvat helposti uusiin tilanteisiin? Jos paras ystävä siirtyy toiseen kouluun, niin se voi olla tiukka paikka herkässä iässä olevalle lapselle. Ei se meiltä aikuisiltakaan aina niin helposti suju.


Koveron koulun lakkautuspuheiden yhteydessä kukaan ei ole muistanut sitä tärkeinä kysymystä: miten lapset? Selvityksissä Koveron lapset on täysin unohdettu. Mutta niin se taitaa vain olla, että lapsilta ei tarvitse kysyä heitä koskevissa asioissa, vaikka tähän velvoittaa sekä Suomen perustuslaki että YK:n lasten oikeuksien sopimus.


Mm. Blatchfordin, Peltosen ja Korpisen tutkimuksissa on päädytty siihen, että oppilaat hyötyvät pienestä luokkakoosta ja yhdysluokkaopetuksesta. Pohjois-Amerikassa on suurissakin kouluissa otettu käyttöön yhdysluokkaopetus nimenomaan sen tarjoamien sosiaalisen kasvun hyötyjen takia. Suomessa yhdysluokkaopetusta on toteutettu pitkälti olosuhteiden pakosta, eikä ole oltu halukkaita näkemään sen lukuisia hyötyjä oppimisen kannalta.


Koulun lopettamisella on taloudellisten vaikutusten lisäksi suuria sosiaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia. Kyläyhteisön elinvoimaisuudelle ja säilymiselle kyläkoulu on erittäin tärkeä asia. Se on kyläyhteisön sydän ja sen lakkauttaminen saa pahaa aikaan. Koulun katoaminen maaseutukylistä on kuin stop-merkki, joka estää uusien asukkaiden muuton kylään. ”Kylmilleen jätetty koulu viestii lapsiperheille: älkää tulko tänne.”(TS 8.1.2006)


Koveron koulu tulee säilyttää, sillä Koveron koulu on pienen ja vireän kyläyhteisömme sydän. Jos se sydän pysäytetään tai "saneerataan pois", niin tulevaisuus on hyvin synkkä.


Kaikista näistä syistä johtuen vaadin Koveron koulun toiminnan jatkumista ja toivon sinunkin liittyvän vetoomukseemme!

 Koveron koulun oppilaiden puolesta.


Koveron koulun Vanhempainyhdistyksen puolesta/ Riikka Sarajuuri    Ota yhteyttä adressin tekijään