Lähikouluryhmän kannanotto Mäntynummen alueen monimuotoisten koulujen puolesta

LÄHIKOULURYHMÄN KANNANOTTO MÄNTYNUMMEN ALUEEN MONIMUOTOISTEN KOULUJEN PUOLESTA

Lohjan kaupunki on nostanut päätöksentekoon Valtaväylien aluetoimikunnan alueeseen kuuluvan Mäntynummen kouluverkon. Kaupunki suunnittelee Asemanpellon ja Lehmijärven koulujen lakkauttamista tai vaihtoehtoisesti Lehmijärven koulun lakkauttamista sekä Perttilän, Muijalan ja Asemanpellon koulujen typistämistä 1.-4.-luokkaisiksi.

Kaupungin asukkaina ja veronmaksajina haluamme säilyttää Mäntynummen alueen nykytilan kokonaisine kouluineen. Vaadimme, että Mäntynummen koulu korjataan ja rakennetaan entiselleen ja kaikki alueen lähikoulut Pulli mukaan lukien säilyvät ennallaan sisältäen luokka-asteet 1-6 kussakin lähikoulussa.

Huomautamme, että lapsivaikutusten arviointia ja asukkaiden kuulemista ei ole tehty ennen päätöksentekoa missään toimielimessä. Vaadimme lapsivaikutusten arviointia sekä asukkaiden ja huoltajien kuulemista ennen päätöksentekoa.

Mäntynummen kouluverkkoalue kattaa useita nauhamaisesti sijoittuvia elinvoimaisia kyliä, joissa koulu on alueen sydän. Lisäksi se tarjoaa eri-ikäisille paikan kokoontua ja harrastaa. Koulun poistuminen tai typistyminen vaurioittaa yhteisöllisyyttä ja vähentää alueen houkuttelevuutta. Lähikoulu on perheille yksi tärkeimmistä kriteereistä asuinpaikkaa valitessa. Koulun luokka-asteiden kattavuus on olennaista – kokonainen alakoulu vakauttaa perheiden elämää vuosiksi.

Valtaväylät on vetovoimaista aluetta, jota Lohjan kannattaa vaalia ja pitää valttikorttinaan. Alueelle suunnitellaan tunnin junaa, joka muuttaa Lempolan alueen väestöpohjaa merkittävästi, sekä uusia asuinalueita. Korona vakiinnutti uusia asumisen ja työnteon malleja, jotka vahvistavat Lohjan kilpailukykyä asuinpaikkana. Korona-aikaan väljä kouluverkko osoitti vahvuutensa: tiiviisti järjestetyt palvelut ovat kriisitilanteessa riski. Terveyttä ja hyvinvointia edistää lähi- ja kyläkouluihin pyöräily ja kävely. Koulut tarjoavat luonnonläheisen oppimisympäristön, joka soveltuu erinomaisesti ilmiöpohjaiseen oppimiseen.

Miten Lohja Unicefin Lapsiystävällisenä kuntana ajaa päätöstä toimielimissä ilman lapsivaikutusten arviointia? Lapsiystävällisyyttä ei ole koulumatkojen ja -päivien piteneminen. Koulukyytien lisääminen ei ole Kohti hiilineutraalia kuntaa -tavoitteiden mukaista. Lähikoulu ja pienemmät luokkakoot sen sijaan ovat perusopetuksen laadun ja tasa-arvon takeita.

Kaupungin ehdotus typistää alueen alakouluja 1.-4. luokkien kouluksi tekee kouluista haavoittuvia ja mitätöi henkilöstön ja alueen asukkaiden vuosien aikana tehdyn työn. Se  katkaisee lapsuuden juuri parhaaseen ja huolettomimpaan aikaan.

Toivomme, että kaupungin päätösehdotukset Mäntynummen kouluverkosta eivät heijasta uutta strategiaa eikä uuden kaupunginjohtajan linjaa lasten ja perheiden asioiden hoidosta.

Vaadimme käsittelyn keskeyttämistä, vaikutusten arviointia ja asukkaiden kuulemista.

Valtaväylien aluetoimikunta, Asemanpellon koulun vanhempainyhdistys Koti ja Koulu ry:n hallitus, Lehmijärven koulun vanhempainyhdistyksen hallitus, Muijalan mutterikoulun vanhempainyhdistys ry:n johtokunta, Pullin koulun vanhempainyhdistyksen hallitus, Perttilän vanhempainyhdistyksen hallitus, Mäntynummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n hallitus 


Mäntynummen alueen koulujen vanhempainyhdistykset ja Valtaväylien aluetoimikunta, psta Ulpu Tiittanen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mäntynummen alueen koulujen vanhempainyhdistykset ja Valtaväylien aluetoimikunta, psta Ulpu Tiittanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…