Kymsoten työntekijöiden työaikaliukumat otettava takaisin käyttöön

Me allekirjoittaneet haluamme, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja tuleva Kymenlaakson hyvinvointialue ottaa työntekijöiden työaikaliukumat takaisin käyttöön.

Työterveyslaitoksen mukaan työssä jaksamista ylläpidetään ja tuetaan toimivilla sekä terveyttä tukevilla työajoilla. Eri elämänvaiheissa olevat ihmiset tarvitsevat joustavia malleja työhön osallistumiseen työn ja muun elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi.

“Hyvinvointia ja tuottavuutta tukevaan työaikakulttuuriin liittyy molemminpuolinen jousto. Yhdessä sovitut työaikaratkaisut ja -joustot hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää.

Hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin parantavat elämänhallintaa, lisäävät henkilöstön sitoutumista organisaatioon ja halukkuutta vastavuoroiseen joustamiseen. Työntekijän hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin ennustavat vähäisempiä sairauspoissaoloja ja jatkamista työelämässä alemman eläkeiän jälkeen.”

Sote-ammattilaisten saatavuus on Kymenlaaksossa merkittävä huolenaihe. Liukumien poistaminen vaikeuttaa tilannetta entisestään. Ennen kaikkea kyse on nykyisten työntekijöiden hyvinvoinnista, jota on pyrittävä tukemaan kaikin mahdollisin keinoin.

Adressi toimitetaan valtuustoaloitteen yhteydessä Kymenlaakson hyvinvointialueen päättäjille aluevaltuuston kokouksessa 8.3.2022 sekä Kymsoten kuntayhtymän hallintoon.

Linkki lähteeseen: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130787/Ty%C3%B6hyvinvointi%20paremmaksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 


Kymenlaakson aluevaltuutetut Jenni Aikio ja Verna Sydänmaanlakka    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kymenlaakson aluevaltuutetut Jenni Aikio ja Verna Sydänmaanlakka voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…