Ei suurkouluja Ouluun - lähikoulut säilytettävä

Hyvä koulu -toimintaryhmä ja tämän adressin allekirjoittaneet eivät hyväksy suunnitelmia Oulun kaupungin kouluverkon harventamiseksi ja ovat pettyneet kouluverkkoselvityksen puutteelliseen sisältöön. Koulujen lakkauttamisiin ja hallinnollisiin yhdistämisiin tulee ottaa aikalisä.

Professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan opetusryhmien koot korreloivat suoraan erityisopetuksen määrään. Jos Oulun kaupungin opetustoimi haluaa vähentää erityisopetuksen kuluja, tulee ryhmäkokoja pienentää. Prosessori Eira Korpisen mukaan suuria kouluyksiköitä ei voi puolustaa edes kustannustehokkuuden nimissä. On näyttöä siitä, että pienissä kouluissa, ei ainoastaan pienissä luokissa, saavutetaan parempia tuloksia. Pienten koulujen ilmapiiri on parempi. Oppilaiden asenteet kouluun ovat paremmat pienessä koulussa ja oppilailla ilmenee vähemmän negatiivista käyttäytymistä kuin suurissa kouluissa. Pienissä kouluissa syntyy yhteenkuuluvuuden tunne, kehittyy vastuuntunto sekä parempi itsetunto ja itseluottamus kuin suurissa kouluissa. Pieni koulu on parempi ympäristö myös ihmissuhteiden kehittymiselle. Pienissä kouluissa opettaja-oppilassuhteille on luonteenomaista välittäminen ja toisten huomioon ottaminen. Opettajien asenteet työhön sekä johtajuus on parempaa pienissä kuin suurissa kouluyksiköissä. Myös vanhemmat osallistuvat enemmän koulun toimintaan pienissä kouluyksiköissä.

Koulutuksen vaikutukset ulottuvat kauas ja laajalle. Mielestämme lasten ja nuorten opetuksen laatuun sijoittaminen on tuottava investointi. Sen sijaan saneeraaminen, elinkelpoisten koulujen lopettaminen, opettajanvirkojen vähentäminen ja turvallisten kouluyhteisöjen hajottaminen nostavat oppilashuollon, lastensuojelun ja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia.
Myös kestävän kehityksen ja lasten terveyden edistämisen näkökulmasta on tärkeää, että lapsi voi kulkea kolumatkat kävellen tai pyöräillen.

Adressi luovutetaan Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Riikka Moilaselle ennen valtuuston kokousta 15.3.201.

Oulussa 2.3.2010

Hyvä koulu -toimintaryhmä
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )