Kylmäojan puron länsihaaran ruoppaus haitallisen anaerobisen lietteen poistamiseksi.

Me allekirjoittaneet tuemme Kylmäoja-Ilola asukasyhdistyksen esitystä, että Kylmäojan puron länsihaarassa tehdään imuruoppaus haitallisen anaerobisen lietteen poistamiseksi, joka estää kalojen elämisen länsihaarassa.

Hyvä Ilolan asukas,

Finavia Oyj on lähettänyt kutsun asukastilaisuuteen 29.4.19 Ilmailumuseoon, jossa Finavia esittelee teettämänsä Kylmäojan länsihaaran kalataloudellisen kunnostus suunnitelmansa.

Kutsusta saattaa saada käsityksen, että Finavia on omasta halustaan parantamassa Kylmäojan kalataloudellista kuntoa. Asia ei kuitenkaan ole sitä, miltä sen on haluttu näyttävän.

Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys ja yksityiset henkilöt ovat 70-luvulta lähtien yrittäneet saada Helsinki-Vantaan lentoasemasta vastaavaa tahoa kunnostamaan Kylmäojan, jonka pilaaminen on jatkunut Helsinki-Vantaan (Seutulan) kentän perustamisesta lähtien.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lentoasemalle uuden ympäristöluvan 4.8.2011. Lupaan liittyen on aluehallintovirasto edellyttänyt Finaviaa laatiman selvityksen Kylmäojan länsihaaran uoman kunnostustarpeesta 31.12.2014 mennessä.

Selvitykseen on sisällytettävä suunnitelma kunnostustoimista ja toteuttamisaikataulusta.

Vaasan Hallinto-oikeus 5.9.2013 antamassaan päätöksessä vielä tarkentanut vaadittuja toimenpiteitä.

Lupapäätöstä on myöhemmin vielä tarkennettu 7.6.2016 ja siinä vaaditaan, että Finavia Oyj:n on kunnostettava Kylmäojan länsihaaran uomaa ja sen on 30.12.2016 mennessä toimitettava yksityiskohtainen toteutussuunnitelma Kylmäojan länsihaaran uomassa kustannuksellaan tehtävistä kalataloudellisista kunnostustoimenpiteistä.

Ilman viranomaisten vaatimia selvityksiä ja toimenpiteitä Finavia tuskin olisi ruvennut Kylmäojan kunnostustarvetta selvittämään ja kunnostusta rahoittamaan.

Mikään Finavian kanssa käydyistä keskusteluista ei siihen viittaa.

On hyvin erikoista, että valtion 100%:sti omistama yhtiö, jonka vuosittainen liiketoiminnan tulos on n. 40 M€, pitää viranomaisten toimesta pakottaa toimenpiteeseen.

Finavia on ehdottanut käyttävänsä 46 000 € 2,9 kilometrin matkalla, mikä on aivan liian vähän Kylmäojan länsihaaran kunnostamiseksi. Siis vain 0,1% vuotuisesta liiketoiminnan tuloksesta.

Sen sijaan Finavia on käyttänyt konsulttiselvityksiin, joilla perustellaan vähäisiä kunnostustarpeita, varmasti selvästi suuremman summan kuin em. 46 000 €.

Me Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistyksen johtokunnan jäsenet toivomme, että allekirjoitat adressin, jossa Finavia Oyj:ltä edellytetään Kylmäojan länsihaaran lietteen imuruoppausta ja haitallisen lietteen poistamista.

Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys

 

 

 

 

 


Kylmäoja-Ilolan asukasyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Kylmäoja-Ilolan asukasyhdistys välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen erota EU:sta?