Kuopio takaisin Ylen sääkartoille

Me allekirjoittaneet vaadimme Kuopiota takaisin Ylen sääkartalle valtakunnallisiin säälähetyksiin. Samalla vaadimme, ettei sääkartalta putoa pois mikään itäsuomalainen kaupunki.  

Kuopion puuttuminen sääkartalta ei ole yhdentekevää. Kuopio on Itä-Suomen suurin kaupunki, ja sen keskeinen sijainti tekee siitä alueellisen keskuksen. Tästä johtuen Kuopiolla on laaja vaikutusalue, joiden tarpeita tulisi palvella myös valtakunnallisten sääennusteiden osalta. 

Kuopio on tunnettu yliopistokaupunki, joka houkuttelee opiskelijoita ja tutkijoita ympäri Suomen ja maailman. Kaupungin taloudellinen ja akateeminen merkitys tekee siitä olennaisen osan maanlaajuista tiedotusta, mukaan lukien sääennusteet, jotka ovat tärkeitä niin opiskelijoille kuin kaupungissa asuville asukkaille ja yrityksille. 

Ylen tehtävänä on tarjota monipuolista ja kattavaa tietoa kaikille Suomen asukkaille. Kuopion sisällyttäminen valtakunnallisiin lähetyksiin edistäisi alueellista tasapuolisuutta. 

Itäsuomalaisilla kaupungeilla on vahva kulttuurinen ja taloudellinen identiteetti. Ylen sääkartan tulisi heijastaa maan monimuotoisuutta ja varmistaa, että kaikki alueet ovat asianmukaisesti edustettuina. 

Itäsuomalaisten tarpeet sääennusteiden suhteen ovat yhtä tärkeitä kuin muiden alueiden asukkaiden. Alueen vaihtelevat sääolosuhteet ja luonnonolosuhteet korostavat tarvetta tarkalle ja ajantasaiselle sääennustetiedolle, jota Ylen valtakunnalliset lähetykset voivat tarjota. 

Kaupungit kuten Kuopio ovat keskeisiä keskuksia alueen yrityksille, teollisuudelle ja maataloudelle. Näiden toimialojen toiminta ja suunnitelmat ovat usein riippuvaisia paikallisista sääolosuhteista, joten tarkat ja luotettavat sääennusteet ovat elintärkeitä alueen elinkeinoelämälle. 


Anssi Saarelainen, päätoimittaja, Savon Aallot    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anssi Saarelainen, päätoimittaja, Savon Aallot voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…