Laajakallion koulu säilytettävä!

Me allekirjoittaneet vaadimme Laajakallion koulun säilyttämistä ja vaihtoehtoisen toimintasuunnitelman laatimista, jotta Laajakallio säilyy lapsiperheille soveliaana asuinalueena ja koulumatkat pysyvät turvallisina ja kohtuullisen pituisina.

Kirkkonummen kunta on toteuttanut palveluverkkoselvityksen (julkistettu 14.9.2023), jonka perusteella se vaikuttaa haluavan toteuttaa Laajakallion koulun lakkauttamisen ja opetuksen siirtämisen Heikkilän kouluun ja/tai Jokirinteen oppimiskeskukseen. Koulun tilat on tarkoitus muuttaa 11-ryhmäiseksi päiväkodiksi. Asian valmistelu on järkyttänyt Laajakallion koulun vanhempainyhdistystä ja oppilaiden perheitä, eikä sitä pidetä järkevänä pitkän tähtäimen ratkaisuna asukkaiden, saati kunnan vetovoiman kannalta.

Laajakallion koulu on toimiva pieni 1.–6. luokkien koulu, joka on toiminut Laajakallion sydämessä Tolsan vieressä 20 vuotta. Lähialueella, tosin Vanhan Rantatien toisella puolella, toimii toinen pieni Heikkilän alakoulu, joka kuitenkin kaipaa jo kipeästi peruskorjausta. Laajakallion koulu puolestaan on terve, hyväkuntoinen koulu, jonka ympärille muodostuva kylämäinen yhteisö houkuttelee perheitä alueelle.

Laajakalliossa toimii jo kaksi päiväkotia, kunnallinen Laajakallion päiväkoti sekä yksityinen Touhulan päiväkoti. Näihin tuodaan lapsia kauempaakin, koska lähialueilla toimivat ainoastaan pieni yksityinen Murut Solstugan Heikkilässä ja ruotsinkielinen päiväkoti Jorvaksessa. Monella lapsiperheellä on pitkät matkat Laajakallion päiväkoteihin – uusia päiväkotipaikkoja kaivattaisiin pikemminkin muualle kuin Laajakallioon.

Pienen alakoulun edut ovat kiistattomat: pienillä koululaisilla on kohtuulliset ja turvalliset koulumatkat, kouluympäristö on pieni ja tiivis, ja luokka-asteet tekevät paljon yhteistyötä. Koulun takana sijaitseva arboretum, puulajipuisto, joka toimii sekä virkistysalueena että oppimisympäristönä, on sekin luonnon monimuotoisuuden ja viihtyisyyden kannalta arvokas. Arboretumia ylläpitää Laajakallion koulun vanhempainyhdistys, joten koulun lakkauttaminen vaikuttaisi myös arboretumin tulevaisuuteen.

Laajakallion ja Tolsan ympäristöön on kaavoitettu paljon pien-, erillis- ja kerrostaloja muun muassa Tolsanjärven, Tolsanmäen, Jorvaksenkolmion ja Kvisin alueille. Alueelle tavoitellaan paljon uusia asukkaita, myös paljon lapsiperheitä. Alueen päiväkodit pystyvät nämä lapset kyllä hoitamaan, mutta alueella on oltava myös alakoulu. Heikkilä ei tätä kapasiteettia täytä, eikä sen kunto ole Laajakallion veroinen. Päiväkoteja tarvittaisiin nimenomaan muiden alueiden lapsia varten, jotta heitä ei tarvitsisi perheiden kuljettaa Laajakallioon.

Laajakallion alueen suurin vetovoimatekijä on tiivis yhteisö, jonka sydän on Laajakallion koulu. Koulun lakkauttaminen vähentää alueen vetovoimaa ja ajaa lapsiperheet muualle. Koulun lakkauttaminen ja etenkin toimenpiteiden edistäminen näin nopealla aikataululla, täysin vailla julkista keskustelua on lyhytnäköistä ja kuntademokratian periaatteiden vastaista. Kirkkonummi on ylpeä lapsiystävällisyydestään, mutta tämä päätös on kaukana lapsiperheiden huomioimisesta. 

 

Laajakallion koulun vanhempainyhdistys20230918_071908.jpg


Laajakallion koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Laajakallion koulun vanhempainyhdistys voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…