Säästetään Savonlinnan lähimetsät eläimille ja asukkaille

Savonlinnassa kaupungin omistamia metsikköjä on hakattu muutaman viime vuoden aikana tarpeettoman rajusti. Hakkuita on tehty esimerkiksi Nojanmaassa ihan asuinalueen talojen vieressä, eli asukkaiden lähimetsissä, joissa liikutaan, vietetään vapaa-aikaa ja joiden maisemaa katsellaan joka päivä. Nojanmaassa lähimetsät ovat myös koulun ja päiväkodin lasten päivittäisessä käytössä.

Nojanmaassa useampi metsikkö on mennyt hakkuiden takia pilalle ja maisema muuttunut useaksi vuodeksi eteenpäin.

Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla sanotaan:”Taajamametsien käsittelyä ohjaavat ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, maisemanhoitoon ja kaupunkilaisten virkistäytymiseen liittyvät näkökohdat. Olosuhteiden niin salliessa pyritään mahdollisimman pitkään kiertoaikaan ja metsien uudistumiseen vähitellen luontaisesti.” Minkäänlaista suunnitelmaa tai ohjelmaa metsien hoitoon ja maisemaan liittyen ei kuitenkaan kaupungin verkkosivuilta löydy. 

Kaupungin tekstissä ensin mainittuja näkökohtia ei ole otettu huomioon Nojanmaassa tehdyissä hakkuissa ollenkaan. Hakatuissa metsissä ei voi myöskään enää kunnolla liikkua, koska risukkoja ja oksia on jätetty maahan, ja alle ovat jääneet mustikat ja puolukat. Kun koivuja, haapoja ja pajuja kaadetaan, ne vesottuvat. 

Metsät ovat näkösuoja taloihin ja pihoihin, ne eristävät melua mitä parhaiten ja suojaavat pölyltä. 

Lähimetsistä saatava hyöty ei tule puukuutioiden, vaan asukkaiden virkistyksen, liikunnan ja luontoelämysten kautta. Monille lajeille, kuten laululinnuille, tärkeitä pensaikoita tulisi myös säästää ja lahopuun määrää lisätä. Hakkuita ei saisi milloinkaan tehdä lintujen pesimisaikaan. Yhtä tärkeitä syitä metsien suojelulle ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, monimuotoisuuden turvaaminen ja luontokadon ehkäiseminen. Kasvavat puut muodostavat metsässä tärkeän hiilinielun, joka on ilmastonmuutoksen ehkäisemisen kannalta olennainen tekijä. 

Vaadimme, että Savonlinnan kaupungin tulisi päivittää lähimetsäohjelmansa vastaamaan edellä mainittuja tavoitteita ja myös käytännön tasolla sitoutua niihin. Metsäohjelman pitäisi myös olla kaupunkilaisten helposti saatavilla esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi asukkailla pitäisi olla mahdollisuus ottaa kantaa lähimetsien hakkuisiin ja niistä pitäisi tiedottaa riittävän ajoissa ja laajasti asukkaita.

Alla kuvia ja video Nojanmaan hakatuista metsiköistä, sekä kuva Google Earthistä miltä Kartanonkadun ja Nojanmaanlahdentien välissä oleva metsikkö on ennen näyttänyt.

Kartanonkadun ja Nojanmaanlahdentien välissä oleva metsikkö marraskuussa 2022:Nojanmaanlahdentie_Kartanonkatu_Puntalantie.JPG

Google Earth -ruutukaappaus Kartanonkadun ja Nojanmaanlahdentien välisestä metsiköstä:

Kartanonkatu_Nojanmaanlahdentie_ennen_GoogleEarth.png

Puntalantien vieressä oleva metsikkö marraskuussa 2022:Nojosenkatu.JPG

Ilmasta otettu video Kartanonkadun ja Nojanmaanlahdentien välisestä metsiköstä: https://www.youtube.com/watch?v=9EiGFc1iDIM 

Kartanonkadun ja Nojanmaanlahdentien välissä oleva metsikkö, jonne jätetty risukot hakkuiden jälkeen (kuva marraskuulta 2022):

Kartanonkatu_Nojanmaanlahdentie_2.JPG

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sonja Eiramo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…