Kuivannon koulu ja päiväkoti säilytettävä

Kuivannon kyläläiset ovat yksimielisiä siitä, että Kuivannon koulu tulisi säilyttää. Koulu tulisi olemaan tulevaisuudessakin varmasti ahkerassa käytössä ja oppilasmäärät ovat olleet vuodesta toiseen positiivisia. Päiväkotikin on jatkuvasti ylipaikoilla ja pieniä tulijoita on tälläkin hetkellä jonoksi asti. Tällä hetkellä lopettamista puoltavat mielipiteet on perusteltu väestörekisterikeskuksen syntyvyystilastoilla, jotka eivät huomioi esimerkiksi muuttoliikettä millään lailla. Kuivanto on houkutellut kuluneina vuosina lapsiperheitä nimenomaan omalla toimivalla kyläkoululla ja päivähoidolla. Lapsille ja nuorille kyläkoulu, jossa oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa luovat omaa luokkaansa olevan opetusympäristön. Lisänä on mm. hyvät kulkuyhteydet eritoten Lahteen ja Nastolaan, joka on pääasiallinen työhön kulkusuunta. Koulun ja päivähoidon sijainti tukee tätä.

Mikäli koulu lakkautettaisiin, tulisi joidenkin lasten koulumatka kohtuuttoman pitkäksi. Esimerkiksi artjärvelle 20km tai Orimattilaan jopa 30km. Pitkä koulumatka pidentää lapsen koulupäivää entisestään. Lisäksi lasten kuljettaminenkin maksaa vuositasolla jonkin verran.  Mahdollisuus oppilaiden tuontiin Heinämaalta ja Niinikoskelta pitäisi myös tutkia.

Orimattilassa on tälläkin hetkellä puute kunnollisista koulutiloista ja koulutoimintaa joudutaan nytkin siirtämään parakkeihin mm. sisäilmaongelmien vuoksi. Näitä ongelmiahan ei Kuivannon kyläkoulussa ole. Tilat ovat suuret, hyväkuntoiset ja toimivat. Tiloja on takavuosina kattavasti remontoitu ja kaupunki on tähänkin käyttänyt suuren summan rahaa. Jos toiminta lakkautetaan, on sekin raha käytännössä hukkaan heitetty. Lisäksi tyhjänä seisova rakennus on jatkuva menoerä huonosta myyntihinnasta puhumattakaan. Koulurakennukset harvemmin soveltuvat ilman suuria muutoksia muuhun käyttöön. Tämän vuoksi tilojen käyttöastetta tulisikin pyrkiä nostamaan ja palveluita kehittämään entisestään. 

Näin poikkeuksellisina aikoina on ns. maallemuutto nostanut päätään. Muuttunut maailmantilanne on kääntänyt ihmisten ajatusmaailmaa mm. kaupungistumisen suhteen. Halutaan ympärille tilaa ja rauhallisuutta. Etätyömahdollisuudet on tuotu paremmin esille ja joillakin työpaikoilla siitä on tehty pysyvä ratkaisu. Kunnollinen kyläkoulu hyvällä etäisyydellä tukee tällaista työmuotoa  loistavasti. Vanhemmat haluavat lapsilleen yksilöllistä opetusta, jota satojen, jopa tuhansien oppilaiden suuryksikkö ei pysty tarjoamaan.

Jos Orimattilan kaupunki ja sen hallitus haluaa, että sivukylät pysyvät virkeinä ja asuttuina, täytyisi tätä asiaa miettiä paljon syvällisemmin. Kyläkoulun lakkauttaminen on tähänkin mennessä ollut monella paikkakunnalla se viimeinen kuolinisku alueen kehittymiselle ja vireydelle. Orimattila on mainostanut itseään "kannattavana siirtona". Onko Orimattilaan muuttaminen enää kannattava siirto kun esimerkiksi palveluiden osalta ainoa järkevä syy muuttaa on keskusta-alueen palvelut. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Juho Kananen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…