Kunnaksen koulu säilytettävä

Keväällä Lahden kaupunki alkoi tekemään palveluverkkoselvitystä koulujen tilanteesta. Tässä yhteydessä tuli alustavasti esitys, että Ahtialan alueella karsitaan koulu- ja päiväkotiverkkoa. Kunnaksen koulun osalta tämä tarkoittaa sitä, että väistötiloissa opiskellaan aina vuoteen 2023-2024 asti, mahdollisesti pidempään, ja sen jälkeen opetus siirtyy Ahtialan kouluun ja uudistettuun Myllypohjan kouluun.

Emme pidä suunnitelmaa hyvänä.

1)      Korjatuista ja laajennetuista kouluista ei saada pysyvää ja tervettä ratkaisua, sehän Kunnaksessa on nyt lähtötila. Laajennuksen tekeminen sairastutti koulun. Myös Myllypohja on kertaalleen laajennettu epäonnistuneesti, nyt tuo laajennusosa halutaan purkaa, ja rakentaa uusi vanhan päärakennuksen yhteyteen. Mistä kaupungilla löytyy rahat investoida kahteen rakennukseen, Ahtialan laajennukseen ja Myllypohjan uudistamiseen?

2)      Kun kouluja laajennetaan, suurten yksiköiden tuomat taloudelliset edut kasvavat, mutta niin kasvavat myös haitatkin. Luokkakoot kasvavat, rauhattomuus ja etenkin pienten oppilaiden kohdalla turvattomuuden tunne lisääntyy, yhteisiin tiloihin (liikuntasali, ruokala…) pääsy ruuhkautuu. Yhteisöllisyys kärsii.

3)      Koulujen oppilaaksiottoalueen rajat muuttuvat rajusti, vaikutus ei kohdistu siis pelkästään Kunnaksen alueelle, vaan myös Ahtialan alueella olevat joutuvat Myllypohjaan, vaikka Ahtiala olisi sijainniltaan lähin koulu.

4)      Kunnaksen alue lakkaa houkuttelemasta lapsiperheitä, jos alueelta poistuu lähikoulu. Tämä johtaa väistämättä asuntojen arvon alenemiseen, ja alueen alasajoon, kun lapsiperheet eivät muuta alueelle, päinvastoin muuttavat poispäin. Oppilaspohja tulee vähenemään sitä kautta, lasten iltapäiväkerhot loppuvat ja sitä kautta seurakuntakeskus tuskin jatkaa toimintaansa. Kaiken ei tarvitse sijaita keskustassa, ei saa unohtaa ja autioittaa syrjäseutuja!

5) Palveluverkkosuunnitelma painottaa koulumatkojen pituudessa sitä, että vanhempien on pystyttävä luottamaan koulumatkan turvallisuuteen. Näillä suunnitelmilla se ei toteudu.  

 

Ennusteiden mukaan Kunnaksen oppilasmäärä ei ole vähenemässä. Kaupunki itsekin huomioi ”Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma 2018” -raportissaan toivomamme moduulikoulun joustavuuden. Raportissa pienet lähipalveluyksiköt olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä joustavammin moduuliperiaatteella niin, että alueen elinkaaren mukana muuttuvaan palvelukysyntään olisi helpompi vastata. Toivomme, että yllä mainittuja huoliamme kuullaan aidosti, eikä Kunnaksen koulua lopeteta.


Kunnaksen koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Kunnaksen koulun vanhempaintoimikunta välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko lakko-oikeutta rajoittaa?