Kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen kohtuullistamiseksi

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy on nostanut sähkön hintoja vuoden aikana jo kolme kertaa. Viimeksi Helen nosti perussähkön hintaa lokakuun alussa peräti 58 %. Se on korottanut myös kaukolämmön energiamaksua 30 %.  

Energian hintojen nousuun on monia syitä, joista dramaattisin on Ukrainan sota. Kyse on energiajärjestelmän kriisistä, joka näkyy erityisesti sähköpörssin hintojen voimakkaana nousuna.  

Yksittäisen kuluttajan kannalta energian hintojen korottaminen kerralla useilla kymmenillä prosenteilla on kohtuutonta. Se nostaa myös asumisen, elintarvikkeiden ja monia muita hintoja.   

Helsingin kaupunki voi vaikuttaa omistamansa energiayhtiön toimintaan. Kaupunki voi hillitä hintojen nousua alentamalla yhtiölle asettamiaan tuottotavoitteita. Toinen, vielä merkittävämmin hintoihin vaikuttava muutos olisi eriyttää Helen Oy:n sähkön myynti helsinkiläisille siitä myynnistä, jolla Helen kilpailee markkinoilla.  

Nykyisin Helenin kuluttajille myymän sähkön hinta määritellään pohjoismaisen sähköpörssin hintojen mukaan. Sähköpörssissä hinta määräytyy kulloinkin kalleimman tuotantomuodon markkinahinnan mukaan ja siihen vaikuttavat myös Keski-Euroopan hinnat. Pörssihinta on paljon korkeampi kuin Helenin tuotantokustannukset. Myös samaan konserniin kuuluva Helen Sähköverkko Oy perii sähkön siirrosta markkinahintoja, vaikka siirtoverkko on rakennettu kaupunkilaisten varoilla.  

Eriyttämällä sähkön tuotannon ja myynnin helsinkiläisille muusta toiminnasta Helen voi irrottaa kaupungin asukkailta perittävien hintojen määräytymisen sähköpörssistä ja alentaa kohtuuttoman korkeita hintoja. Suomen ja EU:n lainsäädäntö ei aseta estettä eriyttämiselle. Se vähentäisi Helenin voittoja, mutta toiminta olisi edelleen kannattavaa. Se ei vaarantaisi myöskään Helsingin kaupungin muuta toimintaa, tekeehän kaupunki omallakin toiminnallaan jatkuvasti satoja miljoona ylijäämää.  

Me allekirjoittaneet Helsingin kaupungin asukkaat esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Helen Oy:n helsinkiläisiltä perimien sähkön sekä kaukolämmön ja jäähdytyksen kuluttajahintojen alentamiseksi. Tämä vastaa myös kaupungin energiayhtiön perustarkoitusta huolehtia sähkön ja lämmön tuottamisesta helsinkiläisille edullisesti ja turvallisesti


Asukkaiden Helsinki -verkosto, Yrjö Hakanen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Asukkaiden Helsinki -verkosto, Yrjö Hakanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…