Lahnuksen koulua ei saa lakkauttaa!

Lahnuksen koulua ei saa lakkauttaa!

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen johtajalta Juha Nurmelta saamamme (14.12.2023) tiedon mukaan Lahnuksen koululla on kaksi vaihtoehtoa: 1) koulu lakkautetaan 31.7.2024 mennessä tai 2) koulun toiminta jatkuu entisellään.

Vaadimme, että Lahnuksen koulun toiminta jatkuu entisellään, eikä Lahnuksen koulua lakkauteta.

Lahnuksen koulu on Espoon vanhin suomenkielinen koulu (perustettu vuonna 1906). Koulu on ns. yksisarjainen koulu vuosiluokille 1-6. Koulussa on ollut vuosittain oppilaita yli 120, tällä hetkellä n. 80. Lahnuksen koulu sijaitsee vahvasti kasvavalla, lapsiperheiden suosimalla asutusalueella, joten oppilaiden määrä on jatkossa nouseva. Kouluun tullaan läheltä, mutta myös kauempaa. Jotta pienten oppilaiden koulumatkat ja -päivät eivät kasvaisi kohtuuttomasti ja kouluun voisi liikkua myös jalan, on Lahnuksen koulu ehdottoman tärkeää säilyttää.

Espoon kaupungin strategiassa (ns. Espoo-tarina) mainitaan kolme arvoa ja toimintaperiaatetta: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, vastuullinen edelläkävijä ja oikeudenmukainen. Lisäksi tavoitteena on, että Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki. Lahnuksen koulun säilyttäminen on näiden arvojen ja periaatteiden mukaista. Lahnuksen koulu on erittäin pidetty koulu, jossa pienuus on ehdoton vahvuus: koulussa on mahdollista toteuttaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja se on paras koulu alueen lapsille ja lapsiperheille. Koulu sijaitsee keskellä luontoa: siellä on mahdollista edistää mm. kestävyyskasvatusta, joka on paitsi Espoon kaupungin, myös globaalin YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n periaatteiden mukaista. Pienessä yhteisössä on myös huomattavasti helpompaa tarttua lasten myönteisiin tunnekokemuksiin, tunnistaa erilaisia tarpeita ja puuttua kiusaamiseen, sillä kaikki tuntevat kaikki ja kaikki tulevat huomatuiksi. 

Koulu on samalla kyläyhteisön sydän. Kylän, jossa lapset ovat osa isompaa yhteisöä jo pienestä pitäen ja oppivat yhteisöllisyyttä ja vastuuta erilaisissa tapahtumissa, talkoissa ja tempauksissa. Asioita, joita monellakaan asuinalueella ei pääse kehittymään. Jos koulu lakkautuu, katoaa samalla kyläyhteisön henki, jossa asioita lähestytään lapsenkokoisesti ja turvallisesti tuttujen ihmisten ympäröimänä.

Päätöksen tekee Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen lautakunta 7.2.2024. Asiasta järjestetään asukastilaisuus keskiviikkona 10.1.2024 klo 17.30–19.00 Ruskatalossa (opetustila Ahti) osoitteessa Ruskaniitty 4, Espoo. 

Allekirjoita vetoomus, jotta Lahnuksen koulua ei lakkautettaisi. Kiitos!


Arja Kaasinen, Lahnuksen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Arja Kaasinen, Lahnuksen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…